W Gminie Skawinie rusza „budżet obywatelski” na 2016

budżet_obywatelski_skawinaJuż od 22 września 2015 r. mieszkańcy Gminy Skawina będą mogli składać propozycje realizacji zadań w ramach „budżetu obywatelskiego” na 2016 r. Projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i przeznaczenia na potrzeby edukacji, kultury, itp. – tu każdy pomysł jest dobry! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na naszej stronie internetowej (www.gminaskawina.pl) lub bezpośrednio po kliknięciu w link: http://bit.ly/1NnbKau.

Dodatkowe informacje:

  • każdy projekt musi być zrealizowany na terenie gminnym; w przypadku gdy gmina nie jest właścicielem terenu wymagana jest zgoda właściciela, bądź zarządcy nieruchomości;
  • do składanego wniosku Projektodawca dołącza listę z co najmniej 50-cioma podpisami osób popierających projekt
  • projekt może składać każdy mieszkaniec Gminy Skawina, który ukończył 16 lat. W przypadku małoletnich mieszkańców należy uzyskać zgodę opiekuna prawnego
  • najpóźniej 15 października 2015 r. Burmistrz przekaże do publicznej wiadomości listę projektów poddanych weryfikacji wydziałom merytorycznym w Urzędzie;
  • najpóźniej 17 listopada 2015 r. zostanie podana do wiadomości publicznej lista projektów pozytywnie zweryfikowanych oraz odrzuconych – wraz z uzasadnieniem. Od tego dnia projektodawca może zacząć promować każdy pozytywnie zweryfikowany projekt, zaś autorzy odrzuconych projektów mogą wnieść odwołanie – w ciągu 5 dni roboczych;
  • projektodawca do 12 listopada 2015 r. ma prawo wycofania projektu.
  • głosowanie nad poprawnie zweryfikowanymi projektami odbędzie się w dniach od 29 listopada do 6 grudnia 2015 r., wcześniej odbędzie się debata z prezentacją wniosków, które będą możliwe do realizacji.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Skawina

___

Zobacz także utworzoną dla mieszkańców Gminy Skawina zakładkę poświęconą Budżetowi Obywatelskiemu 2016:

Budżet obywatelski w gminie Skawina

oraz także na Facebooku:

Budżet Obywatelski Skawina – Facebook

_BudżetObywatelski_Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *