W połowie sierpnia 2018 r. rusza przebudowa obwodnicy Skawiny na odcinku prawie 1 km (podniesienie klasy G -> GP)

16 sierpnia 2018 r. rozpocznie się przebudowa obwodnicy Skawiny na odcinku 900 m i dostosowanie jest do klasy GP (teraz jest G) od wykonania kanału technologicznego na ul. Obwodowej w Skawinie. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/godz. i lokalne zawężenie jezdni. Od 20 sierpnia zamknięty zostanie odcinek ul. Obwodowej od skrzyżowania ul. Hałacińskiego i ul. Chmielka do skrzyżowania z ul. Krakowską. Prowadzone będą prace, mające na celu wzmocnienie konstrukcji jezdni . Ruch poprowadzony zostanie objazdem przez Skawinę, DK44. Umowa podpisana 29 stycznia 2018 r. obejmuje zaprojektowanie i przebudowę istniejącej drogi klasy G do klasy GP w Skawinie, na odcinku od końca przebudowy skrzyżowania z ul. Krakowską do istniejącej drogi nr 44 (km 0+998), skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o. o. Koszt projektu i przebudowy wyniesie 3 555 531,00 zł.

Inwestycja ma się przyczynić do usprawnienia przejazdu przez Skawinę. Dzięki niej istniejący od 2006 roku fragment obwodnicy wybudowany przez samorząd gminny włączy się w drogę krajową nr 44. Obecnie tzw. I etap obwodnicy jest drogą podporządkowaną o klasie G.

Czym się różni droga klasy G od GP?

Źródło: wikipedia / https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2016-124-t-j,16835362.html

Przypomnijmy, firma w ramach kontraktu ma wykonać:

-przebudowę, budowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z drogą,
-przebudowę istniejącej drogi gminnej do parametrów drogi krajowej klasy GP wraz z wymianą uszkodzonych krawężników,
-budowę dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
-budowę ronda na skrzyżowaniu ulic : Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
-przebudowę ekranu akustycznego w rejonie skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
-budowę ciągu pieszo- rowerowego i kanału technologicznego,
-przebudowę lub budowę zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych,
-oznakowanie drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przed przystąpieniem do prac zasadniczych rozebrać należy elementy dróg istniejących i infrastruktury technicznej oraz oznakowanie.

Prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie muszą być wykonane w terminie nie dłuższym niż 480 dni, licząc od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresu zimowego (od 15 grudnia do 15 marca).

AKTUALIZACJA (23 sierpnia 2018 r.):

Zobacz także:

Skan umowy na przebudowę obwodnicy Skawiny na odcinku 900 m

1 response to "W połowie sierpnia 2018 r. rusza przebudowa obwodnicy Skawiny na odcinku prawie 1 km (podniesienie klasy G -> GP)"

  1. Przez: exkuba Zamieszczono: 5 września 2018

    Podsumowując, obwodnicę Skawiny zaprojektowano w klasie niższej niż wymaga tego droga krajowa jaką jest DK44 przechodząca przez miasto.
    No ale 3,5mln można było wydać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *