W połowie sierpnia 2018 r. rusza przebudowa obwodnicy Skawiny na odcinku prawie 1 km (podniesienie klasy G -> GP)

16 sierpnia 2018 r. rozpocznie się przebudowa obwodnicy Skawiny na odcinku 900 m i dostosowanie jest do klasy GP (teraz jest G) od wykonania kanału technologicznego na ul. Obwodowej w Skawinie. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/godz. i lokalne zawężenie jezdni. Od 20 sierpnia zamknięty zostanie odcinek ul. Obwodowej od skrzyżowania ul. Hałacińskiego i ul. Chmielka do skrzyżowania z ul. Krakowską. Prowadzone będą prace, mające na celu wzmocnienie konstrukcji jezdni . Ruch poprowadzony zostanie objazdem przez Skawinę, DK44. Umowa podpisana 29 stycznia 2018 r. obejmuje zaprojektowanie i przebudowę istniejącej drogi klasy G do klasy GP w Skawinie, na odcinku od końca przebudowy skrzyżowania z ul. Krakowską do istniejącej drogi nr 44 (km 0+998), skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o. o. Koszt projektu i przebudowy wyniesie 3 555 531,00 zł.

Inwestycja ma się przyczynić do usprawnienia przejazdu przez Skawinę. Dzięki niej istniejący od 2006 roku fragment obwodnicy wybudowany przez samorząd gminny włączy się w drogę krajową nr 44. Obecnie tzw. I etap obwodnicy jest drogą podporządkowaną o klasie G.

Czym się różni droga klasy G od GP?

Źródło: wikipedia / https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2016-124-t-j,16835362.html

Przypomnijmy, firma w ramach kontraktu ma wykonać:

-przebudowę, budowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z drogą,
-przebudowę istniejącej drogi gminnej do parametrów drogi krajowej klasy GP wraz z wymianą uszkodzonych krawężników,
-budowę dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
-budowę ronda na skrzyżowaniu ulic : Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
-przebudowę ekranu akustycznego w rejonie skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
-budowę ciągu pieszo- rowerowego i kanału technologicznego,
-przebudowę lub budowę zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych,
-oznakowanie drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przed przystąpieniem do prac zasadniczych rozebrać należy elementy dróg istniejących i infrastruktury technicznej oraz oznakowanie.

Prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie muszą być wykonane w terminie nie dłuższym niż 480 dni, licząc od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresu zimowego (od 15 grudnia do 15 marca).

AKTUALIZACJA (23 sierpnia 2018 r.):

Zobacz także:

Skan umowy na przebudowę obwodnicy Skawiny na odcinku 900 m

1 response to "W połowie sierpnia 2018 r. rusza przebudowa obwodnicy Skawiny na odcinku prawie 1 km (podniesienie klasy G -> GP)"

  1. Przez: exkuba Zamieszczono: 5 września 2018

    Podsumowując, obwodnicę Skawiny zaprojektowano w klasie niższej niż wymaga tego droga krajowa jaką jest DK44 przechodząca przez miasto.
    No ale 3,5mln można było wydać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *