Wczoraj odbyły się pierwsze konsultacje społeczne dotyczące budowy dalszych części obwodnicy w Skawinie (ZDJĘCIA / AUDIO)

__IMG_6109W związku z opracowaniem projektu pn.: „Budowa obwodnicy Skawiny na odcinku od ul. Energetyków do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 953”, 29 kwietnia 2014 r. o godz. 16:00, w kinie „Piast”, przy ul. Węgierskiej 3 w Skawinie, odbyło się spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych.

Spotkanie miało na celu zasięgnięcie opinii mieszkańców oraz właścicieli gruntów, na których będzie zlokalizowana ww. inwestycja. Przedstawiciele biura projektowego IVIA Sp. z o.o. przy udziale Inwestora, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Urzędu Miasta i Gminy Skawina przedstawili i omówili planowane warianty przebiegu inwestycji.

Przedstawiciel biura projektowego z Bielska-Białej przedstawił trzy planowane warianty obwodnicy Skawiny, czerwony, niebieski i zielony.

Obwodnica_Skawiny_Cd

Najbardziej kosztowne byłoby wybudowanie obwodnicy Skawiny do drogi wojewódzkiej zgodnie z wariantem zielonym. Wiązałoby się to m.in. z budową węzła drogowego blisko linii kolejowej przed mostem na Skawince w Skawinie. Dodatkowo konieczne w tym wariancie byłoby zburzenie kilku – kilkunastu budynków, co wiązałoby się z likwidacją miejsc zatrudnienia. Koszt budowy obwodnicy w tym wariancie to około 117 mln zł.

Wariant niebieski przebiega po wcześniej wyznaczonej trasie ujętej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i jej koszt wyniósłby około 90 mln złotych.

Wariant czerwony wzbudził największe zainteresowanie i aprobatę uczestniczących w spotkaniu osób jako najmniej uciążliwego dla mieszkańców, firm i środowiska, jednakże zwracano uwagę na to, by obwodnica przebiegała jak najdalej od domów istniejących w jej bezpośredniej sąsiedztwie. Koszt tego wariantu to ok. 90 mln zł.

Połączenie wariantu czerwonego i niebieskiego z drogą krajową nr 44 zrealizowane będzie za pomocą ronda o średnicy około 37 m.

Obwodnica ma posiadać w swoim ciągu ścieżki rowerowe (szer. 3 m) oraz chodniki dla pieszych (szer. 2 m), a także otwarty rów odwadniający po dwóch stronach jezdni. Marta Kozynacka – naczelnik wydziału realizacji inwestycji z ZDW w Krakowie wspomniała, iż tam, gdzie będzie to naprawdę konieczne zamontowane zostaną ekrany akustyczne. Może zostać również zastosowana tzw. “cicha” nawierzchnia.

Pełny zapis audio ze spotkania:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=gek0pJrmQsQ”]

Radny RM w Skawinie Andrzej Wrzoszczyk z Rzozowa podkreślił, że ważne jest, by obwodnica, która zostanie “wpięta” do DW nr 953 w Rzozowie znajdowała się jak najdalej domów leżących przy drodze wojewódzkiej.

Obawę sołtysa Rzozowa Grzegorza Klimasa z kolei wzbudził fakt, że cała woda deszczowa biegnąca wzdłuż obwodnicy będzie spływała do Rzozowa. W tym celu trzeba zacząć zastanawiać się już na tym etapie jak ten problem rozwiązać – stwierdził.

Radny RM w Skawinie Witold Grabiec zwrócił uwagę na konieczność większego zainteresowania mieszkańców tymi konsultacjami, bo jak stwierdził, liczba osób na sali nie jest duża, a czas konsultacji jest najważniejszym momentem, by jeszcze cokolwiek zmienić i ewentualnie poprawić przebieg trasy obwodnicy. Zaproponował by odbyło się więcej takich spotkań, a nawet by projektant pełnił dyżur dla mieszkańców, którzy będą chcieli uzyskać informacje na temat obwodnicy.

Przedsiębiorca Jacek Żmuda zwrócił uwagę na niebieski wariant obwodnicy jako najbardziej korzystny.

Część obecnych na sali mieszkańców zaniepokojona była brakiem informacji ze strony inwestora dotyczącym tego, jak budowa obwodnicy wpłynie na ich codzienne życie. Padło pytanie czy zostanie im na czas budowy odcięty prąd, gaz, woda, kanalizacja, oraz możliwość dojazdu do domów i działek.

Projektant odpowiedział, że sama budowa obwodnicy będzie trwać około 18 miesięcy, co wiąże się na pewno z jakimiś uciążliwościami dla mieszkańców. Ale – jak zaznaczył – nie będą to długotrwałe odcięcia od mediów. Zwrócił uwagę również na pozytywny aspekt i korzyści wynikające z powstania obwodnicy w dłuższej perspektywie czasowej.

Radny RM w Skawinie Norbert Rzepisko nadmienił, że ważnym aspektem jest zaplanowanie ekranowania tej obwodnicy w pobliżu domostw. W odpowiedzi naczelnik wydziału realizacji inwestycji z ZDW w Krakowie Marta Kozynacka stwierdziła, że ekrany akustyczne po prostu szpecą krajobraz, a alternatywą jest tzw. “cicha” nawierzchnia drogowa. Ze strony ZDW padła również odpowiedź, że tam, gdzie ekrany faktycznie okażą się niezbędne, będą mogły być zamontowane.

Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder, a uczestniczyli w nim również zastępcy burmistrza Stanisław Żak i Paweł Kolasa. Trwało około 2 godzin i brało w nim udział ponad 35 mieszkańców, przedstawicieli firm leżących na trasie planowanej obwodnicy a także przedstawicieli UMiG Skawina i ZDW w Krakowie.

Zapowiadane są już kolejne spotkania, w tym w sołectwie w Rzozowie oraz Borku Szlacheckim.

Przewidywany czas realizacji budowy obwodnicy:

– przygotowanie zadania planowane jest do połowy 2015 roku (pozyskanie decyzji środowiskowej)

– następnie konieczne jest uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

– zadanie zostało ujęte w planie rzeczowo-finansowym ZDW do realizacji w latach 2016 – 2020 (w ramach środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego)

Wnioski dotyczące tego przedsięwzięcia można składać osobiście bezpośrednio na spotkaniach lub drogą pocztową, mailową (w postaci skanu) do 7 maja 2014 r. na poniższe adresy:

  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków,  e-mail: b.korczak@zdw.krakow.pl, bądź przesłać faksem: (12) 44 65 702;
  • IVIA Sp. z o.o., ul. Jaskrowa 15, 43-382 Bielsko Biała,  e-mail: mduraj@ivia.pl, bądź przesłać faksem: (33) 822 46 67;
  • Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14, 32-050 Skawina (na dziennik podawczy).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnych spotkaniach. Materiały do wglądu wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronach internetowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie: www.zdw.krakow.pl, biura projektowego IVIA: www.europrojekt.bielsko.pl oraz w dostępnych poniżej załącznikach.

GALERIA ZDJĘĆ:

Nagranie AUDIO ze spotkania zostanie Państwu udostępnione jeszcze dziś.

Zobacz także:

Spotkanie informacyjne w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budowy dalszej części obwodnicy Skawiny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *