Wniosek o udostępnienie adresów e-mail sołtysów sołectw w gminie Skawina

Apelujemy do poszczególnych sołectw Gminy Skawina, by podali do publicznej wiadomości adresy elektronicznej poczty e-mail. Jak wynika z opublikowanej na stronie promocyjnej gminaskawina.pl listy kontaktowej do sołtysów sołectw, tylko jeden przekazał dane do publikacji dla mieszkańców i zainteresowanych. Co prawda niektórzy podają strony www, ale nie wiadomo do kogo de facto może trafić korespondencja kierowana przez strony internetowe wsi. Ponadto danych kontaktowych do sołtysów nie ma opublikowanych w BIP, a to przede wszystkim tam powinny się znaleźć! Dlatego też zapytaliśmy Urząd Miasta i Gminy w Skawinie o udostępnienie wszystkich adresów e-mail każdego z sołtysów, który tego jeszcze nie upublicznił.

Sołtysi otrzymują z pieniędzy podatników kilkusetzłotowe diety co miesiąc, i dobrze by było, gdyby nie wstydzili się podawać swoich adresów e-mail.

Po to zostali wybrani, by służyć mieszkańcom i im pomagać. A adres e-mail to dziś obok telefonów podstawowa forma komunikacji na odległość mieszkańców z sołtysami i sołtysów z mieszkańcami (przesyłanie zgłoszeń, pism, wniosków, zdjęć, itp.).

Treść wniosku skierowana do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie z 11 października 2017 r.:


Szanowni Państwo
Uprzejmie proszę o udostępnienie informacji (…) dotyczącej aktualnych adresów e-mail wszystkich sołtysów (sołectw) w gminie Skawina.
Dane na stronie gminaskawina.pl obejmują tylko parę z nich.


W odpowiedzi otrzymaliśmy takie pismo (poniżej).

Jak wiemy jednostka pomocnicza gminy może realizować zadania publiczne. Sołtys jest wybierany w wyborach, a osoba na tym stanowisku jest osobą pełniącą funkcje publiczne w rozumieniu Konstytucji RP; korzysta z ograniczonej ochrony prawa do prywatności. Ujawnienie jego danych kontaktowych przez pracownika urzędu miasta/gminy itp. nie stanowi naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z wykładnią Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 20 marca 2006 r., sygn. akt K 17/05), osoba pełniąca funkcje publiczne to taka, która jest związana formalnymi więziami z instytucją publiczną (organem władzy publicznej). Ujawnieniu może podlegać jego miejsce zamieszkania (jako sołectwo nie posiada przecież siedziby) oraz dane kontaktowe, tj. telefon i e-mail. Tak więc – naszym zdaniem – Burmistrz uprawniony jest do podawania osobom ww. danych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dlatego też niezrozumiały dla nas po części jest fakt, że Burmistrz będzie teraz zbierał zgody od sołtysów na ujawnienie adresów e-mail… I może je uzyskać, albo i nie, albo będzie to trwać tygodniami. Skoro Burmistrz posiada przynajmniej część tych danych w Urzędzie (jak sam wskazuje w pierwszym zdaniu pisma), to powinien je upublicznić, skoro choćby (co jest wysoce prawdopodobne) prowadzi z nimi korespondencję urzędową/służbową drogą elektroniczną.

Przychyla się do naszego stanowiska również GIODO (link: http://www.giodo.gov.pl/394/id_art/1932/j/pl), czy pisma branżowe (Wspólnota / Samorząd Infor).

W każdym razie, gdy nadejdzie odpowiedź, opublikujemy ją na portalu.

Dotychczasowy dane kontaktowe do sołtysów ze strony gminaskawina.pl:

W BIP Gminy Skawina pod tym względem pusto 🙁

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,m,21840,kontakt.html

Natomiast po krótkiej analizie w wyszukiwarce internetowej można śmiało znaleźć wiele dobrych przykładów choćby ten z Gminy Brzeźnica (sąsiednia):

https://www.brzeznica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2394&Itemid=466

z Urzędu Miasta i Gminy Sobótka:

http://bip.sobotka.pl/strony/1725.dhtml

z Urzędu Gminy Tarnów Opolski:

http://bip.tarnowopolski.pl/1667/kontakt-z-soltysami.html

albo z Urzędu Gminy Kościan:

http://www.gminakoscian.pl/solectwa-telefony-kontaktowe-do-soltysow.html

1 response to "Wniosek o udostępnienie adresów e-mail sołtysów sołectw w gminie Skawina"

  1. Przez: mieszkaniec Zamieszczono: 23 października 2017

    Brawo za akcje “dostęp do sołtysa”-
    wiekszość sołtysów nie podaje swojego numeru telefonu, jak chcesz załatwic sprawę , to wsiadaj w samochód i jedź pod wskazany adres, może go zastaniesz.
    A komuś się marzy, że dostanie odpowiedź na maila? Radni nie odpowiadają, a co dopiero sołtysi – jak chodzili do szkoły, to jeszcze nie uczono internetu:)))))))))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *