Wniosek z art. 241 KPA – budowa BUSPASÓW na ul. Krakowskiej i ul. Skotnickiej (Skawina-Kraków)

Dwoje mieszkańców gminy Skawina wystąpiło m.in. do Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędu Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, radnych Rady Miejskiej w Skawinie oraz Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie z propozycją podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości komunikacyjnej między Skawiną a Krakowem, zwiększenia bezpieczeństwa, ograniczenia emisji spalin i CO2, przez budowę dodatkowych BUSPASÓW dla komunikacji publicznej (oraz służb ratunkowych) pomiędzy miastem Skawina a Krakowem, w ciągu byłej DK nr 44, ul. Krakowska/Skotnicka. Według wnioskodawców, buspasy skrócą czas przejazdu autobusów, poprawią ich punktualność, wystąpi również oszczędność paliwa i ograniczenie emisji spalin i CO2, a ponadto umożliwi wzmocnienie obleganych linii, zwiększenie częstotliwości kursowania, ale również umożliwi łatwiejszy i szybszy przejazd służbom ratunkowym. Jaka była reakcja centralnych i lokalnych przedstawicieli władzy publicznej na ten wniosek? O tym możecie przeczytać w poniższym artykule.

I. Treść wniosku złożonego przez mieszkańców 21 listopada 2019 r.:

DO:

Ministerstwo Infrastruktury – kancelaria@mi.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie – sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Urząd Miasta Krakowa – umk@um.krakow.pl

Zarząd Dróg Miasta Krakowa – sekretariat@zdmk.krakow.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie – zarzad@mpk.krakow.pl

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie – urzad@gminaskawina.pl

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – dominik.jaskowiec@rmk.krakow.pl

Radni Rady Miejskiej w Skawinie – rada@gminaskawina.pl

 

WNIOSEK z art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Szanowni Państwo

opierając się na treści art. 241 KPA, proponujemy i wnioskujemy o podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości komunikacyjnej między Skawiną a Krakowem, zwiększenia bezpieczeństwa, oraz oszczędności paliwa i ograniczenia emisji spalin i CO2, przez budowę dodatkowych BUSPASÓW dla komunikacji publicznej (oraz służb ratunkowych) pomiędzy miastem Skawina a Krakowem, w ciągu byłej DK nr 44, ul. Krakowska/Skotnicka.

UZASADNIENIE

Jeżeli pragniemy lepszej jakości życia, szybszego i sprawniejszego poruszania się pomiędzy Skawiną a drugim co do wielkości miastem w Polsce – Krakowem, musimy zacząć myśleć i realizować konkretne działania prowadzące do rozbudowy transportu zbiorowego, ścieżek rowerowych czy zwiększania przestrzeni dla pieszych.

Atrakcyjna komunikacja miejska (aglomeracyjna), która zachęci mieszkańców do podróży, winna być punktualna, szybka, bezpieczna i czysta.

Bardzo istotnym elementem usprawniającym kursowanie komunikacji miejskiej są z pewnością buspasy. W Krakowie konsekwentnie wydzielane są one od lat z myślą o tym, by dawna stolica kraju była coraz mocniej zrównoważone mobilnie. Zauważamy, że w Krakowie jak i w Skawinie mieszkańcy zmieniają swoje nawyki transportowe i choć ciągle dominuje jeszcze transport samochodowy, to te proporcje powoli się zmieniają i trzeba temu pomóc.

Buspasy wydają się być więc znakomitą zachętą dla mieszkańców do przesiadki do MPK. Autobusy jadą szybciej, więc transport zbiorowy staje się jeszcze bardziej konkurencyjny. Dzięki czemu – pokładamy w tym nadzieję – kolejni mieszkańcy aglomeracji krakowskiej zrezygnują z samochodów.

Z badań przeprowadzonych w Warszawie (ale i nie tylko) okazało się, że autobusy na buspasie mogą przewieźć więcej osób niż samochody osobowe na czterech pasach ruchu.

Poza tym buspasy, jak już wskazaliśmy, skrócą czas przejazdu autobusów, poprawią ich punktualność, wystąpi również oszczędność paliwa i ograniczenie emisji spalin i CO2, a ponadto oszczędność taboru -> możliwość wzmocnienia obleganych linii i zwiększenia częstotliwości kursowania, jak również – co nie jest bez znaczenia wobec wczorajszego śmiertelnego wypadku potrącenia pieszego na ul. Krakowskiej, umożliwi łatwiejszy i szybszy przejazd służbom ratunkowym.

Optujemy za budową buspasa od ul. Przemysłowej/Zielonej aż do węzła A4 Skawina.

Technicznie jest to możliwe, gdyż szerokość na tej drodze jest wystarczająca:

https://www.google.com/maps/@49.9874113,19.8427884,3a,75y,39.8h,74.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1sELt3tf4BG4nEDPosgqBlJg!2e0!7i13312!8i6656

bowiem na węższych drogach wytaczano z powodzeniem buspasy (vide ul. Konopnickiej w Krakowie).

Co do prawnych możliwości – również jest to możliwe.

Tym samym wnosimy o podjęcie działań zmierzających do budowy na tej drodze buspasów (w obu kierunkach).

Żywimy nadzieję, że sztab specjalistów z Ministerstwa Infrastruktury, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie jak i Radni Miasta Krakowa oraz Radni Rady Miejskiej w Skawinie będą mogli wypracować najlepsze i najbardziej funkcjonalne z punktu widzenia komunikacji zbiorowej i służb ratowniczych rozwiązania w tym obszarze, przyjęte również w krajach Europy Zachodniej, Unii Europejskiej, do której należymy od ponad 15 lat.

Wobec powyższego, wniosek uznajemy za konieczny i zasadny do gruntownego przeanalizowania z wynikiem pozytywnym oraz zrealizowania.

O rozpatrzeniu naszego wniosku prosimy bez zbędnej zwłoki powiadomić nas na adres mailowy: {…}

Biorąc pod uwagę ekonomikę postępowania, prosimy nie wysyłać nam papierowych wersji odpowiedzi na wniosek.

(…) (…)

Mieszkańcy Miasta i Gminy Skawina

II. Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury z 27 listopada 2019 r.:

Dzień dobry,

w załączeniu znajduje się pismo Ministerstwa Infrastruktury w sprawie poszerzenia ulic Krakowskiej w Skawinie i Skotnickiej w Krakowie w celu wytyczenia buspasów.

Z poważaniem

Sekretariat

Departamentu Dróg Publicznych

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo odpisało, że zgodnie z właściwością, skoro sprawa dotyczy “ulicy Krakowskiej w Skawinie, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 oraz ulicy Skotnickiej w Krakowie, to przekazuje wniosek do Zarządu Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa.

III. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie przekazał po prostu pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich zawiadamiając, że nie jest właściwym organem w sprawie:

IV. Zarząd Dróg Miasta Krakowa 18 grudnia 2019 r. odpisał mieszkańcom tak:

V. Urząd Miasta Krakowa pismem z 23 grudnia 2019 r. odpowiedział wnioskodawcom w ten sposób:

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa pismo w sprawie budowy buspasów na ul. Skotnickiej między Skawiną a Krakowem.

Gabriela Przepiórka
Kierownik Referatu

WYDZIAŁ MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU
Referat Organizacyjno-Budżetowy

Urząd Miasta Krakowa
31-072 Kraków, ul. Wielopole 1
tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41
www.krakow.pl

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa w odpowiedzi na złożony wniosek mieszkańców gminy Skawina wskazał na badania, z których wynika, że “wyznaczenie wydzielonych pasów autobusowych jest zasadne i korzystne z punktu widzenia pasażerów i z pewnością będzie mieć wpływ na podniesienie parametru niezawodności systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie”, a wniosek znajduje uzasadnienie. 

Jednakże wytyczenie buspasów wiązać się będzie z przebudową (poszerzeniem) ul. Skotnickiej, a to wiąże się z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych, których obecnie w Budżecie Miasta Krakowa. 

Dlatego póki co – oczekiwać należy prac w zakresie rozbudowy ul. Skotnickiej w innych miejscach, o czym mowa w ww. piśmie. 

VI. Tego samego dnia przyszła do wnioskodawców odpowiedź z Zarządu Województwa Małopolskiego:

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek przesłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dotyczący poszerzenia jezdni dla buspasów.

Z poważaniem

Paweł Machnicki
Główny Specjalista
Zespół Organizacyjny

Generalnie z długiego pisma nadesłanego z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że nic się nie da w tej kwestii zrobić, bo “za niedługo” drogę i tak przejmie Powiat Krakowski, zatem wniosek nie może być na tym etapie pozytywnie rozpatrzony.

VII. Z kolei 24 grudnia 2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie odpisała w ten sposób:

Dzień Dobry!

W odpowiedzi na Pani Wniosek z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wybudowania “Bus-pasów” w Skawinie, przesyłam w załączeniu stanowisko GDDKiA Oddział w Krakowie.

Z poważaniem Marek Jarczyk

Zgodnie z odpowiedzią, GDDKiA zapewnia (się), że oprócz ronda dwupasowego turbinowego wraz z przebudową odcinków dojazdowych (u wylotu obwodnicy Skawiny), projektuje się również na kierunku Skawina-Kraków budowę dedykowanego pasa dla autobusów. Na innych odcinkach, tj. na ul. Krakowskiej, zarządcą jest ZDW w Krakowie, a na ul. Skotnickiej – ZDMK, stąd też kopię pisma wnioskodawców GDDKiA tam też przekazała.

VIII. Ostatnim otrzymanym przez wnioskodawców pismem było pismo z MPK S.A. w Krakowie, w którym stwierdzono, że:

MPK S.A. się wyłamało i nie wysłało wnioskodawcom odpowiedzi mailem (jak wskazywali we wniosku); lecz wysłało pocztą “ślimaczą”, ponosząc przy tym dodatkowe koszty… równocześnie oznajmiając, że nie są jednostką kompetentną w tym zakresie.

Z informacji, którymi dysponujemy, wnioskodawcy nie doczekali się jeszcze odpowiedzi ze strony Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, radnych Rady Miejskiej w Skawinie czy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. (sprostowanie 30 stycznia 2020 r.: powyżej w punkcie III – pismo z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przyszło do wnioskodawców, ale zawierało jedynie zawiadomienie o przekazaniu sprawy do ZDW w Krakowie. Burmistrz nie skorzystał w nim z możliwości zajęcia swojego stanowiska w sprawie i merytorycznego odniesienia się do wniosku).

Jednocześnie, na bazie uzyskanych informacji o planowanym przejęciu odcinka ul. Krakowskiej w Skawinie przez Powiat Krakowski, przedmiotowy wniosek mieszkańcy gminy Skawina skierowali również do Rady Powiatu Krakowskiego, Zarządu Powiatu Krakowskiego, Starosty Krakowskiego i Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

O ewentualnej odpowiedzi ze strony powyższych organów, poinformujemy Państwa w ramach aktualizacji tego artykułu.

9 response to "Wniosek z art. 241 KPA – budowa BUSPASÓW na ul. Krakowskiej i ul. Skotnickiej (Skawina-Kraków)"

 1. Przez: różyc Zamieszczono: 4 lutego 2020

  od 1.01.2021 droga zostanie zaliczona do kat. dróg powiatowych,następnie Rada Powiatu podejmie stosowną uchwałę i droga od 1..01.2022 będzie już drogą gminną-to najbardziej realny scenariusz. Na początku przyszłego roku należy zatem prosić o buspasy Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego-odpiszą to co teraz ZDW …a może kupią temat i zgłoszą np do programu budowy dróg lokalnych.Do ilu metrów ‘zwęzić’ pas ruchu?Jak rozumiem wg Pana w chwili obecnej wystarczy lakier i pędzel i już mamy buspasy, /abstrahując w terenie zabudowanym oraz ogr. prędkości -w zależności od klasy drogi również obowiązują normatywy dot. szerokości pasów ruchu/

 2. Przez: jasiek Zamieszczono: 1 lutego 2020

  Gmina ma taki wpływ na prace na liniach kolejowych, jak na ilość samolotów startujących z lotniska w Balicach. 🙂 Do czasu zakończenia prac w Krakowie ( teraz problemem jest wiadukt przy Hali Targowej), można zapomnieć o uruchomieniu regularnych kursów. Może to potrwać znacznie dłużej niż trzy lata. Gmina zawsze miała i ma wpływ na funkcjonowanie komunikacji autobusowej. Jaką usługę kupuje taką dostaje. Nie można mieć dobrej komunikacji autobusowej przeznaczając na nią mniej niż 3% wydatków z budżetu.

 3. Przez: Tomasz Zamieszczono: 31 stycznia 2020

  Na pewno pomogłyby też pociągi, gdyby były. Tymczasem nic nie wiadomo, kiedy na stałe wrócą regularne kursy. Czy Gmina w jakikolwiek sposób monitoruje przebieg remontu linii do Krakowa? Czy wie, jakie są tak opóźnienia?

  I proszę się nie zasłaniać faktem, że teraz przywrócono kursowanie pociągów – 3 kursy na dobę to jest żenada. A autobusy zastępcze to jest po prostu śmiech przez łzy – pojechałem kilka razy rok temu – w Krakowie już na starcie mają pół godziny opóźnienia, bo nie mogą na Wielicką wyjechać.

 4. Przez: 283 Zamieszczono: 29 stycznia 2020

  W tabeli parametry linii autobusowych nie podano inii 283. Autobusy o największym napełnieniu na trasie Skawina – Czerwone Maki.

 5. Przez: Mareczek Zamieszczono: 29 stycznia 2020

  Cieszy pozytywna opinia UMK, ale dziwi brak najpopularniejszej wg innych badań linii 283 w zestawieniu – przypadek? Ciężko w to uwierzyć. No nic, czekamy na 2 ronda a potem na bus pas 😉

 6. Przez: buspasy tak Zamieszczono: 28 stycznia 2020

  Z informacji, którymi dysponujemy, wnioskodawcy nie doczekali się jeszcze odpowiedzi ze strony Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, radnych Rady Miejskiej w Skawinie czy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.
  Czytelnik czeka na odpowiedź radnych miejskich, to Gmina Skawina wkrótce otrzyma kilka kilometrów drogi po przekazaniu jej przez Zarząd Województwa. Czy radni potrafią zmienić swoje podejście do komunikacji autobusowej, od wielu lat niedofinansowanej? Wielu z nich nie korzysta z autobusów, nie doświadczają na co dzień.

 7. Przez: gpr2020 Zamieszczono: 28 stycznia 2020

  Rozpoczyna się liczenie na Drogach Krajowych i Wojewódzkich.
  Głównym celem GPR 2020 jest uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich pomiarów, zasadniczych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych (poza miastami na prawach powiatu). Za rok poznamy czym dysponują mieszkańcy gminy i jaki model transportu został stworzony.
  https://www.gddkia.gov.pl/pl/3959/GPR-2020

 8. Przez: sk Zamieszczono: 28 stycznia 2020

  Zwiększyć ilość kursów 283 i 253 do Krakowa. Te linie przewiozą tych co do pracy oraz dzieci dojeżdżające do szkół z Rzepnika, Studzińskiego i wszystkich nowych powstających osiedli przy ul. Krakowskiej. Tylko dobra komunikacja zbiorowa zachęci do przesiadki z samochodów i odkorkuje miasto i drogę.

 9. Przez: czytelnik Zamieszczono: 28 stycznia 2020

  Jest miejsce na chodnik i na buspas. Należy zwęzić drogę, jest przewymiarowana dla prędkości 50 km/h, To już nie jest droga krajowa, wkrótce gmina dostanie ją z całym inwentarzem. Tiry na obwodnicę, zakaz wjazdu do miasta tych co przejeżdżają tranzytem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *