Wniosek z art. 241 KPA – dogodniejsze dla mieszkańców godziny i dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie [AKTUALIZACJA]

[AKTUALIZACJA 21.03.2019 r.] Skorzystaliśmy kolejny raz z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a zwłaszcza art. 241 KPA, który stanowi, iż każdy może składać do organów władzy publicznej wnioski a w szczególności w sprawach ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Złożyliśmy do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina wniosek, aby raz na jakiś czas urząd otwarty był dla każdego w sobotę, a w ciągu tygodnia również do późniejszych godzin, np. do godziny 18:00 tak, aby mieszkańcy i goście mogli pozałatwiać w nim swoje sprawy bez brania urlopu czy zwalniania się z pracy. Treść naszego wniosku poniżej. Czekamy na odpowiedź burmistrza w tej kwestii. Gdy tylko ją otrzymamy, opublikujemy ją w tym artykule jako AKTUALIZACJA.

Treść złożonego 6 lutego 2019 r. do Burmistrza wniosku z art. 241 KPA:

Szanowni Państwo

na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przedkładamy propozycję usprawnienia Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz zwiększenia udogodnień dla mieszkańców/podatników gminy Skawina polegającej na:

1)  wprowadzeniu raz na miesiąc a minimum raz na dwa miesiące pracy Urzędu pracy w soboty, a przede wszystkim tych wydziałów, które związane są z kontaktem osobistym mieszkańców/podatników.

UZASADNIENIE:

Mieszkańcy mogą znaleźć się (i znajdują się) w dość kłopotliwym położeniu. 
Np. mieszkaniec nie może odebrać dowodu osobistego swojego małżonka(i).
Odbiera się go bowiem osobiście. 
On/Ona nie może go odebrać, bo pracuje za granicą, a do domu przyjeżdża tylko na weekend.

Nie ma więc kiedy przyjść do Urzędu i go najzwyczajniej odebrać.

Dlatego takim osobom/rodzinom należy pomóc i ułatwić im życie w gminie Skawina.

 

2) wprowadzeniu w jednym z wybranych dni tygodnia (np. poniedziałek) godzin pracy Urzędu do 18:00.

UZASADNIENIE

Wiele osób pracuje poza gminą Skawina (a nawet w gminie Skawina) do godziny 17:00/18:00 i nie może zdążyć dojechać do Urzędu przed jego zamknięciem. 
Sytuacje takie są bardzo częste, dlatego też wysoce uzasadnionym byłoby wprowadzenie powyższej zmiany – Urząd otwarty w jeden dzień tygodnia do godz. 18:00.
O odpowiedzi na powyższy wniosek w trybie KPA prosimy poinformować drogą e-mail.
Z poważaniem
{…}
______
 

Art. 241. Kodeksu Postępowania Administracyjnego stanowi, że:

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Komentarz redakcyjny:

Uważamy, że powyższy wniosek jest szczególne umotywowany chęcią ulepszenia organizacji pracy Urzędu oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 
Obecnie Urząd otwarty jest w takich godzinach (tylko RAZ w tygodniu do godziny 17:00! a najczęściej tylko do 15:30), że praktycznie dla osób pracujących poza Skawiną, biorąc pod uwagę 8-9 h czas pracy plus dojazd, bez brania urlopu czy zwalniania się z pracy, co nie zawsze jest możliwe, nie ma szans na załatwienie osobiście swoich spraw w godzinach jego urzędowania.

Np. w podskawińskim Krakowie, wygląda to tak:

GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W NIEKTÓRYCH WYDZIAŁACH URZĘDU MIASTA KRAKOWA

A w podkrakowskiej Skawinie?


Źródło / fot. : BIP Gminy Skawina 

AKTUALIZACJA (21. marca 2019 r.):

20 marca 2019 r. otrzymaliśmy pismo z Urzędu o treści:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *