Wniosek z art. 241 KPA złożony przez mieszkańców gminy Skawina – Fotoradar z nagrodami?

W nawiązaniu do pomysłu Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, z zamontowaniem nietypowych znaków, które wskazują, o ile została przekroczona prędkość oraz jednocześnie podają dane na temat wysokości mandatu, dwoje mieszkańców gminy Skawina, opierając się na treści art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, złożyło wniosek o wdrożenie podobnego, ale trochę innego jednak rozwiązania – finansowego motywowania kierowców do przestrzegania zasad ruchu drogowego, podobnie jak to ma miejsce w holenderskim miasteczku Helmond. Pomysł w założeniu polega na nagradzaniu kierowców za bezpieczną jazdę, przez przekazywanie symbolicznych środków finansowych na rzecz specjalnego funduszu. Z funduszu tego, po zebraniu odpowiedniej kwoty, można przeznaczyć środki choćby na budowę odpowiedniej infrastruktury technicznej służącej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach miasta i gminy Skawina (wszelkiego rodzaju: gminne, powiatowe, krajowe). Jak na wniosek zareagowały organy centralne oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne? Ano różnie, ale o tym przeczytacie poniżej.

Zobaczcie wpierw na sam wniosek:

I. Treść wniosku mieszkańców gminy Skawina z 4 listopada 2019 r.:

DO:

Ministerstwo Infrastruktury

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Wojewoda Małopolski

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Powiatu Krakowskiego

Starosta Krakowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Radni Rady Miejskiej w Skawinie

 

WNIOSEK z art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do pomysłu Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, z zamontowaniem nietypowych znaków, które wskazują, o ile została przekroczona prędkość oraz jednocześnie podają dane na temat wysokości mandatu (vide: https://www.infoskawina.pl/mandat-zwolnij-w-krzecinie-i-skawinie-pojawily-sie-znaki-ktore-ostrzegaja-edukuja-i-poprawiaja-bezpieczenstwo/ )

opierając się na treści art. 241 KPA, proponujemy i wnioskujemy o wdrożenie poniższego rozwiązania – finansowego motywowania kierowców do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

UZASADNIENIE

Śmiertelne wypadki na polskich drogach są dla nas codziennością tyleż ponurą, co szarą. Jak wskazuje portal www.motofakty.pl, w ciągu roku łączna liczba wypadków i kolizji sięga pół miliona, co stawia nasz kraj na szarym końcu europejskich statystyk i zestawień. Każdego dnia na polskich drogach ginie średnio 7-8 osób. 

W 2018 roku na polskich drogach, według oficjalnych danych policji, zginęły 2862 osoby. Na miejscu zginęły  w 2018 roku niemal dokładnie 2/3 ofiar – ten odsetek w ostatnich latach jest niemal stały. Pozostałe z nich zmarły w ciągu 30 dni od wypadku.  To liczba nieco większa od śmiertelnego bilansu zamachu na World Trade Center – 11 września 2001 roku w obu wieżach WTC  zginęły 2602 osoby.

A jeszcze większa niż zsumowana liczba mieszkańców sołectwa w gminie Skawina tj. Jaśkowice (1 058) i Rzozów (1 669)…

Pragniemy również zaznaczyć, że od roku 2000 liczba zabitych w wypadkach drogowych systematycznie spadała. O ile jeszcze w roku 2000 liczba ofiar śmiertelnych przekraczała 6 tysięcy, o tyle w roku 2015 spadła poniżej 3 tys. Niestety, od tego momentu wykres zaczyna się wypłaszczać, wypadków śmiertelnych raz mamy trochę więcej, raz trochę mniej, ale ich liczba oscyluje na poziomie mniej więcej tegorocznej.  

Wobec tych katastrofalnych statystyk, braku podniesienia kwot mandatów od kilkunastu lat (sic!), aktywnych działań policji, które mimo wszystko nie poprawiają sytuacji obywateli, wnosimy o wdrożenie pomysłu finansowego zmotywowania kierowców do tego, by przestrzegali ograniczeń prędkości. 

Propozycję swoją opieramy na wdrożonym w mieście Helmond w Holandii (również kraj w UE, https://www.helmond.nl/burgemeester) pomyśle, nagradzania kierowców za bezpieczną jazdę, przez przekazywanie symbolicznych środków finansowych na rzecz specjalnego funduszu. Z funduszu tego, po zebraniu odpowiedniej kwoty, można przeznaczyć na przykład na budowę odpowiedniej infrastruktury technicznej służącej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach miasta i gminy Skawina (wszelkiego rodzaju: gminne, powiatowe, krajowe).

Więcej tu: http://roadsafetygb.org.uk/news/dutch-drivers-offered-incentives-to-stick-to-speed-limit/

Fotoradar z nagrodami za jazdę zgodną z przepisami został zainstalowany na początku 2018 r. w strefie, w której w Helmond obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Jeśli kierowca jedzie zgodnie z przepisami nagradzany jest niewielką kwotą 10 eurocentów. Każdy pojazd może dziennie „zarobić” w ten sposób do 50 eurocentów.  Tyle że kwota nie wpływa na konto kierowcy tylko powiększa specjalny fundusz. Mieszkańcy decydują później na jaki społeczny cel przeznaczyć zgromadzone w jego ramach pieniądze. Elektroniczny panel umieszczony przy drodze pokazuje z kolei kierowcom jaką kwotę już udało się zebrać dzięki temu, że jeździli zgodnie z przepisami.

Pierwsze 500 euro na lokalne potrzeby udało się zgromadzić w ciągu pierwszych trzech tygodni działania fotoradaru z nagrodami. Sprzęt jest mobilny, więc Helmond może go ustawiać w tych miejscach, w których kierowcy nagminnie przekraczają prędkość.

Rozwiązanie, które zastosowało Helmond to efekt tego, że region Brabancji Północnej, w którym leży miasto ma jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności na drogach – w ciągu pięciu lat zginęło tam 150 osób. (za: www.brd24.pl)

Z kolei jak można przeczytać na stronie www.transport-publiczny.pl:

Na ulicy Dijksestraat zamontowano szczególnego rodzaju kamerę mierzącą prędkość. W miejscu, w którym ograniczenie prędkości wynosi 30 km/h (to ulica osiedlowa), ale według pomiarów miasta 2/3 kierowców je ignorowało, stanął fotoradar z licznikiem.

Za każdego kierowcę, który przejechał z przepisową prędkością władze dorzucały 10 eurocentów do puli, z które miał zostać wyremontowany lokalny plac zabaw. Żeby zapobiec ewentualnemu nabijaniu licznika, jedno auto, mogło „dorzucić” dziennie do puli nie więcej niż pół euro. Okazało się, że sumę potrzebną na remont zebrano w ciągu kilku dni, choć test zaplanowano na trzy tygodnie.

Fotoradar jest przenośny, dlatego po testach w Helmond trafił do innych miast regionu Brabancji Północnej (zbudowali go urzędnicy odpowiedzialni w regione za bezpieczeństwo drogowe). Pomysł wywołał takie poruszenie, że po pierwszych testach zastrzegali, że grafik mają zajęty na najbliższe dwa lata.

– Większość tych kierowców jest stąd. Zdają sobie sprawę, ze robią coś dla społeczności lokalnej – mówiła w rozmowie z „Guardianem” rzeczniczka władz regionalnych Catelijne Tomassen. – Siłą mobilnego fotoradaru jest właśnie to, że kierowcy się do niego nie przyzwyczają. Liczymy, że zdadzą sobie sprawę jak niebezpieczne jest przekraczanie prędkości w tym miejscu – dodawała.”

Rozwiązanie nagradzające kierowców za zgodną z przepisami jazdę testowali też Szwedzi. Ci kierowcy, którzy jeździli zgodnie z przepisami mogli wziąć udział w loterii, w której rozlosowywano nagrody pieniężne. Projekt realizowany w Sztokholmie w 2010 r. sprawił, że średnia prędkość aut na badanym odcinku spadła z 32 do 25 km/h.  

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę chęć zmniejszenia wypadków na drogach gminy Skawina, powiatu krakowskiego jak i całej Małopolski, wniosek wydaje się być co najmniej konieczny do gruntownego przeanalizowania oraz zasadny do wdrożenia.

Jednocześnie wnioskujemy, by pierwszy z podobnych rozwiązań zastosować w gminie Skawina – w miejscowości Jaśkowice, przy ul. Krakowskiej (Droga Krajowa nr 44), a następne na innych drogach, gminnych, powiatowych czy krajowych w gminie Skawina, powiecie krakowskim, czy Małopolsce. Wskazujemy przy tym, że od lat na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa udostępnionej przez Komendę Główną Policji zgłaszane są przez obywateli (i potwierdzane przez Policję) liczne przekroczenia prędkości przez kierowców właśnie w Jaśkowicach. Dodatkowo sytuację pogorszył fakt usunięcia kilka lat temu fotoradaru w centrum miejscowości.

O rozpatrzeniu naszego wniosku prosimy bez zbędnej zwłoki powiadomić nas na adres mailowy: {…}

{…}

Mieszkańcy (…) w gminie Skawina (pow. krakowski, Małopolska)

II. Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury (z 15 listopada 2019 r.):

Generalnie, ministerstwo “wyraża podziękowanie za zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego” i dodatkowo przekazuje korespondencję do Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do wiadomości, czy też “ewentualnego wykorzystania w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.”

Jednocześnie przekazuje ten wniosek do Wojewody Małopolskiego, który ten sam wniosek już zresztą otrzymał…

III. Odpowiedź Wojewody Małopolskiego z 22 listopada 2019 r.:

Wojewoda z kolei odpowiedział wnioskującym, że “nie ma kompetencji do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, ponieważ zarządzanie ruchem na drogach jest zadaniem własnym zarządców tych dróg”. Dodał, że zadania organu nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym zostały określone w rozporządzeniu, i dotyczą “badania poprawności i zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami, a nie wprowadzania “innowacyjnych” rozwiązań”. Skierował więc wniosek do zarządców dróg, wg właściwości, czyli GDDKiA Oddział w Krakowie, Zarządu Województwa Małopolskiego, Zarządu Powiatu Krakowskiego oraz do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina (do których zresztą pierwotnie wniosek i tak trafił…). Oto treść odpowiedzi:

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo znak OK-VI. 1411.149.2019 z 22 listopada 2019 r. podpisane elektronicznie przez Panią Agatę Wojnowską – Z-cę Dyrektora Wydziału Organizacji i Kontroli MUW w Krakowie.

Z poważaniem

Wiesław Michałek

St.insp.woj.

Wydział Organizacji i Kontroli

MUW w Krakowie

 

IV. Odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z 26 listopada 2019 r.:

Dzień dobry,

Wydział Inżynierii Ruchu ZDW Kraków przesyła w załączeniu odpowiedź na
wiadomość dotyczącą montażu wyświetlaczy prędkości.

Z poważaniem,

Anna Ryńska

Wydział Inżynierii Ruchu

Zarząd Dróg Wojewódzkich z kolei poinformował, że zasadność wprowadzenia wyświetlaczy prędkości przy drogach wojewódzkich była już konsultowana z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i ustalenia są takie, że takie rozwiązanie (montaż wyświetlaczy prędkości z radarem) jest niewskazane, z uwagi na odwracanie uwagi kierowców od drogi i jej uczestników. Wskazuje również, że w przypadku “fotoradarów z nagrodami”, wprowadzenie takiego rozwiązania na drogach publicznych wymagałoby wcześniejszej zmiany prawa. Dodatkowo poinformował, że właściwą instytucją do ustawiania stacjonarnych radarów przy drodze jest GITD, a tych mobilnych – Policja, i do tych instytucji obywatele powinni skierować swój wniosek (do GITD zresztą mieszkańcy już złożyli).

V. Odpowiedź Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego w Warszawie z 28 listopada 2019 r.:

GITD odpisała mieszkańcom po ponad 3 tygodniach dość krótko: “obowiązujący stan prawny oraz warunki stosowania urządzeń rejestrujących nie przewidują takiego rozwiązania”. Dodał, że pomysł jest interesujący, ale jego wprowadzenie “wymagałoby szeregu prac i nowelizacji przepisów prawa”, głównie przez Sejm RP.

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z art. 241 Kpa, przesłany drogą elektroniczną 4 listopada br.
Z poważaniem.

Józef Syc
Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym
Centre for Automatic Traffic Enforcement
Główny Inspektorat
Transportu Drogowego
www.gitd.gov.pl
General Inspectorate
of Road Transport
jozef.syc@gitd.gov.pl
tel. 22 220 4665
Przyczółkowa 109A
02-968 Warszawa
109A Przyczółkowa Street
Warsaw, 02-968

VI. Odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie z 4 grudnia 2019 r.:

Po miesiącu, pozytywnie do wniosku z kolei odniósł się burmistrz miasta i gminy. W przesłanym wnioskodawcom piśmie zadeklarował “przeanalizowanie możliwości wprowadzenia podobnego rozwiązania” (nie napisał też jak podobnego, ani nie napisał dlaczego akurat nie tego zgodnego z wnioskiem). Dodał, że montaż fotoradarów będzie uzależniona od wybrania odpowiedniego odcinka drogi gminnej do umieszczenia tego urządzenia oraz zarezerwowanych środków na ten cel z budżetu gminy.

Dzień dobry

W nawiązaniu do Państwa e-maila z dnia 04 listopada 2019 r. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie przesyła w załączeniu skan odpowiedzi.

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

(…)

VII. Odpowiedź GDDKiA w Krakowie z 6 grudnia 2019 r.:

Ostatnią odpowiedzią było pismo odebrane przez wnioskodawców 6 grudnia 2019 r., w którym wypowiedziała się GDDKiA Oddział w Krakowie. W treści swego wystąpienia GDDKiA poinformowała, że po pierwsze, wskazane w piśmie ustawione przez Powiat Krakowski wyświetlacze prędkości nie są stosowane, z uwagi na “brak potwierdzonej efektywności ich stosowania”. Po drugie, w Wytycznych oznakowania zalecanych przez krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie wymieniają radaru wyświetlającego prędkość kierowców jako urządzenia wpływającego na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu. Nie jest też potwierdzona niezależnymi badaniami skuteczności wpływu tego rodzaju urządzeń na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego GDDKiA, po konsultacji z KWP w Krakowie, nie stosuje tego typu rozwiązań.

Jednocześnie w piśmie poinformowano, że stosowanie przenośnych urządzeń, na podstawie których kierowcy są “nagradzani finansowo za prawidłową jazdę są niedopuszczone polskim systemem prawnym i nie mogą być stosowane na drogach publicznych”.

Witam,

W nawiązaniu do Państwa maila, w załączeniu przesyłam pismo z odpowiedzią.

Pozdrawiam,

Monika Skrzydlewska

Komentarz redakcyjny:

Może zatem organy czy instytucje, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) powinni zainicjować odpowiednią zmianę przepisów, skoro “prawo nie pozwala”?

Może warto przeprowadzić badania i analizy na temat skuteczności tego rodzaju rozwiązania?

Przypomnijmy, że do zadań KRBRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy między innymi:

 • proponowanie kierunków polityki państwa, opracowywanie programów poprawy brd,
 • zlecanie badań naukowych,
 • inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych w dziedzinie brd,
 • inicjowanie współpracy zagranicznej jak również działalności edukacyjno-informacyjnej,
 • współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi,
 • analizowanie i ocena podejmowanych działań.

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Jednostką wykonawczą KRBRD jest Sekretariat KRBRD, który działa jako wewnętrzna jednostka organizacyjna ministra właściwego ds. transportu. Sekretariat KRBRD prowadzi m.in. działania promujące bezpieczeństwo na polskich drogach wśród wszystkich użytkowników dróg. Głównym założeniem prowadzonych działań jest:

 • spadek liczby wypadków drogowych oraz liczby ofiar śmiertelnych i rannych w ich wyniku,
 • wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze,
 • niższe koszty społeczne zdarzeń drogowych,
 • rozwój współpracy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy organami administracji rządowej, administracji samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

Poprzez prowadzenie tych działań Sekretariat KRBRD realizuje ustawowe zadania KRBRD określone w art. 140 c Ustawy prawo o ruchu drogowym.

KRBRD została  powołana dnia 1 stycznia 2002 r. na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym jako międzyresortowy organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Przewodniczącym KRBRD jest minister właściwy ds. transportu, zaś jego zastępcami są: sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym ds. wewnętrznych oraz sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym ds. transportu. Członkami KRBRD są przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych, gospodarki, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oświaty i wychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz wskazani przez Premiera wojewodowie.

=====

I taki wniosek do KRBRD o wdrożenie tego pomysłu, zainicowania powstania aktów prawnych, a wcześniej przeprowadzenia badań, analiz, również został skierowany.

A co na to wszystko nasi parlamentarzyści, nie tylko z okręgu?

3 response to "Wniosek z art. 241 KPA złożony przez mieszkańców gminy Skawina – Fotoradar z nagrodami?"

 1. Przez: brd Skawina Zamieszczono: 25 stycznia 2020

  Każdy z wymienionych w pismach zna lub powinien znać zasady i sposoby budowania bezpiecznej infrastruktury. https://www.krbrd.gov.pl/files/file/Podrecznik-dla-organizatorow-ruchu-pieszego.pdf
  ZDPK to wąskie gardło na drodze postępu i poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi. Przez kilkadziesiąt lat myślało się przede wszystkim o samochodach, co sprawdzało się całkiem nieźle z perspektywy kierowców i inżynierów, którzy ich obsługiwali. Teraz czas na zmianę.

 2. Przez: czytelnik Zamieszczono: 25 stycznia 2020

  Zarząd Dróg Wojewódzkich z kolei poinformował, że zasadność wprowadzenia wyświetlaczy prędkości przy drogach wojewódzkich była już konsultowana z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i ustalenia są takie, że takie rozwiązanie (montaż wyświetlaczy prędkości z radarem) jest niewskazane, z uwagi na odwracanie uwagi kierowców od drogi i jej uczestników.
  Z kim konsultował ZDPK montaż tablic przy drogach? Tyle kasy wpakowano w gadżety, zamiast przebudować przejścia i skrzyżowania.

 3. Przez: obserwator Zamieszczono: 25 stycznia 2020

  Skawina ul. Radziszowska ten tzw “nietypowy znak.”
  mierzy prędkość pojazdu PRZED znakiem ograniczenia prędkości.
  Wielkie “brawa” dla pomysłodawców chcących nagradzać
  za takie postępowanie…
  Takie rzeczy tylko w …..Skawinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *