Wojewoda wydał decyzję w sprawie budowy dalszego odcinka obwodnicy Skawiny, przez Borek Szlachecki do Rzozowa

W Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazało się przedwczoraj obwieszczenie wojewody małopolskiego, który 8 listopada 2019 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZnRID) pn. Budowa obwodnicy  Skawiny – Nowej Drogi wojewódzkiej klasy G (długości 2,3 km) na odcinku od drogi krajowej nr 44 do drogi wojewódzkiej nr 953 wraz z budową obiektów inżynierskich i budową skrzyżowań oraz niezbędną infrastrukturą w m. Skawina, Borek Szlachecki i Rzozów, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Pełna treść obwieszczenia oraz przypomnienie interpelacji byłego radnego wojewódzkiego Filipa Kaczyńskiego (obecnie posła na Sejm RP) znajduje się poniżej.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474), oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 08 listopada 2019 r., została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 43/2019, znak: WI-XI.7820.1.23.2019.AP, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.:  Budowa obwodnicy  Skawiny – Nowej Drogi wojewódzkiej klasy G (długości 2,3 km) na odcinku od drogi krajowej nr 44 do drogi wojewódzkiej nr 953 wraz z budową obiektów inżynierskich i budową skrzyżowań oraz niezbędną infrastrukturą w m. Skawina, Borek Szlachecki i Rzozów, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskiektórej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności– po rozpatrzeniu wniosku  pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Małopolskiego z 15 kwietnia 2019 r., uzupełnionego 21 czerwca 2019 r.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowościach:  Skawina, Borek Szlachecki, Rzozów w gminie Skawina, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się:

 1. 1.   między liniami rozgraniczającymi teren projektowanej obwodnicy Skawiny,
  w projektowanym pasie drogowym nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 9531: 

–      jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2112/9 (2112/7); 2113/2 (2113); 2114/5 (2114/3); 2158/6 (2158/2); 2120/5 (2120/3); 2120/22121/32122/2 (2122); 2123/2 (2123); 2124/1 (2124); 2121/5 (2121/2); 2125/1 (2125); 2126/1 (2126); 2127/1 (2127); 2128/1 (2128); 2131/11 (2131/5); 2131/9 (2131/4); 2129/1 (2129); 2130/1 (2130); 2132/3 (2132/1); 2132/5 (2132/2); 2133/1 (2133); 2134/1 (2134);   2135/1 (2135); 2136/1 (2136); 2137/1 (2137); 2138/1 (2138); 2139/1 (2139); 2140/1 (2140); 2141/1 (2141); 2142/1 (2142); 2143/1 (2143); 2144/1 (2144); 2145/1 (2145); 2146/1 (2146); 2147/1 (2147); 2148/1 (2148); 2107/4 (2107/1).

–      jedn. ew. 120611_5 Skawina, obręb 0001 Borek Szlachecki: 746/12 (746/4); 746/9 (746/3); 746/6 (746/2); 745/2 (745); 747/2 (747/1); 748/2 (748); 752/2 (752); 761/2 (761); 751/2 (751); 749/2 (749); 750/2 (750); 766/7 (766/1); 765/1 (765); 763/2 (763); 762/2 (762); 764/2 (764).

–      jedn. ew. 120611_5 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 234/6 (234/2); 234/8 (234/2); 234/3 (234/1); 234/5 (234/1); 223/2 (223); 224/2 (224); 225/2 (225); 226/2 (226); 227/2 (227); 228/2 (228); 229/2 (229); 230/2 (230); 231/2 (231); 232/1 (232); 232/3 (232); 233/1 (233); 233/3 (233); 235/2 (235); 236/2 (236); 237/2 (237); 112/2 (112); 135/23 (135/14); 135/27 (135/18); 30/4 (30/1); 135/20 (135/3); 645/3 (645/1); 647/2 (647/1); 649/2 (649/1); 651/6 (651/1); 651/8 (651/2); 653/8 (653/2); 653/11 (653/3); 653/13 (653/5); 657/4 (657/2); 657/6 (657/2); 657/9 (657/3); 658/5 (658/2); 658/3 (658/2); 659/6 (659/3); 659/10 (659/4); 661/5 (661/3); 665/4 665/8 (665/6); 667/3 (667/1); 668/3 (668/1); 670/8 (670/2); 670/10 (670/5); 670/11 (670/5); 670/13 (670/6); 674/4 (674/2); 675/7 (675/2); 664/5 (664/2); 678/1679680/2 (680/1); 717/5 (717/2); 662/3 (662/1); 663/3 (663/1); 664/3 (664/1); 864/1 (864); 863/1 (863); 684/1 (684).

 1. 2.   między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi gminnej nr 600994K, teren objęty obowiązkiem budowy lub przebudowy innych dróg publicznych1:

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2131/8 (2131/4); 2149/3 (2149/2); 2150/1 (2150); 2107/3 (2107/1); 2107/5 (2107/1),

–    jedn. ew. 120611_5 Skawina, obręb 0001 Borek Szlachecki: 746/8 (746/3); 746/11 (746/4); 746/13 (746/4),

 1. 3.   między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi gminnej nr 601132K, teren objęty obowiązkiem budowy lub przebudowy innych dróg publicznych1:

–    jedn. ew. 120611_5 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 135/25 (135/14); 135/26 (135/14); 148/2 (148/1); 30/3 (30/1); 30/5 (30/1); 651/4 (651/1); 653/9 (653/3); 653/6 (653/2); 657/7 (657/3); 645/2 (645/1).

 1. 4.   między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 953, teren objęty obowiązkiem budowy lub przebudowy innych dróg publicznych1:

–     jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 675/8 (675/2); 664/6 (664/2).

 1. 5.   w granicach terenu objętego obowiązkiem rozbiórki istniejących obiektów  budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania2:

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2158/5 (2158/2); 2114/4 (2114/3); 2158/7 (2158/2); 2123/3 (2123); 2124/2 (2124); 2125/2 (2125); 2126/2 (2126); 2127/2 (2127); 2159; 2160/11; 2123/1 (2123); 2131/10 (2131/5); 2131/7 (2131/4); 2107/3 (2107/1); 2107/5 (2107/1); 2107/2 (2107/1),

–    jedn. ew. 120611_5 Skawina, obręb 0001 Borek Szlachecki: 746/13 (746/4); 750/1 (750); 748/3 (748); 766/8 (766/1); 746/8 (746/3); 746/7 (746/3); 755/1; 759760; 761/1 (761); 752/1 (752); 738739/3739/1741/2741/1741/3751/1 (751); 742; 748/1 (748); 743744745/1 (745); 746/5 (746/2); 762/1 (762); 737; 746/14 (746/4),

–   jedn. ew. 120611_5 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 234/7 (234/2); 234/4 (234/1); 233/2 (233); 232/2 (232); 231/3 (231); 237/1 (237); 236/1 (236); 235/1 (235); 221222;  223/1 (223); 224/1 (224); 225/1 (225); 226/1 (226); 227/1 (227); 228/1 (228); 229/1 (229); 135/24 (135/14); 135/22 (135/14), 674/3 (674/2); 645/4 (645/1); 135/25 (135/14); 30/3 (30/1); 148/3 (148/1),

 1. 6.   w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych2:

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2112/6;

–    jedn. ew. 120611_5 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 112/1 (112); 112/3 (112); 30/6 (30/1).

 1. 7.   w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy i przebudowy sieci uzbrojenia  terenu 2:

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2158/7 (2158/2); 2123/3 (2123); 2124/2 (2124); 2125/2 (2125); 2126/2 (2126); 2127/2 (2127); 2159; 2160/11; 2123/1 (2123); 2131/10 (2131/5); 2131/7 (2131/4); 2150/1 (2150); 2107/5 (2107/1); 2149/3 (2149/2); 2107/2 (2107/1); 2131/8 (2131/4); 2114/4 (2114/3); 2158/5 (2158/2); 2107/3 (2107/1); 2107/6 (2107/1); 2150/2 (2150).

–    jedn. ew. 120611_5 Skawina, obręb 0001 Borek Szlachecki: 705/1; 709; 708; 706/1; 707/1; 746/8 (746/3); 746/10 (746/4); 746/14 (746/4); 755/1759760761/1 (761); 752/1 (752); 738; 739/3; 739/1; 741/2; 741/1; 741/3; 751/1 (751); 742; 748/1 (748); 743; 744; 745/1 (745); 746/5 (746/2); 746/7 (746/3); 762/1 (762); 737; 749/1 (749); 750/1 (750); 748/3 (748); 766/8 (766/1); 807767/7746/13 (746/4); 747/3 (747/1); 746/11 (746/4),

–    jedn. ew. 120611_5 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 234/7 (234/2); 234/4 (234/1); 233/2 (233); 232/2 (232); 231/3 (231); 237/1 (237); 236/1 (236); 235/1 (235); 221222223/1 (223); 224/1 (224); 225/1 (225); 226/1 (226); 227/1 (227); 228/1 (228); 229/1 (229); 112/1 (112); 112/3 (112); 135/24 (135/14); 135/22 (135/14); 30/5 (30/1); 135/26 (135/14); 30/3 (30/1); 658/4 (658/2); 659/11 (659/4); 657/5 (657/2); 112/3 (112); 135/28 (135/18); 112/1 (112); 674/3 (674/2); 675/8 (675/2); 664/6 (664/2); 135/25 (135/14); 148/3 (148/1); 645/4 (645/1).

 1. 8.   w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy zjazdów 2:

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2114/4 (2114/3); 2113/1 (2113); 2158/5 (2158/2),

–    jedn. ew. 120611_5 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 230/1 (230); 229/1 (229); 220221222223/1 (223); 645/4 (645/1); 653/10 (653/3); 653/7 (653/2); 657/8 (657/3); 651/9 (651/2); 653/12 (653/3); 670/9 (670/5); 674/3 (674/2); 675/6 (675/2); 864/2 (864);

1 w odniesieniu do nieruchomości, które ulegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem,

2 w odniesieniu do nieruchomości, które ulegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostaje objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: ustalenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji; ustalenia obowiązku dokonania budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu; rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, rozbudowy i przebudowy innych dróg publicznych i budowy zjazdów oraz określenie terminu użytkowania i terminu rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych; przebudowy zjazdów; zatwierdzenia podziału nieruchomości; oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Województwa Małopolskiego; zatwierdzenia projektu budowlanego; określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych; określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie oraz określenia terminu wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji – na 121 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja,której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31‑156 Kraków), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wyjaśnia się, że doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawców, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 22 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, zaleca się w godz. 1200 – 1400 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 12 39 21 663. Zaznacza się, że zapoznanie z aktami sprawy w pozostałych godzinach pracy i bez uzgodnienia telefonicznego nie gwarantuje dostępu do akt sprawy z uwagi na obciążenie dużą ilością prowadzonych postępowań.

Źródło: https://bip.malopolska.pl/muw,a,1686408,obwieszczenie-wojewoda-malopolski-zawiadamia-ze-08-listopada-2019-r-zostala-wydana-decyzja-wojewody-.html

Komentarz redakcyjny:

Jak wynika z wcześniejszej interpelacji radnego wojewódzkiego Filipa Kaczyńskiego oraz odpowiedzi wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki, budowa tego odcinka obwodnicy miała rozpocząć się ponad dwa miesiące temu:

Czy uda się oddać inwestycję do użytkowania zgodnie ze wskazaniem w piśmie w okresie lipiec-wrzesień 2020 r.?
Zobaczymy.

Zobacz także:

Wydadzą decyzję w sprawie c.d. budowy obwodnicy Skawiny – drogi wojewódzkiej od DK 44 (Skawina) do Rzozowa

Termin budowy obwodnicy Skawiny od DK nr 44 (Skawina) do DW 953 (Rzozów) – interpelacja radnego wojewódzkiego

2 response to "Wojewoda wydał decyzję w sprawie budowy dalszego odcinka obwodnicy Skawiny, przez Borek Szlachecki do Rzozowa"

 1. Przez: Billy Zamieszczono: 18 listopada 2019

  Co z ZNRiD dla ronda przy zjeździe z obwodnicy w stronę Krakowa? Pisaliście że w listopadzie 2019 miały zostać złożone dokumenty?

 2. Przez: piotr Zamieszczono: 18 listopada 2019

  ktory wariant przebiegu został wybrany? jest gdzies mapka przebiegu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *