Wszystkie umowy Urzędu Miasta i Gminy Skawina (za 2016 rok) opublikowane w urzędowym BIPie

Rejestr_Umów_Skawina2016Zapraszamy Czytelników do lektury wykazu umów, jakie Urząd Miasta i Gminy Skawina zawarł w tym roku (do dnia 29 lipca 2016 r.). W wykazie tym widnieje m.in. nr umowy, data zawarcia, czego umowa dotyczy, z kim jest zawarta (firma/osoba fizyczna), na jaką kwotę oraz jaki jest jej czas obowiązywania. Informacje te, dzięki podjętej przez portal InfoSkawina inicjatywie, od ponad roku publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Po wygraniu przez nas z Urzędem Miasta i Gminy Skawina sprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie (wyrok prawomocny – I OSK 72/15) wciąż czekamy na udostępnienie pełnego rejestru umów z wartościami z lat 2012-2013. 

>>>
Centralny rejestr umów – stan na 29.07.2016 – KLIKNIJ

W rejestrze (aktualizowanym co kilka tygodni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina, za co należy Urząd pochwalić) znajdziemy odpowiedź na co wydawane są pieniądze mieszkańców, z jakimi podmiotami Urząd zawiera umowy i na jaką kwotę każda z umów opiewa.

Podanie tego typu informacji urzeczywistnia kontrolę społeczną nad ponoszonymi przez te organy wydatkami środków publicznych i pozwala przeciwdziałać ewentualnym nieprawidłowościom.

Rejestr_Umów_Skawina2016

Zobacz również:

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację portalowi InfoSkawina w sporze z Burmistrzem Skawiny

Pismo – Sprostowanie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na temat przekazanych informacji

Komentarz redaktora naczelnego portalu do sprostowania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *