Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę ronda w Skawinie – znikną korki?

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę ronda w Skawinie złożyła EUROVIA POLSKA. Firma ta wyceniła koszty przebudowy istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 44 w Skawinie z ulicami Krakowską i Skotnicką na 9 427 626,07 zł.

Do przetargu oferty złożyło siedmiu wykonawców. Wszyscy zaproponowali skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zadania o dwa miesiące, co oznacza, że budowa potrwa dziewięć miesięcy od momentu podpisania umowy, a nie jedenaście, jak zakładano. Trzymiesięczny okres zimowy nie będzie wliczany do czasu przeznaczonego na realizację inwestycji. Jeżeli nie wpłyną odwołania od wyboru wykonawcy, zostanie z nim podpisana umowa.

Zakres zadania

W ramach inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejącego skrzyżowania obwodnicy Skawiny z ulicami Krakowską i Skotnicką na rondo turbinowe. Przebudowana zostanie też droga gminna nr 603511K (ul. Wapowskiego). Natomiast wybudowane zostaną: droga gminna nr 600947K, ciągi dla pieszych i pieszo-rowerowe, zjazdy indywidualne, trzy zatoki oraz przystanki komunikacji autobusowej. Rozbudowane i wybudowane będą sieci: gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej. Powstanie też kanał technologiczny i oświetlenie uliczne.

Stan istniejący

Istniejące skrzyżowanie zlokalizowane jest przy granicy Krakowa i Skawiny. Krzyżują się tu obwodnica Skawiny w ciągu DK44, ulice Krakowska w Skawinie oraz Skotnicka w Krakowie, czyli główne trasy komunikacyjne dla ruchu lokalnego oraz tranzytowego w kierunku Oświęcimia. Ulica Skotnicka dodatkowo prowadzi ruch do autostradowego węzła A4 Kraków Skawina. W czasie szczytów komunikacyjnych natężenie ruchu wynosi tutaj ponad 3 tys. pojazdów na godzinę. By usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo, niezbędna jest przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe.

Kalendarium inwestycji

29 maja 2020 r. został złożony wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

17 marca 2021 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję ZRID i niezwłocznie przystąpiliśmy do przygotowania dokumentacji przetargowej.

29 marca 2021 r. został ogłoszony przetarg.

14 czerwca 2021 r. wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Źródło: GDDKiA

1 response to "Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę ronda w Skawinie – znikną korki?"

  1. Przez: luna@ Zamieszczono: 26 czerwca 2021

    witam,
    mam pytanie a trzy będzie przebudowany fragment pierwszego odcinka obwodnicy o pobocze skoro mamy tworzyć korytarz życia to na tym odcinku nie ma szans go stworzyć tak wysokie są krawężniki ze tylko auta typu SUV mogą je pokonać ????!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *