Wydłużony termin naboru wniosków do STOP SMOG!

Termin naboru wniosków do programu STOP SMOG został wydłużony do 25 listopada 2019 r. To bardzo dobra wiadomość, która daje szansę na skorzystanie z dofinansowania większej liczbie mieszkańców. Program dedykowany jest osobom posiadającym stary nieefektywny kocioł węglowy o niskich dochodach.

 

Aby zostać zakwalifikowany do wsparcia w ramach realizacji programu STOP SMOG: 
 

 1. Mieszkaniec musi być właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest zawierana z więcej niż jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym suma ich udziałów we współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż połowa.
   
 2. W budynku musi być użytkowane stare źródło ciepła (ogrzewania) w postaci niskowydajnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe do centralnego ogrzewania lub inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych nie spełniające wymogów określonych w tzw. uchwale „antysmogowej” dla Województwa Małopolskiego.
   
 3. W okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy, mieszkaniec osiągał średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 175% kwoty najniższej emerytury (1925 zł kwota brutto) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty (1375 zł kwota brutto) w gospodarstwie wieloosobowym oraz powierzchnia użytkowa na jedną osobę stale zamieszkującą budynek nie może być większa niż 50 m2. 
 4. Mieszkaniec posiada środki własne oraz zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 424 000 zł, z uwzględnieniem wartości budynku jednorodzinnego. Mieszkaniec będzie musiał złożyć oświadczenie zawierające informacje o tych środkach i zasobach majątkowych, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra (oświadczenie będzie wymagane przed podpisaniem umowy).
   
 5. Mieszkaniec faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu którego dotyczy przedsięwzięcie niskoemisyjne.
   

Program STOP Smog dedykowany jest dla osób najuboższych, które mają trudności w samodzielnym wnioskowaniu o środki na wymianę kotła i termomodernizację i później ich rozliczania w innych programach pomocowych. W przypadku wytypowania takich osób będziemy serdecznie wdzięczni za przekazanie informacji (adres lub numer telefonu) do Wojciecha Badury tel. 12 277 01 67  w.badura@gminaskawina.pl. Po przekazaniu przez Państwa informacji, będzie on bezpośrednio kontaktował się z mieszkańcem celem pomocy w wypełnieniu wniosku, również w miejscu jego zamieszkania a także wyjaśniał wszystkie zasady programu.

Źródło: Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *