Wydział Prawny i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego wnosi do Burmistrza o weryfikację publikacji oświadczeń majątkowych w BIP

[AKTUALIZACJA 29 października 2019 r.] W związku z brakiem wszystkich obowiązkowych prawem oświadczeń majątkowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina za rok 2018, dnia 17 lipca 2019 r. zwróciliśmy się do Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie, Biura Rady Miejskiej w Skawinie o ich opublikowanie lub udostępnienie drogą elektroniczną. Powiadomiony został również dodatkowo Wydział Prawny i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w celu przeprowadzenia ewentualnej kontroli w zakresie opieszałości w publikowaniu obowiązkowych oświadczeń majątkowych (OM). Z upoważnienia wojewody radca prawny z Wydziału Prawnego i Nadzoru skierował do burmistrza pismo z prośbą o weryfikację oraz przesłanie potwierdzenia wypełnienia obowiązku ustawowego publikacji OM. Przypomnijmy, że takie oświadczenia dotyczące osób tj. burmistrz, radni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych (w tym np. szkół), urzędników wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza, itd. mają widnieć w BIP.

Zaznaczamy na wstępie, że jawność oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne bez wątpienia pełni funkcję antykorupcyjną. Dostępne publicznie oświadczenia majątkowe wskazanych osób pozwalają na wykonywanie przez obywateli społecznej kontroli prawidłowości bogacenia się osób mających istotny wpływ na sprawy publiczne. Jawność oświadczeń majątkowych urzeczywistnia zatem społeczną kontrolę, stanowiącą element społeczeństwa obywatelskiego. Wpływa ona także konstruktywnie na budowanie zaufania obywateli do państwa poprzez transparentność informacji o majątku osób wykonujących funkcje publiczne.

Zdaniem ekspertów obowiązek ujawniania majątku jest absolutnie niezbędny dla skutecznej walki z korupcją, gdyż stanowi zaporę przeciwko wykorzystywaniu piastowanej funkcji publicznej dla prywatnych korzyści oraz ochronę przed stratami spowodowanymi konfliktem interesów. Niezbędnym warunkiem dla jego funkcjonowania jest skuteczny system egzekucji obowiązującego prawa wraz z wyciąganiem konsekwencji wobec tych, którzy je naruszą.

Treść interwencji skierowana do Burmistrza dnia 17 lipca 2019 r.:

Szanowni Państwo
 
Wobec braku przedmiotowych wszystkich obowiązkowych oświadczeń majątkowych w BIP niniejszym wnosimy o ich udostępnienie w BIP lub przekazanie na adres e-mail:
{…}
 
Powyższy wniosek kierujemy również do Wydziału Nadzoru i Prawnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.
 
Z poważaniem
Redakcja infoskawina.pl
______

Odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego nadeszła już po dwóch dniach (wciąż brak odpowiedzi z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie i Biura Rady Miejskiej):

Szanowni Państwo,

Przesyłam do wiadomości – pismo skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w sprawie publikacji oświadczeń majątkowych.

Z poważaniem,

Rafał Wawrzynek

Oddział Organizacji i Redakcji Dziennika Urzędowego

Wydział Prawny i Nadzoru

Małopolski Urząd Wojewódzki

Czekamy zatem na pełną publikację wszystkich obowiązkowych oświadczeń majątkowych.

Jak wskazaliśmy w innym poście (KLIKNIJ TUTAJ) brakuje obecnie m.in. oświadczeń majątkowych za rok 2018 skarbnika, kierowników i niektórych pracowników jednostek organizacyjnych (dyrektorów szkół, przedszkoli, osób  zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi, itd. 

Tutaj dowód: BIP Gminy Skawina

AKTUALIZACJA (29 października 2019 r.):

Niedawno otrzymaliśmy informację, że wszystkie OM zostały opublikowane.

Oświadczenia majątkowe w Gminie Skawina za rok 2018 i wcześniejsze (AKTUALIZACJA)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *