Wykaz pracowników Urzędu udostępniony w BIP po decyzji SKO: stanowisko służbowe, adres e-mail, nr pokoju, nr telefonu, wydział, w którym pracuje

_imag0001aPrzedstawiamy Państwu aktualną listę pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina z nazwami wydziałów, referatów, stanowisk służbowych, pokoi, w których pracują, służbowymi adresami e-mail i numerami telefonów. O wykaz ten poprosiliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 26 czerwca 2016 r. Ale dopiero teraz został on prawie w całości udostępniony: po wielotygodniowej wymianie korespondencji oraz po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Przykro to pisać, ale czy naprawdę o tak podstawowe dane publiczne – jak kontakt do pracowników urzędu gminy – media/prasa/obywatele, muszą walczyć w organach odwoławczych? Czy te dane nie powinny od dawna widnieć w BIP Gminy? Według nas jak najbardziej, chociażby po to, by każdy miał dostęp do informacji i łatwość skontaktowania się z danym pracownikiem. Zresztą niektórzy czytelnicy już jakiś czas temu zwracali nam uwagę, że na stronie urzędu brak takiego wykazu do kontaktu z pracownikami. Poza tym dostęp do tego typu informacji zapewne odciąży sekretariat główny, a i mieszkańcom miasta i gminy Skawina oraz gościom łatwiej będzie dotrzeć do konkretnego urzędnika w swojej sprawie (przez e-mail, telefon, bądź udając się osobiście pod konkretny adres i pokój).

Wykaz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina wraz ze stanowiskami służbowymi, wydziałami w których pracują, adresami e-mail, numerami telefonów i pokoi – KLIKNIJ TUTAJ.

(stan na 21 października 2016 r. – wykaz wciąż niepełny – mamy nadzieję, że tymczasowo)

W jaki sposób redakcja portalu dotarła do tych TAJNYCH danych Urzędu? Mimo, że Konstytucja RP obowiązuje w Polsce od prawie 20 lat, a ustawa o dostępie do informacji publicznej od lat 15, a jako kraj jesteśmy od 12 lat w Unii Europejskiej, to można powiedzieć, że była (jest?) to drogą przez ciernie. Ale jak to mówili starożytni Rzymianie – per aspera ad astra.

Oto trochę historii…

I. Treść wniosku (z 26 czerwca 2016 r.) o udostępnienie wykazu pracowników złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina:

Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie w związku z ostatnimi zmianami organizacyjnymi (i naborami pracowników) w Urzędzie proszę o udostępnienie informacji publicznej na adres e-mail redakcja@infoskawina.pl w zakresie:

1) imion, nazwisk, adresów e-mail, telefonów, numerów pokoi wszystkich pracowników UMiG Skawina wraz z podaniem nazwy stanowiska każdego z pracowników oraz komórki organizacyjnej, w której dany pracownik jest zatrudniony wedle przykładowego wzoru:

Wydział Z – Pracownik X Y – inspektor – adres e-mail – nr telefonu – nr pokoju
Wydział Z – Pracownik A B – kierownik wydziału – adres e-mail – nr telefonu – nr pokoju
Biuro P  – Pracownik C D – referent – adres e-mail – nr telefonu – nr pokoju
Zespół U – Pracownik S T – podinspektor – adres e-mail – nr telefonu – nr pokoju
Samodzielne stanowisko K – Pracownik E F – podinspektor – adres e-mail – nr telefonu – nr pokoju
Straż Miejska – Pracownik O P – …
itd.

Proszę o udzielenie odpowiedzi (przesłanie informacji publicznej) w wersji przeszukiwalnej maszynowo/cyfrowo (pliki formatu .xls, .doc, .odt , itp) i stanem aktualności wykazu na dzień odpowiedzi na wniosek.

Jeśli to możliwe, proszę o zanonimizowanie w tych wykazach imion i nazwisk osób świadczących pomoc administracyjną, sprzątaczek, kierowców, itp. (z pozostawieniem pozostałych danych wykazu jak telefon, nr pokoju, itp. jeśli są przyporządkowane).

Ostatnio o taki wykaz prosiliśmy ok. 1,5 roku temu:
https://www.infoskawina.pl/wykaz-pracownikow-urzedu-miasta-i-gminy-skawina-z-danymi-kontaktowymi/

Dla dobrego przykładu podaję, że podobne wykazy pracowników publikuje na swoich stronach wiele urzędów:  w Tychach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Mielnie, Szczecinie, Włocławku, Bełchatowie, Krakowie, Skarżysku

Z góry bardzo dziękuję i pozostaję z poważaniem
{…}

===

II. Odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pawła Kolasy z 1 lipca 2016 r.:

lista_pracownikow_skawina

III. Link w piśmie w formie obrazka oraz brak udostępnienia informacji w BIP, stąd nasze pismo z 6 lipca 2016 r. o treści:

Według nas nie była to odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zatem skierowaliśmy pismo poniższej treści:

Szanowni Państwo

Na wstępie chciałbym zauważyć, że przesłana przez Państwa odpowiedź jest w formie obrazkowej i nie można skopiować linka, który znajduje się w tekście obrazka-pisma.

W dobie cyfryzacji administracji (wprowadzanej aktywnie przez obecną Minister Annę Streżyńską – https://mc.gov.pl/aktualnosci/bez-cyfryzacji-nie-ma-rozwoju), uważam, że co najmniej warto, jeśli nie trzeba takie odpowiedzi wysyłać w wersji cyfrowo przeszukiwalnej, z możliwością kopiowania linków, poszczególnych słów pisma. Będzie to przynajmniej zgodne z istniejącymi standardami nowoczesnej i “dobrej” administracji publicznej.

Ponadto pragnę zauważyć, że takie dane, jak imię, nazwisko, telefon, numer pokoju, czy adres e-mail pracowników samorządowych powinny być zamieszczone przede wszystkim w Biuletynie Informacji Publicznej, który jest głównym miejscem publikacji urzędowych.

Upublicznienie informacji nie w Biuletynie Informacji Publicznej, lecz za pośrednictwem stron internetowych podmiotu nie zwalnia z udostępnienia informacji w BIP, jeżeli strona ta nie spełnia wymogów technicznych dla BIP. Nie ma i nie było bowiem żadnych podstaw, by za równorzędne traktować sposoby udostępnienia informacji za pośrednictwem własnego BIP oraz za pośrednictwem innych stron internetowych (wyrok NSA – II SAB 220/03, wyrok NSA z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 2244/12) lub BIP innego organu (zob. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 06 maja 2011 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Rz 14/11). Zainteresowany musi mieć również zagwarantowane prawo do zweryfikowania informacji w kilku źródłach (zob. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Kr 8/14) z dochowaniem odpowiednich wymogów określających m. in. odpowiedzialność i wiarygodność informacji.

Dzięki temu, że dane publikowane są w BIP, wiadomo jakie informacje, kiedy i przez kogo są zmieniane (Czytelnik ma dostęp do dziennika zmian).

Na stronie urzędowej gminaskawina.pl nikt z Czytelników nie wie kto i kiedy te dane umieścił, zmienił, usunął, kto jest za nie odpowiedzialny, itp.

Gmina Kęty, Miasto Jasło i inne gminy publikują w BIP dane, o które Państwa prosiłem.

http://bip.malopolska.pl/ugkety/Article/id,289254.html

Zmierzając do meritum, wnoszę o publikację w BIP danych publicznych, o które prosiłem, a które nie zostały mi udostępnione.

W tym momencie nie składam skargi na bezczynność, z uwagi na nieudostępnienie przez Państwa danych w BIP, ale wyznaczam dodatkowo 7-dniowy termin na pełną realizację wniosku.

Dla ułatwienia podam, że brakuje w przesłanej odpowiedzi – wykazu (którego w dodatku nie ma w BIP) danych m.in.:

1) stanowisko oraz adres e-mail pracowników: Anna Łabuda oraz Krystyna Kollbek-Myszka (link: http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=179)

2) adresy e-mail pracowników (http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=180):

 • Teresa Leśniak – inspektor, pok. 5, tel.: 12 2770 155
 • Teresa Kudzia – inspektor, pok. 5, tel.: 12 2770 155
 • Mateusz Jaskierny – inspektor, pok. 6, tel.: 12 2770 156
 • Justyna Przeniosło – inspektor, pok. 7, tel.: 12 2770 157
 • Ludmiła Żytkiewicz – p.o. inspektor, pok. 7,  tel.: 12 2770 157

3) adresy e-mail pracowników: (http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=181)

 • Kierownik Wydziału Tomasz Bugajski, pok. nr 15,  tel.: 12 277 01 65
 • Genowefa Morek – inspektor, pok. nr 15,  tel.: 12 277 01 64
 • Ewa Wyroba – inspektor, pok. nr 14,  tel.: 12 277 01 74
 • Helena Kubas – inspektor, pok. nr 14, tel.: 12 277 01 74
 • Anna Kłos – pomoc administracyjna, pok. nr 14,  tel.: 12 277 01 74

4) itd., itd.

Z poważaniem
{…}

===

IV. Burmistrz wezwał nas do pilnego uzupełnienia wniosku, nagle uznając, że to wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, a nie zwykły wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

ponowne_wykorzystanie_skawina

V. A jednocześnie Burmistrz wydał decyzję odmowną, bo nie uznał naszych argumentów, by dane opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina.

KLIKNIJ na poniższy skan aby zobaczyć całość decyzji:

_imag0008a

KLIKNIJ na powyższy skan aby zobaczyć całość decyzji.

VI. Redakcja portalu składa od tej decyzji odmownej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych w związku z art. 127 § 2 i 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego złożyliśmy odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w sprawie umorzenia postępowania.

Powyższej Decyzji zarzuciliśmy naruszenie:

 1. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieudostępnienie informacji o osobach wykonujących zadania w imieniu organu władzy publicznej,
 2. 14 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie informacji publicznej w formie i w sposób wskazany we wniosku, w sytuacji w jakiej organ miał możliwość udostępnienia informacji,
 3. 54 ust. 1 Konstytucji RP, art. 61 ust 1 Konstytucji RP, art. 2 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez próbę zmuszenia osoby wnioskującej do wykazania celu wnioskowania o informację publiczną, co w przypadku prasy prowadzi wprost do naruszenia wolności wypowiedzi,
 4. 7 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w zw. z art. 4 Konstytucji RP poprzez zmuszenie osoby korzystającej z prawa do informacji publicznej do złożenia innego wniosku, co nastąpiło bez podstawy prawnej dla takiego działania.

Wskazując na powyższe,wnieśliśmy o 

 • uchylenie przedmiotowej Decyzji,
 • zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do podjęcia działań zgodnych z ustawą dostępie do informacji publicznej

W uzasadnieniu swojego odwołania wskazaliśmy m.in., że:

(…)

Prawo dostępu do informacji publicznej jest prawem Konstytucyjnym określonym  w art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i obejmuje także dostęp do dokumentów będących w posiadaniu organów władzy publicznej – niezależnie od ich formy. Uprawnienie to pozwala na obywatelską kontrolę społeczną władz publicznych przez aktywnych obywateli, dziennikarzy, ale też ma na celu zwiększenie dostępności o działaniu władz publicznych. Tryb dostępu do informacji publicznej został określony w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z tym aktem ustawowym dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu i co do zasady zgodnie z art. 2 ust. 2 tego aktu od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Organ, do którego wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie (podał – przypis red.) żadnej podstawy prawnej do formułowania żądania o zmianie tego wniosku na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Wyłącznie osoba korzystająca z jednego lub drugiego uprawnienia dokonuje wyboru. Wprost zostało to wyrażone w art. 7 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. (…) Na tle uprzednio obowiązującego przepisu Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach o następujących sygnaturach: I OSK 837/13, I OSK 805/13, I OSK 454/13, I OSK 522/13, I OSK 604/13, I OSK 430/13, I OSK 520/13, I OSK 605/13 wskazał: „Jak już wcześniej wskazano, wprowadzenie nowego trybu dostępu do informacji publicznej oraz zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej nie wpłynęło w żaden sposób na realizację prawa dostępu do informacji publicznej. Odmienna interpretacja nowych uregulowań zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej prowadziłaby bowiem do ograniczenia dostępu do informacji publicznej, a to byłoby sprzeczne z realizacją celów zakładanych przez ustawodawcę.”. Wywody te pozostają aktualne dla obecnie obowiązujących przepisów.

(…)

Organ natomiast odwołuje się do art. 12 ustawy o dostępie do informacji publicznej udowadniając, że może udostępniony dokument (jako obraz) dalej rozpowszechniać – co jest oczywiste. Jednakże w żadnym z pism, ani w decyzji nie ma wyjaśnienia jakie to przeszkody techniczne nie pozwoliły organowi wysłać wskazanego dokumenty (przeszukiwalnego). Uprzedzając twierdzenia, że takiego dokumentu organ może nie posiadać wskazuję, iż próba zmuszenia mnie do złożenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznej przesądza, iż takie informacje organ posiada i może udostępnić.

(…)

VII. Burmistrz składa do SKO odpowiedź na nasze zarzuty podniesione w odwołaniu  (11 sierpnia 2016 r.).

W gruncie rzeczy Burmistrz w piśmie do SKO wskazuje, że w trybie autokontroli “nie znalazł podstaw do zmiany rzeczonej decyzji” oraz cytuje na dwóch stronach wyrok WSA w Krakowie w innej sprawie ze skargi redaktora naczelnego portalu InfoSkawina przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina (sygn. akt II SAB/Kr 113/14).

VIII. SKO w Krakowie w składzie trzyosobowym uchyla w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Skawina i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia (25 sierpnia 2016 r.)

KLIKNIJ na poniższy skan aby zobaczyć całość decyzji:

_imag0001a

KLIKNIJ na powyższy skan aby zobaczyć całość decyzji.

SKO w treści uzasadnienia swojej decyzji uznało bezspornie, że żądanie w powyższej sprawie dotyczy informacji publicznej (a zatem nie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, jak starał się ogólnie wykazać Burmistrz).

Ponadto SKO wskazało:

“W tym miejscu należy przytoczyć przepis ustawy o dostępie do informacji publicznej – art. 16 ust. 1, który stanowi, iż odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art 14. ust 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Z powyższego przepisu wynika, iż w drodze decyzji organ kończy postępowanie w sprawie o udostępnienie informacji publicznej tylko w dwóch wypadkach – kiedy odmawia udostępnienia informacji publicznej (najczęściej w związku z brzmieniem art. 5 ustawy) oraz kiedy umarza postępowanie z uwagi na fakt, iż udostępnienie w formie wskazanej wnioskiem nie jest możliwe.”

SKO podniosło w uzasadnieniu, że “słusznie zatem wskazuje odwołujący, iż uzasadnienie decyzji w kontekście podjętego rozstrzygnięcia utrudnia rozeznanie się co do intencji organu. Z jednej strony twierdzi on bowiem, iż informację udostępnił, co powinno implikować wniosek, iż zakończono postępowanie. Z drugiej wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji, co jest niezrozumiałe z uwagi na jej uprzednie udostępnienie. Z uwagi na naruszenie powyżej przytoczonego przepisu prawa materialnego konieczne jest uchylenie zaskarżonej decyzji jako wadliwej, bo nie odpowiadającej dyspozycji powyższej normy.”

Dla SKO również niezrozumiałe było odniesienie się Burmistrza do ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, bo wniosek dotyczył udostępnienia na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kolegium na końcu wskazało, że w ponownie prowadzonym postępowaniu Burmistrz winien postępować w oparciu o przepisy prawa i w ten sam sposób zakończyć postępowanie.

Treść całej decyzji SKO w Krakowie dostępna TUTAJ.

IX. Burmistrz po decyzji SKO, informuje, że przedmiotowy wykaz został udostępniony w BIP Gminy Skawina a link został nam przesłany.

_imag0001a

Jednakże jak sprawdziliśmy, na maila redakcyjnego, z którego wystosowaliśmy pierwotny wniosek, nie przyszła odpowiedź w powyższej sprawie (znak sprawy: OR.1431.20.2016). De facto informacja wcale nie została nam udostępniona.

Zatem raz jeszcze napisaliśmy do UMiG Skawina (21 października 2016 r.):

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do Państwa pisma z 17 października 2016 r. (otrzymanego 19 października br.) znak sprawy: OR.1431.20.2016, w którym po decyzji SKO znak SKO.IP/4105/25/2016 informujecie mnie Państwo o udostępnieniu informacji publicznej w postaci wykazu kontaktów do pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina, zaznaczam, że wśród korespondencji prowadzonej ze mną w tej konkretnej sprawie (na maila redakcja@infoskawina.pl) nie odnalazłem linka do BIP, w którym widniałyby informacje, o które wnosiłem (wykaz pracowników z e-mailami, telefonami służbowymi, numerami pokoi, stanowiskami, wydziałami).

Proszę zatem o przesłanie konkretnego linka w BIP Gminy Skawina do informacji publicznej, o którą wnioskowałem, i to w zwykłym mailu, a nie na zeskanowanym dokumencie, z którego nie będzie można go skopiować za pomocą myszki komputerowej.

===

Co prawda pismo z Urzędu (26.09.2016 r.) zostało przesłane na innego maila niż na tego, z którego nasz pierwotny wniosek został do Burmistrza skierowany (nie redakcyjnego, a innego za pomocą którego prowadzona jest korespondencja z Urzędem również o dostęp do informacji), ale to inny numer sprawy (nie OR.1431.20.2016, a OR.1431.35.2016)…Po prostu wniosek o to samo z innego konta e-mail wysłaliśmy  z ostrożności procesowej (tam znak sprawy: OR.1431.35.2016).

Nie chcemy wyrokować, ale to może oznaczać “lekki” bałagan w prowadzeniu przez Urząd spraw z obywatelami.

Poza tym, w tamtej odpowiedzi z 26 września 2016 r. na inne konto e-mail, Burmistrz nie wskazał linka konkretnego do BIP, gdzie ta informacja się znajduje.

Wobec powyższego 26 września 2016 r. odpisaliśmy tak:

“Szanowni Państwo,

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych nieprawidłowe jest załatwienie wniosku poprzez odesłanie do stron Biuletynu Informacji Publicznej, gdy do uzyskania żądanej informacji konieczne jest zapoznanie się przez stronę z licznymi udostępnionymi na stronie BIP dokumentami źródłowymi, a następnie dokonanie selekcji zawartych w nich danych lub też gdy uzyskanie informacji polegać ma na interpretacji obszernych danych dostępnych w BIP, a następnie samodzielnym jej „wytworzeniu” na ich podstawie. Zauważyć ponadto należy, ze w orzecznictwie przyjmuje się, ze wskazanie podmiotowi żądającemu udzielenia informacji publicznej BIP nie zawsze wyłącza obowiązek udzielenia informacji na wniosek. Odesłanie do BIP zwalnia podmiot zobowiązany z udostępnienia informacji na wniosek, tylko wówczas gdy informacje tam zawarte odnoszą się bezpośrednio i konkretnie do meritum żądania, a zatem zwierają dane istotne z punktu widzenia pytającego, a ich uzyskanie nie wymaga przedsięwzięcia dodatkowych czynności (wyroki NSA z dnia 18 sierpnia 2010 r. sygn. I OSK 844/10 i z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie sygn. akt I OSK 770/12 oraz wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie sygn. akt. II SAB/7/09). Zgodnie z orzecznictwem błędne odesłanie do Biuletynu Informacji Publicznej, podczas dana informacja się na nim nie znajduje stanowi rażące naruszenie prawa (II SAB/Gd 79/12 – Wyrok WSA w Gdańsku).

W związku z powyższym informacja publiczna nadal nie została mi udostępniona.

Proszę zatem o przesłanie konkretnego linka w BIP Gminy Skawina do informacji publicznej, o którą wnioskowałem, i to w zwykłym mailu (tak jak ta poniższa wiadomość od Państwa), a nie na zeskanowanym dokumencie, z którego nie będzie można go skopiować za pomocą myszki komputerowej.”

X. Odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy Skawina z 6 października 2016 r. na nasze pismo:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie przesyła w załączeniu odpowiedź na pismo z dnia 26.09.2016 r. dotyczące wniosku o przesłanie wykazu pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

W nawiązaniu do załącznika do niniejszej wiadomości, poniżej przesyłam link:

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/id,292536.html

XI. Wykaz jest w BIP Gminy Skawina, ale wciąż niepełny.

Mimo, że ta sprawa dotyczy wniosku z innego konta mailowego i ma nadany inny numer sprawy, dotyczy tego samego. Sprawdziliśmy więc co się tam znajduje, ale wciąż pod podanym linkiem nie ma wszystkich danych publicznych o które prosiliśmy.

XII. Kolejne pismo do Urzędu Miasta i Gminy Skawina (21.10.2016 r.):

Wysłaliśmy zatem kolejne pismo (drogą e- mail) do UMiG Skawina, w którym wskazaliśmy, że:

(…)

W przedmiotowym linku do BIP wykazu pracowników UMiG Skawina nie znajduję wszystkich danych, o które wnioskowałem (głównie adresy e-mail, ale też brak wskazania numerów pok. przy pracownikach Wydziału Rozwoju i Strategii). Nie otrzymałem również informacji, jakoby te osoby nie posiadały adresów e-mail.

Jeśli nie posiadają, proszę o stosowną informację – oświadczenie które konkretnie osoby nie posiadają adresów e-mail w systemie.

Wobec powyższego z przykrością stwierdzam, że wciąż są w Państwo w tzw. bezczynności, bo nie została udostępniona pełna informacja publiczna, o którą wnioskowałem.

Proszę raz jeszcze o rzetelne uzupełnienie danych (o które proszę od ponad miesiąca!) w BIP w ciągu 3 dni roboczych.

Potem realizując przysługujące mi prawo do informacji będę zmuszony skierować skargę na bezczynność do WSA w Krakowie.

Przykładowo (brak maila / numerów pokoi – Wydział Rozwoju i Strategii):

1) Paweł Kolasa – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

2) Biuro Obsługi Prawnej pok. nr 5

 • Anna Łabuda, tel.: 12 2770 125
 • Krystyna Kollbek-Myszka, tel.: 12 2770 125

3) Referat Podatków i Opłat – I piętro

 • Alicja Stasiaczek, – inspektor, pok. 16, tel.: 12 2770 131
 • Maria Ślusarczyk, – inspektor, pok. 16, tel.: 12 2770 116
 • Urszula Pułka, – inspektor, pok. 15, tel.: 12 2770 133
 • Ewa Kłyś, pok. 15, podinspektor tel.: 12 2770 133
 • Piotr Wróbel, inspektor pok. 2, tel.: 12 2770 120

4) Iwona Kowalik-Wacław, podinspektor, pok. 2, tel. 12 2770 108

5) Referat Budżetu – parter

 • Agata Biela, – inspektor, pok. 4, tel.: 12 2770 122
 • Monika Fiołka,- inspektor, pok. 4, tel.: 12 2770 122
 • Iwona Monica, – podinspektor, pok. 4, tel.: 12 2770 123
 • Iwona Korusiewicz, – podinspektor, pok. 6, tel.: 12 2770 124
 • Ilona Dunal, – podinspektor, pok. 6, tel.: 12 2770 124

6) Wydział Organizacyjny pok. 8

 • Wiktoria Sitek – inspektor, pok. nr 8, tel.: 12 2770 119
 • Justyna Faber – pomoc administracyjna, pok. nr 8, tel.: 12 2770 109
 • Jacek Marczyk –  pomoc administracyjna, pok. 1, tel.: 12 2770 197
 • Marek Krupa –  konserwator,  tel.: 12 2770 126
 • Zdzisław Żak –  kierowca

(…) (…)

===

XIII. Aktualnie czekamy na pełen wykaz pracowników w BIP Gminy Skawina.

Czekamy na odpowiedź Urzędu. Dopiero pełne udostępnienie informacji publicznej na oba konta mailowe spowoduje, że Burmistrz Miasta i Gminy Skawina nie będzie w kwestii wykazu pracowników i kontaktu do nich w stanie bezczynności.

O fakcie ostatecznego i pełnego udostępnienia informacji w BIP, poinformujemy Państwa na portalu.

Szkoda tylko, że w przypadku tak prostych spraw, dochodzić musi do wielokrotnej wymiany korespondencji, często w wersji papierowej (koszty papieru i druku pism, opłacenia znaczków pocztowych, itp.), odwołania do SKO, wydawania decyzji przez organy odwoławcze. Czy Gminę Skawina stać na takie dodatkowe koszty?

Dziwi nas fakt, czemu tych danych nie można było po prostu udostępnić w BIP, a nie szukać w innych ustawach / orzecznictwie sądowym powodów utrudniania dostępu obywatelom i prasie do tych informacji.

Jawnosc_Informacja_Publiczna

3 response to "Wykaz pracowników Urzędu udostępniony w BIP po decyzji SKO: stanowisko służbowe, adres e-mail, nr pokoju, nr telefonu, wydział, w którym pracuje"

 1. Przez: J23 Zamieszczono: 28 października 2016

  Nepotyzm ale sprytnie zorganizowany. Brak podległości służbowej czyli niby wszystko zgodne z prawem. :/

  • Przez: Maksio Zamieszczono: 1 listopada 2016

   Mają wprawę w kombinatorstwie.

 2. Przez: HB Zamieszczono: 27 października 2016

  Cóż za wspaniała galeria pociotków i krewnych… 🙂 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *