Wykazy imienne głosowań radnych oraz link do nagrań sesji Rady Miejskiej w BIP

Wydaje się oczywiste, że chcecie jako wyborcy i podatnicy wiedzieć jak głosują Wasi radni w różnego rodzaju kwestiach dotyczących Gminy. Którzy radni byli za podwyżką wynagrodzenia dla burmistrza, podwyżką (obniżką?) podatków, czy też przeciw wobec innego rodzaju decyzji. Dlatego też w nawiązaniu do ostatnich zmian w ustawie o samorządzie gminnym, na podstawie art. 61 konstytucji RP w związku z art. 14 (u.4) i art. 20 (u. 1b) ustawy o samorządzie gminnym wnieśliśmy do Burmistrza wniosek o udostępnienie danych publicznych w postaci linków do Biuletynu Informacji Publicznej i strony www.gminaskawina.pl, gdzie wykazy imiennych głosowań oraz nagrania sesji Rady Miejskiej w Skawinie są publikowane. Odpowiedź otrzymaliśmy po dziewięciu dniach. Czy była zadowalająca? Po części tak, ale ręcznie wypełniane wykazy imienne głosowań (sic!) oraz linki do YouTube (kto wie czy za chwilę nie zamkną tego serwisu, albo nie stanie się płatny) to naszym zdaniem nie są najlepsze z rozwiązań. Szczegóły poniżej.

Podstawa prawna:

Ustawa o samorządzie gminnym:

Art. 14

  1. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.  

Art. 20 

1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

Wniosek wysłaliśmy 4 grudnia 2018 r. a odpowiedź nadeszła 13 grudnia br.:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na e-mail z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

OR.1431.185.2018

Skawina, dn. 13 grudnia 2018 r.

Redakcja
InfoSkawina

W nawiązaniu do Pana wniosku o informację publiczną z dnia 4 grudnia 2018 r.
dotyczącego publikowania wykazu imiennych głosowań oraz nagrań z sesji Rady Miejskiej
w Skawinie informuję, że:
– wykazy głosowań są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie pod każdą uchwałą oddzielnie w formie załącznika. W związku z tym podaję link do uchwał bieżącej kadencji:
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,m,303170,2018.html?page=13&limit=10&offset=0.
Na stronie www.gminaskawina.pl po wejściu na panel „Rada Miejska”, a następnie „Uchwały” następuje automatyczne przekierowanie na BIP do uchwał Rady Miejskiej w Skawinie z podziałem na poszczególne lata.
Równocześnie informuję, że wykazy wywieszone są w formie papierowej na tablicy w budynku Rady Miejskiej, Rynek 2, wraz z uchwałami.
– nagrania z sesji publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie pod linkiem:
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,m,13930,nagrania-obrad.html
natomiast na stronie www.gminaskawina.pl pod linkiem:
http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=&cat_id=71&menu_id=415&page=33 .

Z poważaniem

Wersja graficzna (PDF) dokumentu:

W odpowiedzi (21 grudnia br.) przekazaliśmy swoje stanowisko:

Szanowni Państwo

Dziękujemy za dotychczasową odpowiedź, jednakże nie zgadzamy się na linkowanie w BIP nagrań do YouTube.

Serwis ten jest komercyjny i w każdej chwili właściciel może zażądać opłat, lub innych wymogów publikacji.

Czy posiadają Państwo umowę i zabezpieczenie przed utratą zapisu na tę okoliczność?

Publikowanie na YT to naszym i uważamy, że Państwa zdaniem również, ten INNY SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY (ale nic więcej…):

Art 20 

1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

Czekamy na odpowiedź.

A oto przykładowe wykazy imienne ostatnich głosowań, do których każdy z Was ma już dostęp (praktycznie z każdego miejsca na naszej planecie):

UCHWAŁA Nr II/3/18 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina:

UCHWAŁA nr I N/12/18 RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Skawina i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

I tu musimy wyrazić swoje niezadowolenie, bo wykazy imienne nie są publikowane w wersji cyfrowo przeszukiwalnej! Niebawem kończy się druga dekada XXI wieku! To już nie czas na “partyzantkę”.

Dlaczego to takie ważne – ktoś zapyta? Ano nie można ich (wykazów) w łatwy sposób przetwarzać. Za każdym razem trzeba je będzie ręcznie wklejać do excela czy innych aplikacji, żeby po latach wyszukać jak w danej sprawie głosowali konkretni radni. Czy o to chodzi? Nie można od razu zrobić w odpowiedni sposób?

Takich wykazów imiennych na koniec kadencji będzie kilkaset, jak nie więcej. Warto już na początku zmienić sposób ich prowadzenia na bardziej przyjazny do weryfikacji/przetwarzania po czasie.

Niedługo postaramy się o to zawnioskować. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *