Wyniki ankiety na temat warunków życia i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Razem Blisko Krakowa

baner_razem_blisko_krakowaSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi na stronie razembliskokrakowa.pl wynikami ankiety na temat warunków życia oraz kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Razem Blisko Krakowa. Partnerzy biorący udział finansowy w projekcie: Skawina – lider projektu, gminy: Czernichów, Mogilany, Liszki i Świątniki Górne oraz Powiat Krakowski. Partnerzy niebiorący udziału finansowego w projekcie: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Galicyjska Izba Gospodarcza, Podkrakowska Izba Gospodarcza oraz Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

WYNIKI ANKIETY:

(pasek do przewijania z prawej strony)

Źródło: Razem Blisko Krakowa

Nasze spostrzeżenia po przeczytaniu wyników ankiety:

słaby udział mieszkańców w zebraniach wiejskich/osiedlowych

słaba aktywność obywateli w stowarzyszeniach, akcjach społecznych,

– słabe też informowanie mediów o ważnych sprawach

bardzo duży odsetek obywateli pracuje w samym Krakowie (ponad 41%) w stosunku do miasta Skawiny (prawie 19%)

– z reguły środkiem transportu mieszkańców jest samochód

–  jeśli chodzi o działanie komunikacji zbiorowej, to MPK w Krakowie przegrywa z busami częstotliwością kursów, choć wygrywa komfortem jazdy. Generalnie jednak niska ocena: 2,55 na 5.

komunikacja prywatna pod tym względem również nie otrzymała za wysokiej noty, bo jedynie 2,67 na 5.

– gdy natomiast chodzi o warunki komunikacji rowerowej (infrastruktura, oznakowanie, łatwość dostępu, itp.), to jej ocena jest na poziomie bardzo niskim: 1,57 na 5.

– co do oferty czasu wolnego, to oferta kulturalna dla młodych jest raczej niewielka: ocena średnia 2,8.

– edukacja: problem ze żłobkami, ale jak na te niskie oceny stosunkowo dobrze wypada ocena poziomu kształcenia, dostęp do internetu w szkołach i wyposażenie bibliotek, średnia: 3,08.

– opieka medyczna –  najgorzej z dostępem do specjalistów

– bezpieczeństwo publiczne – najlepszą ocenę otrzymali strażacy, jeśli chodzi o szybkość reagowania, najgorzej straż miejska, policja i zamontowany monitoring, średnia: 2,70.

– środowisko naturalne – najgorzej oceniona została czystość rzek i zbiorników wodnych, najwyżej – gotowość do segregowania śmieci przez mieszkańców, średnia ocena 3,31.

– rynek pracy – według oceniających: brak szans na lepszą pracę na terenie gminy, średnia 2,03.

– administracja publiczna – 3.09. Najgorzej jest z dostępnością do usług elektronicznych.

– co jest atutem? – bliskość Krakowa, walory przyrodnicze, komunikacja, szkoły, ilość przedsiębiorstw.

– na pytanie z czym może być kojarzona gmina w 2020, respondenci odpowiedzieli, że: z wysokim standardem życia – najwięcej głosów, na drugim miejscu – potraktowano ten obszar jako sypialnię Krakowa... a gdzieś na końcu znajdziecie Państwo odpowiedzi dotyczące tego, że gmina współrządzona jest przez mieszkańców (tylko 8,9 procent)  i że gmina uznawana jest za dbająca o środowisko naturalne (jedynie 6,4 procent!).

Jaki kierunek rozwoju widzą obywatele dla Skawiny? Na pewno silna gospodarka, atrakcyjna oferta sportowo – rekreacyjna, sprawna komunikacja, stan środowiska naturalnego, dobra edukacja (odpowiednio od 53 procent do 34 procent).

Natomiast mieszkańcom najbardziej doskwiera brak ścieżek rowerowych, tras rekreacyjnych, basenu, kina, terenów zielonych, kanalizacji, siłowni, żłobka, teatru… i innych (odpowiedzi wahają się w granicach od 53 procent do 14 procent głosów).

Ogólnie rzecz biorąc, to mieszkańcy chcieliby aby pieniądze z ich podatków przeznaczane były na chodniki, drogi (60 procent), ścieżki rowerowe (29 procent), zintegrowany transport, rozbudowę kanalizacji, alternatywnej energii, infrastruktury melioracyjnej i przeciwpowodziowej…itd.

Analizując te wyniki można spojrzeć jednocześnie na program rozwoju Gminy Skawina, gdzie wnioski co do rozwoju, atutów gminy i jej braków w porównaniu z wynikami tej ankiety się ze sobą pokrywają.

1 response to "Wyniki ankiety na temat warunków życia i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Razem Blisko Krakowa"

  1. Przez: czytelnik Zamieszczono: 22 października 2014

    Dzień w dzień przewalają się te dziesiątki tysięcy samochodów, po DK44 miedzy Skawiną a Krakowem. Ulica Krakowska, Skotnicka, zapchane po granicę możliwości. Bez zmiany polityki transportowej i przyzwyczajeń, korki na zawsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *