Wyniki i frekwencja w Ogólnokrajowym Referendum dnia 6 września 2015 r.

Wyniki_referendumBardzo mało mieszkańców gminy Skawina wzięło udział w niedzielnym referendum. Spośród 33881 osób uprawnionych do oddania głosów, przy urnach pojawiło się tylko 2072. Frekwencja wyniosła zaledwie 6,12%.

W ujęciu procentowym „tak” na pierwsze pytanie (Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?) odpowiedziało 78,79% głosujących.

Drugie pytanie – Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? – otrzymało skromnie wyglądające poparcie. Kratkę przy odpowiedzi „tak” zaznaczyło jedynie 17,63% osób.

Z kolei sprawa oznaczona jako pytanie nr 3 (Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?) spotkała się z dużą aprobatą głosujących. Odpowiedzi na „tak” było aż 95,29%.

Wyniki_referendum

 

Więcej informacji odnośnie głosowania w referendum w gminie Skawina (i nie tylko) na stronie: Państwowa Komisja Wyborcza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *