Wyniki kontroli kotłowni domowych w gminie Skawina: nałożono mandaty karne

Jak informuje strona Gminy Skawina, od 9 października 2017 r. na terenie całej Gminy Skawina rozpoczęły się regularne kontrole palenisk domowych prowadzone przez Straż Miejską wraz z pracownikami Wydziału Rozwoju i Strategii oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMiG w Skawinie. Wyniki kontroli przeprowadzonej grudniu, listopadzie i październiku publikujemy poniżej.

Na terenie miasta kontrole przeprowadzane są przez Straż Miejską, natomiast na terenach wiejskich przez Straż Miejską wraz z pracownikami Wydziału Rozwoju i Strategii oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMiG w Skawinie.

Kontrola domowych kotłowni ma na celu nie tylko sprawdzenie jakiego rodzaju opału mieszkańcy używają, a także jaki posiada kocioł/piec. Mieszkańcy otrzymali dodatkowe materiały informacyjne dotyczące wprowadzonej „uchwały antysmogowej”. Od 1 lipca 2017 r. nie wolno palić flotem i mułem. Także od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy. – napisano na stronie gminnej.

Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy mają 5 lat na wymianę tych kotłów.

Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Mieszkańcy mają na ich wymianę 9 lat. To dłużej niż żywotność tych kotłów, która w praktyce oceniana jest zazwyczaj na 8-10 lat.

Poniżej przedstawiamy wyniki kontroli za miesiąc grudzień:

 1. Kontrole przeprowadzone na wniosek mieszkańców:  Straż Miejska przeprowadziła 20 kontroli, w wyniku których w dwóch przypadkach stwierdzono spalanie płyt wiórowych i starych mebli. W trzech przypadkach pobrano próbę popiołu, w pozostałych – nie stwierdzono  nieprawidłowości. Nałożono dwa mandaty karne: na kwotę 100 zł, oraz na kwotę 500 zł, który był wynikiem pozytywnej analizy próbek popiołu. Na terenie gminy Straż Miejska przeprowadziła 2 kontrole, w wyniku których  nie stwierdzono nieprawidłowości.
 2. Kontrole planowane na terenie miasta:  Straż Miejska przeprowadziła 29 kontroli, w wyniku których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości
 3. Kontrole planowane na terenie gminy: Straż Miejska wspólnie z pracownikami Urzędu przeprowadziła 24 kontrole w miejscowościach:
 • Rzozów – 8
 • Radziszów, ul. Wspólna – 7
 • Radziszów, ul. Kamienna – 9
  W wyniku tych kontroli w 7 przypadkach pobrano próbę popiołu, w pozostałych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości
   

Wyniki kontroli za miesiąc listopad:

 1. Kontrole przeprowadzone na wniosek mieszkańców:  Straż Miejska przeprowadziła 28 kontroli, w wyniku których w jednym przypadku stwierdzono spalanie płyt wiórowych – nałożono mandat karny, w pozostałych – nie stwierdzono nieprawidłowości.
 2. Kontrole planowane na terenie miasta:  Straż Miejska przeprowadziła 73 kontrole, w wyniku których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości
 3. Kontrole planowane na terenie gminy: przeprowadzono łącznie 31 kontroli w Sołectwach: Grabie, Radziszów, Wielkie Drogi. W wyniku powyższych kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Wyniki kontroli za miesiąc październik:

 1. Kontrole przeprowadzone na wniosek mieszkańców
  Straż Miejska przeprowadziła 11 kontroli, w wyniku których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
 2. Kontrole planowane na terenie miasta
  Straż Miejska przeprowadziła 65 kontroli, w wyniku których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości
 3. Kontrole planowane na terenie gminy
  Przeprowadzono łącznie 37 kontroli w następujących Sołectwach:
 • Kopanka
 • Krzęcin
 • ZelczynaW wyniku powyższych kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Jak podaje na swoim profilu facebookowym Skawiński Alarm Smogowy, Komendant Straży Miejskiej i Zespół Ochrony Powietrza na ostatnim spotkaniu przekazali informacje, że w wyniku prowadzonych kontroli, jedno domostwo zostało też skierowane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dofinansowania zakupu właściwego paliwa, które otrzymało.

Chodzi o potwierdzony przypadek ubóstwa. To ważne bowiem, by działać odpowiedzialnie. I choć wykrywalność (a głównie przepisy) wymaga jeszcze poprawy to jedno jest pewne, zatruwanie powietrza musi być i będzie karane w Gminie Skawina – wskazują działacze SAS.

Źródło: RS/ROŚ/SM / Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *