Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura LGD

LGD Blisko KrakowaJak informuje na swoich stronach Zarząd stowarzyszenia LGD “Blisko Krakowa”, właśnie dokonano wyboru kandydata na stanowisko Kierownika Biura LGD. O naborze na to stanowisko pisaliśmy dnia 12 lutego 2015 r. (czytaj: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura LGD „Blisko Krakowa”). Aplikację złożyły dwie osoby. Pracę otrzymała zamieszkała w Skawinie Pani Kinga Paciorek. Szczegóły dotyczące wyników naboru znajdują się poniżej.

W wyniku przeprowadzonego naboru ofert do dnia 20 lutego 2015 r. na wolne stanowisko: Kierownik Biura, wpłynęły 2 oferty.

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej dokumentów Zarząd stowarzyszenia LGD podjął decyzję o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru następujących osób:

  1. Kinga Paciorek – Skawina
  2. Arkadiusz Węglarz – Klucze

Zgodnie z „Zasadami rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zlecania zadań Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa” /pobierz/ wymienione wyżej osoby przechodzą do merytorycznego etapu naboru.

Źródło: BIP LGD Blisko Krakowa

Dnia 26 lutego 2015 r. zamieszczono w BIP i na stronie LGD “Blisko Krakowa” ogłoszenie o wyniku naboru.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura LGD

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ul. Żwirki i Wigury 23, 32-050 Skawina informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Biura zatrudniono Panią Kingę Paciorek, zamieszkałą w Skawinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniali wymagania formalne ustalono, że Pani Kinga Paciorek w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku Kierownika Biura.

Źródło: BIP LGD Blisko Krakowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *