Wystąpienie pokontrolne RIO w Krakowie z kontroli kompleksowej Gminy Skawina

RIO_Krakow_SkawinaPrzedstawiamy Państwu opublikowane na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wystąpienie pokontrolne (znak WK-613-120/14), które przedstawia ponad 30 stwierdzonych nieprawidłowości w Gminie Skawina w okresie objętym aktualną kontrolą kompleksową, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności, przewidziane do realizacji przez Gminę Skawina, stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Krakowska RIO przeprowadziła kontrolę kompleksową Miasta i Gminy Skawina. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki finansowej, w tym realizację zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2012 – 2013 i w 2014 r. do dnia obowiązywania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Raport z kontroli obejmuje ponad 30 opisanych nieprawidłowości. Kontrolerzy przedstawili stosowne wnioski pokontrolne.

Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności za powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Miasta i Gminy Skawina, poprzez wskazanie merytorycznych pracowników, Burmistrz oraz Skarbnik Gminy ponoszą w odpowiednim zakresie, odpowiedzialność z tytułu nadzoru, za opisane w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości.

Treść pełnego wystąpienia dostępna jest na stronie RIO pod linkiem: Wystąpienie pokontrolne Miasta i Gminy Skawina – kontrola kompleksowa oraz poniżej:

W terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnegokontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.

Do wniosków pokontrolnych zawartych w powyższym wystąpieniu pokontrolnym, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina wniósł zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych nr 26 i 27, które były przedmiotem rozpatrzenia przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Kolegium  p o s t a n a w i ł o  oddalić zastrzeżenia wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do wniosków pokontrolnych numer: 26 i 27 wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Treść uchwały podjętej przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych Nr KI-412/203/15 z dnia 3 czerwca 2015 r., znajduje się w dziale Działalność Izby/Nadzorcza/Uchwały Kolegium RIO w Krakowie/2015/KI-412/203/15 oraz jest dostępna poniżej:

Od przedmiotowej uchwały nie przysługują środki odwoławcze.

Ponadto należy zauważyć, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina dotychczas nie ma opublikowanych żadnych dokumentów z kontroli wewnętrznych czy zewnętrznych, albo są one poukrywane i nie można ich (w stosownych zakładkach) znaleźć.

A przecież z samej ustawy o dostępie do informacji publicznej jasno wynika, że organy władzy publicznej, tj. Urząd Miasta i Gminy Skawina, mają obowiązek publikować dane publiczne, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, a w szczególności: dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających a także treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej (zobacz art. 6 i 8 ustawy).

Regionalna izba obrachunkowa (RIO) to państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie, w zakresie gospodarki finansowej (budżetu) i zamówień publicznych. Izby prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie spraw budżetowych.

RIO_Krakow_Skawina
Fragment wystąpienia pokontrolnego RIO Kraków

18 response to "Wystąpienie pokontrolne RIO w Krakowie z kontroli kompleksowej Gminy Skawina"

  • Przez: renata Zamieszczono: 9 lutego 2016

   No cóż BIP w naszej Gminie jest otwierany przez urzędników sporadycznie. Przydałby się test wiedzy co powinno być w nim umieszczane a co jest. Porażka!

 1. Przez: nr Zamieszczono: 9 lutego 2016

  Pracownicy na niezbędne koszty zakwaterowania i wyżywienia otrzymali zaliczkę w wysokości: 10.000,00 zł, w trakcie wizyty studyjnej sami płacili za noclegi, bilety i wyżywienie oraz rozliczyli je w kosztach delegacji

  Ale się szlachta wozi za nasze pieniądze.

  • Przez: kwinto Zamieszczono: 9 lutego 2016

   Szwajcarii-Zurich służbowo po zegarki czy po kredyt? Czy to jakieś nasze miasto partnerskie? Może jakieś nowoczesne technologie sprowadzili do miasta.

   • Przez: asw Zamieszczono: 9 lutego 2016

    Jak Szwajcaria to pewnie pojechali zobaczyć góry i solary

  • Przez: renata Zamieszczono: 9 lutego 2016

   może niech się wożą gdyż coś zobaczą i się dowiedzą jak dobrze zarządzać gminą i jak nie bać się mieszkańców i odpowiedzialności!

 2. Przez: obwodnica Zamieszczono: 8 lutego 2016

  Pierwszy etap Budowy Północnej Obwodnicy Skawiny
  http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=254&menu_id=216&page=25
  Przedmiotem projektu budowa I odcinka Północnej Obwodnicy Skawiny, tj. budowa nowej drogi gminnej kl. G o długości 998m, szerokości jezdni 7 m z własną kanalizacją opadową, oświetleniem i chodnikiem jednostronnym oraz budowę łącznika – drogi gminnej kl. L (z kan. opadową, oświetleniem i chodnikiem dwustronnym), prowadzącego od końca pierwszego odcinka Obwodnicy do połączenia z ul. Przemysłową. Łączna długość wybudowanej drogi 1,27 km.
  Czy tam są chodniki?

  • Przez: M. Zamieszczono: 9 lutego 2016

   Słuszna uwaga – chodników brak. Są dopiero na 2 i 3 odcinku.

   • Przez: UE Zamieszczono: 9 lutego 2016

    „Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”

    Jak mogli zgubić chodniki, czy UE nie współfinansowała chodników w tych latach?
    Ubogi ten region jak go na chodniki przy drogach nie stać. Tak się właśnie tworzy korki i prowadzi do wykluczenia społecznego osób nie korzystających z samochodu.

    • Przez: asw Zamieszczono: 9 lutego 2016

     Muszę jednak zaznaczyć ze raczej przy obwodnicy i to jeszcze na tamtym odcinku kiedy zakładów nie było uważam ze nie było sensu budować…. poza tym jest to droga klasy G czyli chodniki nie mogą być bezpośrednio przy jezdni https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_klasy_G Teraz pytanie czy tam była taka możliwość i jeszcze raz powtórzę… zasadność budowania chodnika w tamtych czasach.

     • Przez: obwodnica Zamieszczono: 10 lutego 2016

      Czy tam planowano tereny leśne czy strefy przemysłowe? Czy poboczy też nie było sensu budować? Czy tam jest kanalizacja opadowa?

 3. Przez: KR Zamieszczono: 8 lutego 2016

  Komisja Rewizyjna
  Badanie, analiza i ocena działalności Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych pod względem celowości, gospodarności i rzetelności w zakresie przestrzegania statutu, uchwał Rady i innych przepisów z wyjątkiem zadań zleconych podlegających kontroli zewnętrznej, opiniowanie wykonania budżetu Gminy oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.

 4. Przez: marek Zamieszczono: 8 lutego 2016

  Co rusz na sesji KTOŚ powołuje się na jakieś audyty, opracowania, dlaczego nie są dostępne w BIP?
  Kiedy wyciągnięte z szaf dokumentacje dotyczące planowanych inwestycji na terenie miasta zostaną umieszczone w BIP, czy tez są objęte jakąś tajemnicą?
  Jakie wnioski wyciągnięto po kontrolach NIK dotyczących ochrony drzew w procesach inwestycyjnych w miastach? Urząd Miasta i Gminy – Wystąpienie 2015-03-16 08:56

 5. Przez: asw Zamieszczono: 8 lutego 2016

  Ale ile tych nieprawidłowości które było załamaniem prawa zostało naprawionych? Skandaliczne jest to że ciągle widać ze w Urzędzie są zatrudniani p.o. … po znajomości a nie w ramach otwartego konkursu gdzie przynajmniej osoby z zewnątrz mogą złożyć swoją kandydaturę. Dodatki na czas nieokreślony… dodatkowe zadania na wieki wieków.. tak to chyba tylko w piekle jest lub w niebie. Kiedy w końcu zaczną naprawiać błędy?

 6. Przez: HB Zamieszczono: 8 lutego 2016

  RIO sobie, burgejmastry sobie. ZERO odpowiedzialnośći, ZERO reakcji. Żyć nie umierać. Już Tadeusz Chyła śpiewał piosenkę z tekstem Waligórskiego:

  Cysorz to ma klawe życie
  Oraz wyżywienie klawe!
  Przede wszystkim już o świcie
  Dają mu do łóżka kawę,
  A do kawy jajecznicę,
  A jak już podeżre zdrowo,
  To przynoszą mu w lektyce
  Bardzo fajną cysorzową.
  Słychać bębny i fanfary,
  Prezentują broń ułani:
  – Posuń no się trochę, stary!
  Mówi Najjaśniejsza Pani.
  Potem ruch się robi w izbach,
  Cysorz z łóżka wstaje letko,
  Siada sobie w złoty zycbad,
  Złotą goli się żyletką
  I świeżutki, ogolony,
  Rześko czując się i zdrowo
  Wkłada ciepłe kalesony
  I koszulkę flanelową.
  A tu przyjemności same
  Oraz niespodzianek wiele:
  Przynoszą mu “Panoramę”,
  “WTK” i “Karuzelę”,
  “Filipinkę” i “Sportowca”
  I skrapiają perfumami
  I może grać w salonowca
  z Marszałkiem i Ministrami.
  Salonowiec sport to miły,
  Lecz cesarska pupa – tabu!
  On ich może z całej siły,
  A oni go muszą słabo…
  Po obiedzie złota cytra
  Gra prześliczną melodyjkę,
  Cysorz bierze z szafy litra
  I odbija berłem szyjkę.
  Sam popije – starej niańce
  Da pociągnąć dla ochoty.
  A kiedy już jest na bańce,
  To wymyśla różne psoty
  Potem ciotkę otruć każe
  Albo cichcem zakłuć stryjca…
  …dobrze, dobrze być cysorzem,
  Choć to świnia i krwiopijca!

 7. Przez: ijo Zamieszczono: 8 lutego 2016

  RIO przekazało Panu Burmistrzowi raport a poprzednik pracowników wymienionych w raporcie.

  • Przez: mieszkaniec Zamieszczono: 10 lutego 2016

   Ile przekrętów zrobili i nikt nie został ukarany a Pan Burmistrz odwrotnie twierdzi ile dali sobie i urzędnikom premii i nagrody za rzetelne wykonywanie obowiązków {okradanie Gminy i mieszkańców}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *