X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 28 grudnia 2017 r. (VIDEO)

28 grudnia 2017 r. o godz. 10:30 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok, zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXXV/497/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania „Remont szlaku rowerowego na odcinku od przepustu na potoku Rzepnik do kładki na rzece Skawinka” oraz w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Skawina, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad X nadzwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 28 grudnia 2017 roku:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
  5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXXV/497/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania „Remont szlaku rowerowego na odcinku od przepustu na potoku Rzepnik do kładki na rzece Skawinka” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Tomasz Ożóg – zastępca Burmistrza).
  6. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Skawina, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Marek Marzec – kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia)
  7. Zamknięcie sesji.

Podczas sesji zbierane były środki finansowe na pomoc dla potrzebujących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *