XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 30 września 2015 r. (VIDEO)

sESja_SkawinaXI30 września 2015 r. w sali remizy OSP w Krzęcinie, odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2017 będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo. W porządku obrad umieszczonym poniżej znajdziecie Państwo treść projektów uchwał an tę sesję.

Nagranie VIDEO udostępnione przez UMiG Skawina oraz porządek obrad z projektami uchwał prezentujemy Państwu poniżej:

sESja_SkawinaXI

XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej (VIDEO)

Porządek obrad XI zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 września 2015 roku.

 (projekty uchwał znajdują się w linku na dole strony)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu X zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Omówienie spraw związanych z sołectwem Krzęcin.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Skawina na 2015 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VI/70/15 Rady Miejskiej
  w Skawinie i uchwały nr VII/85/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta
  i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/581/14 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – pierwsze
  czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 10. Uchwała w sprawie wprowadzenia stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie przy ul. 29 Listopada i przy ulicy Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze miasta i gminy Skawina – pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 11. Uchwała w sprawie w sprawie wniesienia wkładu w formie pieniężnej do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Zakład Wodociągów
  i Kanalizacji Spółka z o.o. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2017 będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. – jedno czytanie ( projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Jerzy Sioma – Prezes ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie).
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/115/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu w formie niepieniężnej (aportu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Anna Łabuda – radca prawny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie).
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” ze szczególnym uwzględnieniem Oferty Rekreacyjnej i Ochrony Środowiska – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 16. Uchwala w sprawie w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji
  i Rynku Pracy na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 17. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Skawiny oraz aktualizacji planów odnowy miejscowości dla 16 sołectw gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 18. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
  w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie sesji.

 

Uwaga!

Załączniki do projektów uchwał z pkt 14 – 16 do wglądu w Biurze Rady

Projekty uchwał dostępne są w BIP Gminy Skawina w trzech częściach pod linkami:

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1108255.html

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1108263.html

Źródło:
Gmina Skawina

14 response to "XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 30 września 2015 r. (VIDEO)"

 1. Przez: brd zdpk Zamieszczono: 5 października 2015

  To tylko u nas, zgoda mieszkańców na montowanie progów zwalniających. To są standardy bezpieczeństwa powiatowe czy ogólnokrajowe? Trzeba napisać pismo, komisja się zbiera. Dla jasności progi wyspowe omijają nie tylko autobusy, ciężarówki i suv y również. Mają z progami problem, rozlatujące się busy. To takie proste, lepsze drogi w postaci nakładek których sobie życzyli mieszkańcy, większa prędkość i zagrożenie dla pieszych. Po dziurawych drogach nikt szybko nie jeździ, z wyjątkiem dostawczaków kierowanych przez najemników. Najlepszym spowalniaczem w mieście są korki i zaparkowane gdzie popadnie samochody.
  https://youtu.be/xyQuqhJgeF0?t=55m3s

 2. Przez: link Zamieszczono: 5 października 2015

  Pismo do Powiatu z zapytaniem proponuje burmistrz radnemu. Super rozkłada ręce i “umywa”
  Pytanie o dojazd do stadionu Skawinki – NIEDASIE i zdziwienie jest projekt dla autokarów również odpowiada A.N. Być może, że nie o wszystkim wiem pada odpowiedź. https://youtu.be/xyQuqhJgeF0?t=4h26m23s

 3. Przez: autobusy Zamieszczono: 5 października 2015

  Zmiany w komunikacji autobusowej, zapewne konsultowane ze społeczeństwem. Połączenie linii 201 z 233 monitoring oraz linii 283 z 213.
  https://youtu.be/xyQuqhJgeF0?t=4h14m46s

 4. Przez: wolne Zamieszczono: 4 października 2015

  Wolne wnioski i zapytania – 4h 22 min zapisu

  • Przez: dżokej Zamieszczono: 4 października 2015

   I znów błyszczy radny Skuta nieznajomością realiów. Może ktoś z kolegów koalicjantów zapozna go z podziałem na zarządców dróg i realiami. Fan piłki kopanej nie ma pojęcia o organizacji zawodów jeździeckich i wyzwań jakie stoją przed organizatorami. Szanowny panie radny na Skawińskich Błoniach można zorganizować przemarsz jamników.
   http://www.kjfacimiech.pl/category/aktualnosci/

 5. Przez: oglądacz Zamieszczono: 4 października 2015

  Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Skawiny oraz aktualizacji planów odnowy miejscowości dla 16 sołectw gminy Skawina.
  Zmiany w sposobie myślenia.
  https://youtu.be/xyQuqhJgeF0?t=3h41m7s

  • Przez: miasto dla ludzi Zamieszczono: 4 października 2015

   Przykład z rewitalizacją Rynku to bardzo dobry przykład. W zamyśle miała to być przestrzeń przyjazna wszystkim mieszkańcom. Jeśli rzeka Skawinka nie wyschnie w kolejnych latach, to sporo w niej wody upłynie zanim nastąpi rewitalizacja w głowach decydentów i lokalnego społeczeństwa. Może jedno pokolenie wystarczy, dziś młodzi sporo podróżują i widzą jak powinny wyglądać miasta 🙂

 6. Przez: dgl Zamieszczono: 4 października 2015

  Zaangażowanie mieszkańców na terenie siedemnastu sołectw. Siedemnastym jest “miasto” Skawina które wymaga olbrzymiej pracy nad aktywizacją społeczeństwa :)Konsultacje na etapie końcowym. Strategia czasu wolnego i potrzeba rozwiniętej oferty i czystego środowiska.
  https://youtu.be/xyQuqhJgeF0?t=3h3m15s

  • Przez: dglcd Zamieszczono: 4 października 2015

   Radny Pac może nie zauważył, że miasto to nie tylko “tygrysy” przemysłowe. Mieszkańcy mając coraz mniej czasu wolnego chcieliby mieć możliwość odpoczynku w czystym środowisku. Uderzył w stół i odezwały się nożyce w kwestii edukacji.
   https://youtu.be/xyQuqhJgeF0?t=3h16m31s

   • Przez: dglcd Zamieszczono: 4 października 2015

    Uchwały 14, 15, 16 przyjęte jednogłośnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *