XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Skawinie

_IMG_2066Dnia 12 grudnia 2013 r. o godz. 16.00 w sali OKR “Gubałówka” przy ul. Spacerowej 4 w Skawinie, odbędzie się XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad prezentujemy Państwu poniżej.

Porządek obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 12 grudnia 2013 roku:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XII nadzwyczajnej sesji.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

6. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina od Gminy Kalwaria Zebrzydowska w drodze porozumienia realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka w roku szkolnym 2013/2014 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/133/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2011 r. o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/292/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Placu Targowego w Skawinie – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).

9. Zamknięcie sesji.

Źródło:
UMiG Skawina

1 response to "XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Skawinie"

  1. Przez: olo Zamieszczono: 10 grudnia 2013

    Zapraszam wszystkich! Zobaczyć znudzonych i drzemiących radnych…………. BEZCENNE!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *