XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie (VIDEO)

Skawina_Sesja28 października 2015 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w sprawie rozpatrzenia skargi, i inne. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo. W porządku obrad umieszczonym poniżej znajdziecie Państwo treść projektów uchwał na tę sesję.

Nagranie VIDEO udostępnione przez UMiG Skawina oraz porządek obrad z projektami uchwał prezentujemy Państwu poniżej:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=15ZeZ57fzTo”]

Porządek obrad XII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 28 października 2015 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołów z  IV nadzwyczajnej sesji oraz XI zwyczajnej sesji.
 3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w ostatnim kwartale bieżącego roku.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok –  jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/581/14 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie wprowadzenia stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie przy ul. 29 Listopada i przy ulicy Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze Miasta i Gminy Skawina – drugie czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Jerzy Sioma – Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie).
 10. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie ( projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Paweł Kolasa – Burmistrz).
 11. Uchwała w sprawie przekazania nieruchomości w formie aportu do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 12. Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 13. Uchwała w sprawie  wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. – jedno czytanie (projekt zespołu opiniodawczego Rady Miejskiej kandydatów na ławników: referujący: Ryszard Majdzik – przewodniczący zespołu opiniodawczego).
 14. Uchwała w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o.o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego Gminy w zakresie zimowego utrzymania chodników, schodów, kładek, ciągów pieszych, alejek, parkingów i przystanków autobusowych na terenie miasta Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 15. Uchwała w sprawie nadania nazwy ronda w Skawinie – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 16. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie do spraw Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Skawiny” –   jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 18. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
  w okresie między sesjami.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał zostały zamieszczone w BIP pod linkiem: TUTAJ.

A przyjęte uchwały również znajdują się w BIP.

Skawina_Sesja

22 response to "XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie (VIDEO)"

 1. Przez: oglądacz Zamieszczono: 1 listopada 2015

  Wolne wnioski i zapytania.
  https://youtu.be/15ZeZ57fzTo?t=2h53m38s
  Panie Burmistrzu Kolasa, odpowiedzi to ślizganie się po zadanych pytaniach. Po co radnemu pośrednik w kierowaniu pism do ZDPK w sprawie bezpieczeństwa na drogach. Gdyby sesje odbywały się w godzinach popołudniowych to te pytania z którymi zwracają się radni mieszkańcy zadawaliby osobiście. Czy jedyną odpowiedzią byłoby, rozeznam sprawę, dowiem się, wyślę pracowników odpowiednich wydziałów, może coś więcej wiedzą moi zastępcy?
  Może należy wykreślić ten punkt z porządku obrad?

  • Przez: rs Zamieszczono: 1 listopada 2015

   Radny Sapała
   Ograniczenie prędkości na ul. Kopernika, przycięcie drzew przy parkingu, rozkład jazdy autobusów, przegląd oświetlenia ulicznego.

  • Przez: rm Zamieszczono: 1 listopada 2015

   Podziękowanie za załatanie mu dziur przed domem. Apel o wycinkę kolejnych drzew na osiedlu. Twórca pustyni nazywanej Starym Osiedlem, wystarczy porównać jak kiedyś zielone to było osiedle, dziś miejsce w nim tylko dla samochodów i betonu.
   Dodatkowe progi na ul. Żwirki i Wigury. Panie Przewodniczący proszę sobie odpuścić zajmowanie się rozmieszczaniem progów albo poczytać fachową literaturę na temat uspokojenia ruchu i sposobów.Skąd nagle zdziwienie, że lepsza nawierzchnia to większa prędkość kierowców ekstremistów. Niestety tak to działa dlatego ważne są chodniki i pobocza przy tych drogach z nakładkami. Każdy kierowca nawet Wy będzie lub jest kiedyś pieszym i poczuje temat.

  • Przez: mś Zamieszczono: 1 listopada 2015

   Bilety to jedno, poczekalnie dworcowe to druga sprawa. Eksperyment rozpoczyna się zimą kiedy pociągi nie zawsze jeżdżą zgodnie z rozkładem.
   Szanowni radni i decydenci jeśli czasem skorzystacie z innego środka transportu niż samochód, to pewne sprawy staną się dla Was oczywiste. Musicie poczuć strach przed oddechem tira na plecach by przejść od gadania do działania.

  • Przez: aw Zamieszczono: 1 listopada 2015

   Anna Wąsowicz
   Dwa tematy dewastacja wiat przystankowych oraz remont kamienic w Rynku. Nie ma idiotoodpornych wiat przystankowych i kamery nie zmienią tego. Bycie właścicielem kamienicy w zabytkowej części miasta to przywilej który sporo kosztuje. Przy czynszach za lokale w tych kamienicach, uwzględnia się te koszty. Jest już czas i są możliwości popracować nad kształtowaniem krajobrazu i krzykliwymi reklamami.

  • Przez: zb Zamieszczono: 1 listopada 2015

   Zdzisława Bała
   Widzą, patrzą, oceniają. To bardzo dobrze, dlatego należy nagrywać posiedzenia komisji by rozszerzyć dostęp społeczeństwa do wiedzy o poczynaniach wybrańców. Bo nie chodzi o zdrową rywalizację tylko podgląd na działanie lub udawanie działania za pieniądze podatników. Chciałbym zobaczyć jak ciężko pracują na komisjach ochotnicy, czy przychodzą, kiedy wychodzą, jakie mają zdanie w zadanym temacie. Na sesjach niewielu radnych ma coś do powiedzenia a większość sprawia wrażenie okropnie przemęczonych. Ja apeluję do wyborców o to by kiedyś wybrali się na komisję i zobaczyli tą pracę od kuchni.

  • Przez: gk Zamieszczono: 1 listopada 2015

   Grzegorz Klimas
   Propozycja spotkania w terenie (wizja lokalna) na drodze powiatowej. Prędkość pojazdów i tonaż. No cóż gmina się rozwija, inwestorzy ruszają na odrolnione i odlesione tereny, przecież tego chcieliście uchwalając Plan Zagospodarowania Przestrzennego i nie zapraszając do współpracy urbanistów, ekspertów w dziedzinie transportu.

  • Przez: łr Zamieszczono: 1 listopada 2015

   Łukasz Raczkowski
   Światowe Dni Młodzieży
   Parafie posiadają wielkie domy parafialne, niektóre Dom Pielgrzyma,przedszkola, może w nich należy rozlokować młodych ludzi Zapewnić im opiekę kadry nauczycielskiej która w tym czasie ma pewne i długie wakacje(praca wolontariat.

  • Przez: aw Zamieszczono: 1 listopada 2015

   Artur Wątor
   Piłkochwyty, oświetlenie ulicy Spacerowej, przejście dla pieszych ul. Radziszowska.
   Kolejny “ekspert” w dziedzinie bezpieczeństwa i ruchu na drogach. ZDPK ma problemy ze zdobyciem pieniędzy na farbę a nauczyciel WF-u proponuje sygnalizację świetną która kosztuje krocie i tak naprawdę w niczym nie poprawia bezpieczeństwa na przejściach.
   To jak dziś wygląda to bezpieczeństwo to również jego zasługa, wieloletnie zasiadanie w RM to wystarczający czas na zabieganie o poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg. Nie pojmie tego ktoś kto wszędzie porusza się samochodem z wyjątkiem boiska po którym biega lub spaceruje.

  • Przez: ab Zamieszczono: 1 listopada 2015

   Antoni Bylica
   https://youtu.be/15ZeZ57fzTo?t=3h21m19s
   Widzi renesans szkolnictwa zawodowego. Zachód potrzebuje dobrze wykształconych zawodowo którym potrafią stworzyć warunki pracy i płacy Panie Antonii.
   Valeo potrzebuje ludzi do pracy z pośrednikami w zatrudnieniu czy bez? Valeo jest wystarczająco długo na skawińskim rynku pracy i potencjalni pracobiorcy wiedzą czego mogą oczekiwać.
   Krzęcin jest dobrym miejscem na promocję gminy podczas ŚDM komunikacja tylko beznadziejna 🙂

   • Przez: pytanie Zamieszczono: 1 listopada 2015

    Czym dojadą do gminy i wyjadą z niej młodzi ludzie w godzinach nocnych? Przez lata nikt nie widział potrzeb mieszkańców pracujących w Krakowie i zapewnienia im środka transportu.

  • Przez: para w gwizdek Zamieszczono: 3 listopada 2015

   Szaleństwo pięć pociągów na dobę. Za pół roku powiedzą, że nikt nie chce jeździć pociągami. Ile nasiadówek i gadania na wszelkich szczeblach władzy.

 2. Przez: jawność Zamieszczono: 1 listopada 2015

  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
  https://youtu.be/15ZeZ57fzTo?t=2h40m42s
  Odmawianie dostępu do informacji, może warto przeczytać Konstytucję. Jeśli kancelaria ponosi odpowiedzialność za odmowę to powinna ponosić również finansową. Jawność uwiera urzędniczą brać. Co ma kontrolować Komisja Rewizyjna skoro nie ma dostępu do danych, po co taki twór istnieje a goście biorą kasę. Dobrze będzie jeśli wnioskodawca znajdzie prawnika i odwoła się do Sądu.
  Dalej nie wiemy kto przytulił miliony w postaci nagród w poprzednich latach.

 3. Przez: oglądacz Zamieszczono: 31 października 2015

  Nikt nie chce być w komisji która ma pracować w godzinach dopołudniowych. Dlaczego emeryci zasiadający w RM nie garną się. Przecież do południa mózg ma większą wydajność, to był Wasz argument przy okazji ustalanie godzin odbywania sesji. Choćbym nie wiem jak patrzył na zapis tej sesji, nie dostrzegam aktywności na sali. Z wyjątkiem radnego Paca w pozostałych życie się tli.

  • Przez: mieszkaniec Zamieszczono: 1 listopada 2015

   teraz mamy video i chwala temu kto o tym zdecydował i do tego doprowadził ale nie chce nawet myslec co sie dzialo przez ostatnie prawie dwie dekady lat na sesjach., jak nei bylo video albo co teraz sie dzieje na komisjach jesli nie sa jeszcze nagrywane.
   pewnie przychodza na 5 minut przeglosuja i do domu, a kasa leci. albo spozniaja sie ii wychodza wczesniej, kogo to interesuje..
   kto ma tak dobrze w sowjej pracy??
   burmistrz juz dawno powinien zdecydowa o udostepnieniu nagran audio albo video tez z komisji radnych.

 4. Przez: jarosław Zamieszczono: 31 października 2015

  Po godzinie sesji kosztowne lanie wody. Jedne z najwyższych podatków, tak samo z ceną wody i kanalizacji, zanieczyszczenie powietrza, beznadziejny transport zbiorowy. Dlaczego nasze miasto jest liderem w aż tylu istotnych dla Kowalskiego sprawach?

 5. Przez: grześ 2 Zamieszczono: 31 października 2015

  Zauważyłem, że o 9,30 to jest chyba Pani prawnik była strasznie głodna. Wcinała paluszki, że hej, ponadto paru radnych przez 3 i pół godziny nie odezwało się ani słowem.
  Fajną mają robotę, wiceprzewodnicząca RM, ani słowa na sesji lub prawie ani słowa, poza paroma uśmiechami, a dietka ponad 1400 jest.
  Radny Pac- fajnie przygasił Przewodniczącego, ale czy to wypada przez kamerami?
  Chyba nie.

  Wielkie Drogi i Zelczyna czekają cierpliwie na chodniki, na wiosnę jak nie ruszą to poprosimy Komitet Bezpieczna droga 44 o zorganizowanie protestu. Szkoda, że Pan Piotr Ćwik nie dostał się do Sejmu, obiecał chodniki.
  Ale to nic, chyba wspomoże . Teraz PIS ma większość, to chodniki ruszą na wiosnę z kopyta.
  Jak będzie problem to chyba szybko zorganizują protest.
  A sesja, pytania do Burmistrza przez kamerami od radnych – żenada. Spotykają się co chwilę, rozmawiają, a sprawy przez kamera.
  Jeszcze 3 lata do wyborów. Teraz nie potrzeba zaistnieć.
  A mieszkańców na sesji-niestety nie ma.

  • Przez: czytelnik Zamieszczono: 31 października 2015

   Czemu pani prawnik piła z gwinta, nie dali szklaneczek na stół? Prawie podczas każdej sesji jest przerwa, wśród radnych jest spora grupa nauczycieli, czy pozwalacie dzieciom jeść na lekcji. Takie zachowanie nie przystoi. Panie Przewodniczący jako odbiorca wizji proszę o zmianę przyzwyczajeń. Na stołach powinny znajdować się materiały i ewentualnie woda do picia choć niewiele mają do powiedzenia poukładani radni.

  • Przez: DK44 Zamieszczono: 3 listopada 2015

   informacja ze strony GDDiA
   44 Półwieś 0,6 26.10.2015 27.11.2015 Budowa chodnika W razie potrzeby ruch wachadłowy sterowany ręcznie.
   44 Półwieś 2,3 28.10.2015 31.10.2015 remont poboczy ruch wachadłowy sterowany ręcznie

   Jak zatem widać, tam się da, bez protestów.
   Zrobiono kawałem w Brzeźnicy, kawałek w stronę Kossowej, teraz Półwieś.
   Może Komitet Bezpieczna Droga 44 spotkałby się z władzami gminy Brzeźnica, Spytkowic i popytał jak oni to załatwili.
   Wiszą już spłowiałe szmaty na płotach i tylko pogarszają estetykę.
   Zacznijcie działać, mieszkańcy na to czekają.
   Miał być protest we wrześniu i co?
   Czekamy w Zelczynie i Borku Szlacheckim na te chodniki i trafia nas jak czytamy, że u sąsiadów tj. Brzeźnica, Półwies da się a u nas nie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *