XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 30 grudnia 2015 r. (VIDEO)

_SkawinaSesja30 grudnia 2015 r. o godz. 10.30 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7, odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad. Znalazły się w nim m.in.: uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowe, w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, nagród oraz wypłacania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina, a także mowa o naszej petycji o rejestrację video z wszystkich komisji radnych Rady Miejskiej w Skawinie … Zapraszamy do zapoznania się z materiałem VIDEO.

Nagranie VIDEO udostępnione przez UMiG Skawina. Porządek obrad z projektami uchwał prezentujemy Państwu poniżej:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=TLAO9mbpCBk”]

Porządek obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 grudnia 2015 roku (rozszerzony w trakcie sesji):

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XIII zwyczajnej i V nadzwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2016 – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, nagród oraz wypłacania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawinadrugie czytanie (projekt Komisji Edukacji, referująca Ewa Masłowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji).
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza).
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza).
 9. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2015 rok – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Skawinie na 2016 rok – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia i akceptacji planów pracy komisji Rady Miejskiej
  w Skawinie na 2016 rok – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 15. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 16. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dzięki naszym działaniom dostępne dla każdego mieszkańca w BIP:

PROJEKTY UCHWAŁ na sesję

Uwaga:

 • W związku z koniecznością dokonywania do końca roku kalendarzowego zmian w budżecie na rok 2015 uchwały:
 1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok  (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 2. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),

zostaną wprowadzone na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku.

 • Punkty 14 i 15 sesji zostają wyłączone z jawności.

Zaproszeni Goście:

Oprócz mieszkańców gminy Skawina ponadto radni Rady Powiatu Krakowskiego: Bogdan Bogdali, Krzysztof Gębala, Łukasz Krupa, Arkadiusz Wrzoszczyk, Stanisław Żak.

_SkawinaSesja

8 response to "XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 30 grudnia 2015 r. (VIDEO)"

 1. Przez: tak dla zapisu komisji Zamieszczono: 6 stycznia 2016

  Radny Bylica w sprawie Planu Mobilności
  …ma charakter w części rewolucyjny, dobrze, że będzie to spotkanie bo sobie wyjaśnimy…my jako sołtysi albo radni rozumiemy pewne fakty ale przeciętny mieszkaniec nie rozumie, jest to dla niego niezrozumiałe…
  https://youtu.be/TLAO9mbpCBk?t=2h21m40s
  A ja jako przeciętny obywatel nie rozumie czemu radny Bylica wyszedł z obrad 7 minut przed końcem zapisu, nie miał okazji uczcić ofiar stanu wojennego. Może kolizja z innymi ważniejszymi i bardziej dochodowymi zajęciami. Wrócił na punkty 14 i 15 sesji wyłączone z jawności?
  https://youtu.be/TLAO9mbpCBk?t=2h27m23s

  • Przez: głos Zamieszczono: 6 stycznia 2016

   wrócił 🙂

 2. Przez: pożyczki Zamieszczono: 6 stycznia 2016

  Jeśli chcemy oceniać samorząd pod względem jego możliwości spłaty długów, należałoby patrzeć raczej na jego nadwyżki operacyjne, czyli różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi.

  Tak więc bawmy się! Po części za swoje, po części za cudze – pożyczone. Wszystko się kiedyś spłaci, ważne, by teraz było okazale. Żyjmy ponad stan – kto nam zabroni?
  Kiedyś myślałem, że te długi będą spłacać moje dzieci, wnuki i prawnuki. Dzisiaj widzę, że niekoniecznie. Spłacał będę ja. Bo tylko czekać kiedy komornicy zaczną zajmować kolejne gminy, powiaty, województwa…
  http://esanok.pl/blogi/conrad-gadomski/2014/10/05/zmiane-polski-rozpocznijmy-od-zmiany-samorzadu/

 3. Przez: jk Zamieszczono: 6 stycznia 2016

  Różne mogą być oceny tego samego dokumentu dlatego ważne są ich publikacje.
  Radny Niechaj wypowiadał się w kwestii oceny RIO jak to wspaniale te oceny się przedstawiają.

  Jednym z warunków zachowania przez MiG Skawina….będzie pozyskanie planowanych w latach 2015-2020 dochodów ze sprzedaży majątku MiG Skawina łącznie 14,2 mln w tym w roku 2015 6,8 mln.
  Jak idzie wyprzedaż majątku? Jak sprawdziły się prognozy po stronie dochodów?
  http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1065194.html

 4. Przez: jarosław Zamieszczono: 5 stycznia 2016

  Dlaczego audyty nie są publikowane w BIP. Na każdej sesji ktoś powołuje się na takie opracowania, czy to jest jakiś problem udostępniać.

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 5 stycznia 2016

   Od początku istnienia portalu kładziemy nacisk by Urząd Miasta i Gminy Skawina publikował wszelkie informacje w BIP, ale o niektóre rzeczy musieliśmy nawet pójść do sądu administracyjnego, a burmistrz ostatecznie sprawy przegrał.
   Od tamtego czasu publikowane są już protokoły z komisji radnych i inne dokumenty.
   W tej sytuacji tak samo mogłoby być, że taki audyt jest od razu publikowany w BIP (a nie tylko był do wglądu, jak stwierdził Burmistrz na sesji 2:07:40), ale to trzeba chęci ze strony kierujących urzędem, a nie specjalnych zapytań radnych.
   Po co mają się obywatele każdy z osobna zwracać do urzędu o przesłanie takiego dokumentu, jak można go opublikować w BIP, gdzie będzie dostępny od ręki dla każdego?
   Też nam to trudno zrozumieć…

   • Przez: jawność Zamieszczono: 6 stycznia 2016

    Jak to ktoś napisał “orka na ugorze” Szanowna Redakcjo.

    • Przez: Redakcja Zamieszczono: 6 stycznia 2016

     Ale przynajmniej coś się powoli zmienia na plus. Jeszcze dużo do zrobienia, ale małymi krokami zwiększamy transparentność i jawność działań urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *