XIX sesja Rady Miejskiej w Skawinie 25 maja 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Skawina_Sesja_Petycja25 maja 2016 r. o godz.9:00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad oraz informacja o projektach uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. 

___

Porządek obrad XIX zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 25 maja 2016 roku.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XVIII zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skawina na lata 2016 – 2022” – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Maria Alechnowicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie).
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+” – pierwsze czytanie (projekt komisji doraźnej ds. opracowania ”Programu rozwoju sportu i rekreacji na lata 2016-2020”, referujący: Karol Kościelny – Przew. Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji).
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Borek Szlachecki na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Facimiech na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gołuchowice na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Grabie na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jaśkowice na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jurczyce na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kopanka na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzęcin na lata 2016-2020” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 14. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 15. Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 16. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Mobilności dla Gminy Skawina” – jedno czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.)
 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sportu  w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Janusz Bysina – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie).
 18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta
  i Gminy Skawina, referujący Czesław Gąsiorowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie).
 19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – inspektor w Zespole Promocji, Sportu i Współpracy).
 20. Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 – drugie czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 21. Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 22. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 13 maja 2016 r. jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 23. Rezolucja nr 2/2016 w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej (referujący: Marcin Mocha –  Przew. Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej).
 24. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 25. Wolne wnioski i zapytania.
 26. Zamknięcie sesji.

UWAGA:

Projekty uchwał są dostępne pod poniższym linkiem:

http://193.106.247.225/urzad/Nowy folder.exe (informujemy, że to bardzo duży plik: ok. 0,5 GB!)

AKTUALIZACJA (20 maja 2016 r.):

Po pierwsze…

Nie wiemy dlaczego akurat wszystkie projekty uchwał ujęto w jednym spakowanym tak ogromnym pliku?

Przecież jeśli ktoś ma urządzenie mobilne, to musi pobierać cały spakowany plik (i tracić limit danych) by odczytać np. tylko jeden znajdujący się wewnątrz interesujący go dokument, jeden projekt uchwały…

Mamy nadzieję, że to naprawdę wyjątkowa sytuacja.

Po drugie…

Szanowni Państwo,

Po lekturze projektów uchwała przede wszystkim Planu Mobilności Dla Gminy Skawina 2016, zwróciliśmy się za pośrednictwem Facebooka do Czytelników naszego portalu, aby zwrócić uwagę na błędy, jakie pojawiły się w Planie Mobilności.

FB_2

oraz:

FB_1

Pod każdym z tych wpisów, znajdziecie Państwo wypowiedzi internautów na temat tych błędów.

Dla zainteresowanych prześledzeniem i zgłębieniem tematu: wystarczy kliknąć w powyższe obrazki, by przeczytać komentarze.

A poniżej komentarz, jaki otrzymaliśmy w tej sprawie z Urzędu Miasta i Gminy Skawina. po wcześniejszym wysłaniu już naszych uwag do radnych:

___

Szanowni Państwo

W związku z informacją przekazaną przez portal Infoskawina, dotyczącej zaistniałej omyłki redakcyjnej w dokumencie przedłożonym do Uchwalenia na XIX sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 maja 2016 r., pn. „Plan mobilności dla Gminy Skawina”, potwierdzamy fakt jej wystąpienia w opracowaniu. W trakcie dokonywania ostatecznej redakcji opracowania związanej z uwzględnianiem uwag z konsultacji społecznych nastąpiła omyłka przy wprowadzaniu danych (przestawienie wierszy skutkujące tym, iż liczba ludności w poszczególnych miejscowościach uległa przemieszaniu). Równocześnie pragniemy poinformować, iż zostanie złożona autopoprawka do Uchwały w sprawie przyjęcia Planu mobilności dla Gminy Skawina w celu skorygowania powyższej omyłki.

Portalowi Infoskawina bardzo dziękujemy za zwrócenie uwagi na zaistniały fakt.

Z poważaniem

Michał Kędzierski

Zespół ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

T: + 48 12 277 01 84

E: michal.kedzierski@gminaskawina.pl

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 12, PARTER

32-050 Skawina

www.gminaskawina.pl

www.facebook.com/GminaSkawina

___

My również dziękujemy i cieszy nas, że nasze uwagi zostały wzięte pod uwagę.

Porządek obrad dostępny są w BIP Gminy Skawina pod adresem:

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1200534.html

_SkawinaSesja

1 response to "XIX sesja Rady Miejskiej w Skawinie 25 maja 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

 1. Przez: Zbigniew Zamieszczono: 20 maja 2016

  super dziękuję za informację 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *