XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 4 lipca 2018 r. (VIDEO)

4 lipca 2018 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbyła się XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami w sprawie i informacjami: na temat zamknięcia Wydziału Elektrolizy w Hucie Aluminium w Skawinie (ref. dr Czesław Sokołowski), w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 – 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina, czy rozpatrzenia skargi z dnia 14 maja 2018 r. Przypominamy, że każdy obywatel może przyjść na sesję i wysłuchać jej osobiście. 

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

PROJEKTY UCHWAŁ W BIP

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych na sesjach w II kwartale br.
 4. Informacja na temat zamknięcia Wydziału Elektrolizy w Hucie Aluminium w Skawinie – referuje dr Czesław Sokołowski.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLII/579/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego z zakresu właściwości administracji rządowej – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza). 
 6. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie).
 7. Uchwała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – pierwsze czytanie (projekt Radnych Komisji Spraw Obywatelskich, referująca: Grażyna Koń – Zastępca Przewodniczącego Komisji).
 8. Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych – pierwsze czytanie (projekt Radnych Komisji Spraw Obywatelskich, referująca: Grażyna Koń – Zastępca Przewodniczącego Komisji).
 9.  Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Radnych Komisji Spraw Obywatelskich, referująca: Grażyna Koń – Zastępca Przewodniczącego Komisji).
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 – 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 11. Uchwała w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych – drugie czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza ).
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Rudek – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Rudek – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
 14. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Rudek – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
 15. Uchwała w sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 14 maja 2018 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 16. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.

Na sesję został zaproszony Pan dr Czesław Sokołowski.

Źródło: Gmina Skawina

2 response to "XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 4 lipca 2018 r. (VIDEO)"

 1. Przez: pieszy Zamieszczono: 13 lipca 2018

  Radny Raczkowski poruszył temat parkowania ul Popiełuszki, tak jakoś bez przekonania i stanowczości wobec łamania prawa i utrudniania życia pieszym. Straż Miejsak tam chodzi i idzie sobie dalej 🙂
  https://youtu.be/k28j8lOg-M0?t=3h39m17s

 2. Przez: oglądacz Zamieszczono: 7 lipca 2018

  Na sesji dr Czesław Sokołowski przypomniał historię która zatoczyła koło i powraca w postaci innych trucicieli. Może to długa wypowiedź ale jak sensowna. Co zrobiono z barierą jaką był las w hucie, znów jakieś wyższe racje? Co skrywa ziemia wokół huty, na to pewnie brakło czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *