XVI sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 lutego 2016 r. (VIDEO)

_SkawinaSesja24 lutego 2016 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które procedowali wybrani przez Was radni. Na sesji pochylali się m.in. nad projektami uchwał: w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Skawina, w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania zmian w statucie gminy Skawina oraz regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie czy w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Skawina.

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=HDMHtUIEzIM”]

Porządek obrad XVI zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 lutego 2016 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XV zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopance – jedno czytanie  (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referująca: Wiesława Putaj – Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/187/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, nagród oraz wypłacania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Marek Marzec – kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Tomasz Bugajski – kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej).
 7. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania zmian w statucie gminy Skawina oraz regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej; referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 8. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej; referujący: Witold Grabiec -Przewodniczący Rady Miejskiej).
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 grudnia 2015 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej; referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 grudnia 2015 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej; referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 11. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonej kontroli efektów zakończenia budowy kanalizacji na terenie gminy Skawina współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności.
 12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
  w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dzięki naszym działaniom dostępne dla każdego mieszkańca w BIP:

PROJEKTY UCHWAŁ na sesję

W projekcie udostępnionej w BIP uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Skawina brak jest części graficznej planu, obejmującej rysunek planu w skali 1:2000 „Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

_SkawinaSesja

16 response to "XVI sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 lutego 2016 r. (VIDEO)"

  • Przez: wz Zamieszczono: 29 lutego 2016

   Znamienne, że radni nic nie mają do powiedzenia w sprawie MPZP, najważniejszego dokumentu każdej gminy i miasta. Na który wydano już zapewne setki tysięcy złotych przez te 6 lat tworzenia.
   Brak planu to całkiem niezły plan dla deweloperów i wszelkiej maści posiadaczy ziemskich.
   Stare jest dobre wino.

   • Przez: oglądacz Zamieszczono: 29 lutego 2016

    Pani Beata Cichy
    https://youtu.be/HDMHtUIEzIM?t=55m47s
    Mocno zadbano o tereny przyrodnicze i środowisko.
    Przecież zniknie 1120 hektarów terenów zielonych, czy na tym ta dbałość polega? Pogratulować dobrze spełnionej misji zalewania zieleni betonem. Mocno popracowano nad krajobrazem by kolor zielony nie stanowił nawet 10%.

 1. Przez: YT Zamieszczono: 28 lutego 2016

  Oglądalność XV Sesji tylko na YT
  – petycja – 343
  – cały materiał RM – 256
  w sumie 600 w dwóch materiałach.
  Mimo niemal zerowej aktywności radnych w propagowaniu na portalach społecznościowych.
  Większość radnych nie ma w zwyczaju udostępniać zapisów na swoich tablicach FB i raczej mnie to nie dziwi gdy patrzę na tą “aktywność” podczas obrad.

 2. Przez: oburZające! Zamieszczono: 28 lutego 2016

  Panie Radny Fugiel, ładnie to tak sięgać do cudzej kieszeni? przeznaczenie małej cząstki Budżetu Obywatelskiego na realizację nagrań posiedzeń Komisji RM byłoby stratą pieniędzy obywatelskich!!!
  Całe szczęście, że regulamin BO nie pozwala na “cykliczne projekty” !
  Jawne nagrania posiedzeń Komisji powinny być rzeczą naturalną, poza dyskusją, świadczą tylko na korzyść uczestników posiedzeń,
  nie trzeba się bać pokazywania własnej pracy Panie Radny i szukać uników w BO

 3. Przez: 21w Zamieszczono: 27 lutego 2016

  Panie Przewodniczący Ocetkiewicz to co nie można zmieścić na tablicy urzędu, doskonale zmieści się w BIP. Sprawy w których zabiera Pan głos są moim zdaniem bardzo istotne.
  Nieograniczone możliwości w tym względzie zapewnia rozwój technologii. Dziś większość mieszkańców posiada dostęp do komputerów, telefonów gdzie nośnikiem przekazu jest internet.

  • Przez: chicot Zamieszczono: 28 lutego 2016

   Czy Radni mają obowiązek przestrzegać Regulaminu RM?

   Regulamin Rady Miejskiej podpisany przez Przewodniczącego RM
   podaje
   § 39 p.6 Przewodniczący komisji jest każdorazowo obowiązany do poinformowania mieszkańców o terminie, miejscu i PROGRAMIE posiedzenia komisji na 5 dni przed tym posiedzeniem z wyjątkiem posiedzeń komisji zwołanych na dzień sesji. Informacja będzie umieszczona na tablicy usytuowanej na zewnątrz budynku

   § 40 p.2 W posiedzeniach komisji mogą brać udział mieszkańcy Gminy
   p.7 Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół. Formę protokołu ustala się stosując odpowiednie postanowienie regulaminu dotyczące sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady, m.in. protokół powinien zawierać przebieg obrad, streszczenie wypowiedzi oraz treść zgłoszonych wniosków,….

   A jaka jest praktyka? nigdy nie są podawane programy posiedzeń komisji,
   a protokoły takie zdawkowe: przyszli, zatwierdzili, pogadali, cosik ustalili, podpis =szablonik dla każdej komisji

   Dlaczego Radni tak jednogłośnie sprzeciwiają sie jawności posiedzeń komisji? WSTYDZĄ się ????

   toż to Radni sami powinni sie nagrywać na posiedzeniach Komisji- koszt tabletu niewielki :))))
   i zamieszczać w sieci, mają na to odwagę cywilną? raczej nie :(((((((

  • Przez: sami swoi Zamieszczono: 28 lutego 2016

   Samowola, nikt nic nie wie. Będziemy pytać, będziemy sprawdzać, pan burmistrz notuje. No to może ktoś odpowie na pytanie gdzie są powołane do tego służby i urzędnicy, dobrze wynagradzani, nie widzą takich spraw?
   Warto zwrócić uwagę na zainteresowanie sprawą, radnego Fugiela prawej ręki Adama Najdera i A.N.
   Radny Skuta ma ciężki dzień, głowa mu leci jak zwykle.
   https://youtu.be/HDMHtUIEzIM?t=3h5m13s

 4. Przez: jestem tylko jeden Zamieszczono: 27 lutego 2016

  Sypie się “obwodnica” na razie asfalt.
  https://youtu.be/HDMHtUIEzIM?t=3h1m15s
  Asfalt miał być długowieczny a taki prototypowy był.
  Jestem tylko jeden, ale jestem.
  Nie mogę zrobić wszystkiego, ale coś zrobić mogę;
  I nie zrezygnuję z tego co mogę zrobić tylko dlatego, że nie mogę zrobić wszystkiego.
  Może dlatego udało mi się wraz z współpracownikami zrobić tak dużo. W tym miejscu także, pragnę serdecznie podziękować Dorocie Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, za jej poświęcenie i nieugiętość w działaniach na rzecz realizacji niniejszej inwestycji.
  http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=11915

  burmistrz
  /-/ Adam Najder

  • Przez: długowieczny Zamieszczono: 27 lutego 2016

   “Zakończono budowę odcinka obwodnicy Skawiny z zastosowaniem asfaltów nowej generacji ORBITON HiMA, tzw. asfaltów długowiecznych. Projekt zrealizowany został przez firmę Mota-Engil Central Europe S.A, a asfalty do budowy odcinka dostarczyła spółka ORLEN Asfalt
   źródło sklawina24.com

 5. Przez: oglądacz Zamieszczono: 27 lutego 2016

  Bardzo ciekawe zjawisko podczas sesji. Radny Fugiel jeden z członków Komisji Rewizyjnej pyta o sens i potrzebę odwołań. Przewodniczący występuje w roli adwokata burmistrza i pani mecenas, przerywając jej odpowiedź.
  https://youtu.be/HDMHtUIEzIM?t=2h29m50s

  • Przez: czytelnik Zamieszczono: 27 lutego 2016

   Radny Fugiel zadał pytanie. Czy istnieje jakaś zmowa samorządów? Nie sadzę by otrzymał odpowiedź.
   Zapewne miał na myśli sytuacje toczących się latami spraw dotyczących zwrotu własności spadkobiercom, osób które w ten czy inny sposób zostały czegoś pozbawione.
   Moim zdaniem nikt nie kwestionuje prawa burmistrza do “włóczenia” ludzi po sądach ale czy powinien tak robić.
   Protokół ma to do siebie, że pewne rzeczy spłaszcza mówi Przewodniczący. Gdyby istniały zapisy z posiedzeń komisji na które się nie zgodził, nie byłoby spłaszczeń.

   • Przez: o Zamieszczono: 27 lutego 2016

    Tak panie radny Pac, Kościół nie miał problemu z odzyskaniem mienia. Natomiast Ci malutcy mają wielkie problemy i niektórzy z nich nie dożywają rozstrzygnięć, bo KTOŚ bardzo o to dba.

    • Przez: o Zamieszczono: 27 lutego 2016

     Brawo radny Zając. “Miał prawo tak zrobić i tyle w temacie” coś się misja służenia społeczeństwu rozjechała panu radnemu. Radni często zapominają kto ich wybiera i z czyich podatków się utrzymują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *