XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z 30 listopada 2016 r. (VIDEO)

_Skawina_Sesja30 listopada 2016 r. w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyła się XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina, uchwałą w sprawie petycji o imienne głosowania na posiedzeniach komisji / podkomisji / zespołów czy skargą mieszkańców.

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=mT6wJvMJuog”]

Porządek obrad XXIV zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 listopada 2016 roku:

PROJEKTY UCHWAŁ dostępne w BIP:

PROJEKTY UCHWAŁ

(przed zmianą)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XXIII zwyczajnej sesji.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych na terenie Gminy Skawina przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie.
 4. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2016 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 7. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 8. Uchwała w sprawie współfinansowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień prowadzonego przez Miasto Kraków – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Karol Łuczak – Komendant Straży Miejskiej w Skawinie),
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Jerzy Sioma – Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie),
 10. Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Paweł Kolasa – Burmistrz),
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – Kierownik Wydziału ds. Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury)
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX/255/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – zastępca Burmistrza),
 13. Uchwała w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej w Skawinie do składu komisji wyborczej ustalającej wyniki głosowania w wyborach do Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej),
 14. Uchwała w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej w Skawinie do składu Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej),
 15. Uchwała w sprawie powołania zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej),
 16. Uchwała w sprawie petycji o imienne głosowania na posiedzeniach komisji / podkomisji / zespołów – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej),
 17. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 4 listopada 2016 r. – jedno czytanie (referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
 18. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat kontroli w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Skawina w 2015 roku w kontekście uchwalonej dodatkowej dopłaty do systemu (referujący: Józef Niechaj –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie sesji.

Uwaga:

Załącznik w formie mapy do projektu uchwały, o której mowa w pkt 12 nie został udostępniony w BIP.

_Skawina_Sesja

 

6 response to "XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z 30 listopada 2016 r. (VIDEO)"

 1. Przez: kurort Zamieszczono: 4 grudnia 2016

  Zamiast budowy kotła gazowego, drogiego gazu, CEZ będzie mógł sięgnąć po tańsze paliwo.
  Do piecach polskich elektrowni oprócz węgla będą mogły trafiać zużyte stoły, blaty, meblościanki, krzesła, komody czy boazeria. A dzięki temu, że surowiec będzie mógł pochodzić z zagranicy, będziemy mogli zasysać tony zdezelowanych mebli rocznie z całej Europy, w tym również ze Wschodu.
  Należy pamiętać, że systemy oczyszczania gazów odlotowych w elektrowniach nie są bowiem przystosowane do wychwytywania tego rodzaju zanieczyszczeń.
  http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,21063229,rzad-zaplanowal-wielkie-palenie-mebli-w-polskich-elektrowniach.html?disableRedirects=true

 2. Przez: smog Zamieszczono: 4 grudnia 2016

  To nie mgła za oknem to SMOG – 4.12.2016 godz. 19.00 stacja os. Ogrody PM10 252%

 3. Przez: :( Zamieszczono: 3 grudnia 2016

  Koszmar. Niestety gorzka prawda, której etatowi radni musieli wysłuchać przez 23 minuty.
  3h28m51s
  Szkoda, że kamera obejmowała tylko połowę sali. Nerwowe zajadanie się paluszkami, odwracanie wzroku i niby konwersacje.
  Pamiętacie człowieka który obiecywał wyciągnąć trupy z szafy, był nieobecny.

  • Przez: leń Zamieszczono: 6 grudnia 2016

   Nie wyciągnął trupów bo po tym jak to ogłosił przestał zaglądać do szafy, a poza tym było już po nieudanych dla niego wyborach więc czuł się zwolniony ze składanych publicznie obietnic. Szukanie wymaga chęci i pracy, a dostał w radzie fotel więc? Jak widać na filmie przyszedł na sesje do sokoła na kawę. Była gorąca więc pił około godziny i wyszedł. Pewnie podpisał listę i zaliczył pełną dietę !!! Może ktoś policzy ile kosztował podatników ten wrzątek. Uważam że to nie jest w porządku. Zresztą na targu mówią że teraz więcej czasu poświęca myśleniu o swojej przyszłości.

 4. Przez: cd. sesji Zamieszczono: 3 grudnia 2016

  Wolne wnioski i zapytania.
  Sprawa fatalnego powietrza, sugestie ekranów informujących o zanieczyszczeniach powietrza przy wejściu do parku – A. Sapała
  https://youtu.be/mT6wJvMJuog?t=3h15m15s
  Radny Pac – mycie ulic, słusznie byle nie tym sprzętem co w marcu. Jak zwykle lepiej podważać wiarygodność pomiarów pyłomierzy jak przyznać się do tego, że całymi latami pracowano na to co mamy. AGH ma kalibrowane panie radny, ściepa i przekona się pan na własne oczy czym oddychamy.
  https://www.infoskawina.pl/tumany-pylu-i-kurzu-w-skawinie-czyli-uliczna-zamiatarka-w-akcji/

 5. Przez: czytelnik Zamieszczono: 3 grudnia 2016

  temat Planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta jest zamknięty, wygrana w sądzie
  Urząd Marszałkowski wybrał projekt – zintegrowany transport
  program “Jawor”
  szkolenie dla Straży Miejskiej
  https://youtu.be/mT6wJvMJuog?t=3h11m52s

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *