XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 26 kwietnia 2017 roku (VIDEO)

26 kwietnia 2017 r. w Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji, likwidacji jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Skawinie, kolejnego już przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 25 stycznia 2017 r., uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina, ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat, nadania nazw ulic na terenie sołectwa Kopanka…

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXIX zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 26 kwietnia 2017 roku.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XXVIII zwyczajnej sesji.
 3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w I kwartale br.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2017 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 6. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Ireneusz Krawiec – Kierownik Wydziału Inwestycji),
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”- pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – kierownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury),
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Tomasz Stawowy – kierownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury),
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/390/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022- jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg –   z-ca Burmistrza),
 11. Uchwała w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – z-ca Burmistrza),
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres powyżej trzech lat – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji),
 13. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Kopanka – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji),
 14. Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza)
 15. Uchwała w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Komisji doraźnej ds. opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Skawina, referujący Antoni Bylica – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej),
 16. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 25 stycznia 2017 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie sesji.

10 response to "XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 26 kwietnia 2017 roku (VIDEO)"

   • Przez: ciekawy Zamieszczono: 1 maja 2017

    Totalnie bezsensowny pomysł. jakieś urządzenia rejestrujące lub smartfony?

    Kto będzie administrował danymi?
    Co z tymi którzy nie maja smartfonów?
    Co z tymi którzy nie będą chcieli używać tych dziwnych urządzeń rejestrujących?
    “…po upływie określonego czasu nie będzie można go przedłużyć” – niby dlaczego?
    jeżeli np. po 1 godzinie odjadę i będę chciał wrócić po 4 to nie będę mógł? To jakaś paranoja i kolejny chory pomysł radnych.
    Ile etatów zostanie utworzonych w UM do obsługi strefy?

    • Przez: głos Zamieszczono: 2 maja 2017

     Nadrzędnym celem jest zwiększenie rotacji, ograniczenie jeżdżenia wokół Rynku w poszukiwaniu wolnych miejsc.
     Aplikacja wskazuje gdzie jest wolne miejsce i nie trzeba krążyć.
     Tarnowskie Góry będą drugim miastem na Śląsku, w którym wdrożony zostanie system monitorowania wolnych miejsc parkingowych o nazwie Parkanizer
     http://www.tarnowskiegory.pl/articles,article,3401,Szybsze_parkowanie_ze_smartfonem
     Parkenizer
     http://radiopiekary.pl/2017/01/25/parkanizer-katowicach-bedzie-latwiej-zaparkowac/

    • Przez: głos2 Zamieszczono: 2 maja 2017

     To bardzo ciekawy pomysł. Ktoś kto nie ma smartfona zarejestrowałby przyjazd w “parkomacie” Jest parę powodów dlaczego nie powinno być możliwości przedłużania parkowania.

     Jest tak mało miejsc w Rynku, że te kilka złotych za parkowanie nie będzie barierą dla stałych staczy. Może się okazać, że znikną z niego tylko ci którzy potrzebowali zaparkować na godzinę, nie znajdą miejsca i to oni będą go szukać poza strefą. Pożyjemy zobaczymy, w każdym razie ten bajzel tak czy siak trzeba uporządkować. Bo jak działają tablice z napisem “Ograniczony czas postoju” mamy okazję obserwować, zwłaszcza na południowej stronie rynku gdzie w trzech rzędach zaparkowane samochody sklepikarzy.

  • Przez: oglądacz Zamieszczono: 30 kwietnia 2017

   Genialne wycięcie lasku przed wałem na którym jest śluza, poprawi sytuację powodziową. Brawo panie radny, las, samosiejki. Przeliczył Pan ile kubików drewna można zastąpić wodą? Pan minister Szyszko jak widać ma wsparcie w samorządach.
   Najbardziej przepływ dużej wody na Rzepniku spowolni nasyp obwodnicy. Będzie można go przekopać podczas powodzi?
   https://youtu.be/R0fLgkjJcY8?t=3h47m1s

   Tak Panie burmistrzu Rzepisko, drzewa spowalniają nurt i są siedliskiem dzikiej zwierzyny. Ten lasek o którym mówi radny Raczkowski jest ostatnią ostoją dzikiej zwierzyny po wycięciu wszystkich drzew w strefie.

 1. Przez: oglądacz Zamieszczono: 30 kwietnia 2017

  Tomasz Ożóg
  https://youtu.be/R0fLgkjJcY8?t=3h11m56s

  Rewitalizacja, fotovoltaika, przetarg Zintegrowane Inwestycja Terytorialne oferta czterech podmiotów, postępowanie budynek dworca kolejowego, cyfrowa Skawina.
  Złożenie wniosków na oddziały żłobkowe i przedszkolne, program walki ze smogiem.

 2. Przez: oglądacz Zamieszczono: 30 kwietnia 2017

  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
  https://youtu.be/R0fLgkjJcY8?t=3h20s

  Zapowiedzi
  Czerwiec firma wchodzi na plac budowy obwodnicy, koniec prac w 2018 w lecie.
  Chodniki przy DK44 – rozwiązanie umowy z firmą, w połowie maja przetarg na projekty, w przyszłym roku te chodniki będą budowane. To kolejne przesunięcie po wielu wypowiedziach dotyczących terminów.

  • Przez: chodniki Zamieszczono: 10 maja 2017

   przecież wiadomo, że w tym roku nie będzie chodników od Skawiny do Jaśkowic. Poszła kasa na 500+. Za rok, za dwa i tak pewnie będą. Zbliżają się wybory. Trzeba ludzi omamić. Ale ciemnogrodu już nie ma.Może komitet budowy zrobiłby jakiś protest, jakąś blokadę dróg. Zaspał? Rozwiązał się?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *