XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z 25 stycznia 2017 r. (VIDEO)

25 stycznia 2017 r., o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. pisemną informacją z realizacji uchwał podjętych na sesjach w IV kwartale 2016 r., uchwałą w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r., w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 listopada 2016 r. czy też w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Krakowskim o przyjęcie przez Gminę Skawina zarządu pasami drogowymi w związku z budową ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych.

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=GIjHPlXceuA”]

Porządek obrad XXVI zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 stycznia 2017 roku:

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXV zwyczajnej sesji.
 3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych na sesjach w IV kwartale 2016 r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Jurczyce na lata 2016-2020 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza),
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Krakowskim o przyjęcie przez Gminę Skawina zarządu pasami drogowymi w związku z budową ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza),
 6. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie nr XXV/368/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),
 7. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),
 8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 listopada 2016 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie sesji.

1 response to "XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z 25 stycznia 2017 r. (VIDEO)"

 1. Przez: Marek Zamieszczono: 27 stycznia 2017

  Panowie radni przychodzą sobie pojeść do pracy.Żenada!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *