XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z 22 lutego 2017 r. (VIDEO)

22 lutego 2017 r., o godz. 9:00 w Pałacyku „Sokół” odbyła się XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla mieszkańców Gminy Skawina ze środków budżetu Gminy Skawina na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska jedno czytanie, czy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022.

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=y9ljcjPXHkQ”]

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXVII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 22 lutego 2017 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXVI zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2017 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 6. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia),
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady nr XXIX/353/13 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIV/291/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/254/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Ratunkowemu im. Siegfrieda Greinera w Skawinie oraz ustalenia jednolitego tekstu statutu – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia),
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości położonych w Skawinie na rzecz Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i  Geodezji),
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia woli  użyczenia  nieruchomości  na okres 10 lat – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji),
 10. Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla mieszkańców Gminy Skawina ze środków budżetu Gminy Skawina na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza),
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022 – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza),
 12. Uchwała w sprawie  zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 13. Uchwała w sprawie powołania zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – jedno czytanie, (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),
 14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie sesji.

1 response to "XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z 22 lutego 2017 r. (VIDEO)"

 1. Przez: zawiedziony Zamieszczono: 2 marca 2017

  Dzięki modernizacji gruntów wpływy z podatków dla Gminy Skawina znaaaacznie wzrosły (kategoria gruntu uległa zmianie, a opłaty za metr nie obniżono (Radni nie płacą podatków?).

  Burmistrz Ożóg żałuje 35 tys.(?)zł. na tablicę elektroniczną informującą o smogu przy wejściu do Parku (propozycja Radnego Antoniego Sapały) -czyli ważniejsza wymiana kilku pieców na węgiel niż zdrowie nie wiadomo ilu mieszkańców
  -dlaczego zdrowie i piece z tej samej puli?

  Panie Burmistrzu nieświadome zagrożenia zdrowotnego
  matki z dziećmi będą chodzić w smogu na spacer, ludzie będą uprawiać sport, biegać, kopać piłkę i WDYCHAC BENZ(a)PIRENY- sprawa czysta: piece wymieniane, a mieszkańcy niedoinformowani.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *