XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 29 marca 2017 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

29 marca 2017 r. o godz. 9:00 w Pałacyku „Sokół” odbędzie się XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami w sprawie: w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą, nadania nazw ulic na terenie sołectwa Kopanka, zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za 2016 rok, uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie czy przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 25 stycznia 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXVIII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 29 marca 2017 roku.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołów z: XXVII zwyczajnej sesji i VIII nadzwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2017 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 5. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 7. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania własnego Województwa Małopolskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Ireneusz Krawiec – Kierownik Wydziału Inwestycji),
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Skawina dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Ireneusz Krawiec – Kierownik Wydziału Inwestycji),
 9. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Ireneusz Krawiec – Kierownik Wydziału Inwestycji),
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Wojciech Mackiewicz – z-ca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej),
 11. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Wojciech Mackiewicz – z-ca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej),
 12. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia),
 13. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Skawina – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia),
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia),
 15. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Kopanka – pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji),
 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za 2016 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza),
 17. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – pierwsze czytanie, (projekt Komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie i Regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie; referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),
 18. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 25 stycznia 2017 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 19. Uchwała w sprawie powołania Komisji doraźnej w celu opracowania Skawińskiej Karty Seniora – jedno czytanie, (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),
 20. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie sesji.

 Źródło:
BIP Gminy Skawina

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *