XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 12 lipca 2017 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

12 lipca 2017 r. o godz. 9:00 w Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami w sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o uznanie za ochronę lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice, zmiany uchwały nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, przedłużenia terminu załatwienia skarg z dnia 14 oraz 18 czerwca 2017 r….

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXX zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 12 lipca 2017 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych w II kw. bieżącego roku.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/400/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie nr XXVIII/401/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Szczygłowska – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej).
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Szczygłowska – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej).
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/97 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 maja 1997 roku w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie za ochronę lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Barbara Ptak – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska).
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015-2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 14. Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego ( projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej – referujący Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 15. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu prac komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania Skawińskiej Karty Seniora (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie – referujący Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie).
 16. Uchwała w sprawie  przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 14 czerwca 2017 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 17. Uchwała w sprawie  przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 18 czerwca 2017 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 19. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli dotyczącej systemu gospodarki odpadami w 2016 roku w kontekście zrealizowanego dofinansowania z budżetu Gminy w 2015 roku – referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 20. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie sesji.


Fot. archiwum

6 response to "XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 12 lipca 2017 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

 1. Przez: ogrodnik Zamieszczono: 15 lipca 2017

  Przy ulicy Ogrody wymieniono płytki chodnikowa będące w całkiem niezłym stanie, na kostkę Bauma. Mieszkańcy dziękują 🙂 proszą o naprawę chodników w miejscach gdzie nie da się po nich już chodzić, by nie skręcić nogi. Tesco nie zaprząta sobie głowy klientami zmotoryzowanymi, znacząca większość dociera do sklepu na nogach.
  https://youtu.be/zy5gcPUgxbQ?t=2h29m1s

 2. Przez: czytelnik Zamieszczono: 15 lipca 2017

  Nie do wiary, cofałem kilka razy zapis sesji mając nadzieję,że się przesłyszałem.
  https://www.youtube.com/watch?v=zy5gcPUgxbQ&feature=youtu.be&t=2h23m56s
  Rozmawiamy w kuluarach z radnymi…
  Ostatni skrawek zieleni miejskiej jakim jest Park Miejski ma być parkingiem, według radnego Bylicy.

  Przejścia dla pieszych w centrum miasta też przeszkadzają blachosmrodom. Co raczej w przypadku Skawiny nie powinno dziwić, gdyż wykorzystywane są przez niektórych jako dodatkowe miejsce do zaparkowania na chwilę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *