XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 12 lipca 2017 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

12 lipca 2017 r. o godz. 9:00 w Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami w sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o uznanie za ochronę lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice, zmiany uchwały nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, przedłużenia terminu załatwienia skarg z dnia 14 oraz 18 czerwca 2017 r….

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXX zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 12 lipca 2017 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych w II kw. bieżącego roku.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/400/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie nr XXVIII/401/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Szczygłowska – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej).
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Szczygłowska – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej).
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/97 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 maja 1997 roku w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie za ochronę lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Barbara Ptak – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska).
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015-2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 14. Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego ( projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej – referujący Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 15. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu prac komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania Skawińskiej Karty Seniora (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie – referujący Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie).
 16. Uchwała w sprawie  przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 14 czerwca 2017 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 17. Uchwała w sprawie  przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 18 czerwca 2017 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 19. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli dotyczącej systemu gospodarki odpadami w 2016 roku w kontekście zrealizowanego dofinansowania z budżetu Gminy w 2015 roku – referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 20. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie sesji.


Fot. archiwum

6 response to "XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 12 lipca 2017 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

 1. Przez: ogrodnik Zamieszczono: 15 lipca 2017

  Przy ulicy Ogrody wymieniono płytki chodnikowa będące w całkiem niezłym stanie, na kostkę Bauma. Mieszkańcy dziękują 🙂 proszą o naprawę chodników w miejscach gdzie nie da się po nich już chodzić, by nie skręcić nogi. Tesco nie zaprząta sobie głowy klientami zmotoryzowanymi, znacząca większość dociera do sklepu na nogach.
  https://youtu.be/zy5gcPUgxbQ?t=2h29m1s

 2. Przez: czytelnik Zamieszczono: 15 lipca 2017

  Nie do wiary, cofałem kilka razy zapis sesji mając nadzieję,że się przesłyszałem.
  https://www.youtube.com/watch?v=zy5gcPUgxbQ&feature=youtu.be&t=2h23m56s
  Rozmawiamy w kuluarach z radnymi…
  Ostatni skrawek zieleni miejskiej jakim jest Park Miejski ma być parkingiem, według radnego Bylicy.

  Przejścia dla pieszych w centrum miasta też przeszkadzają blachosmrodom. Co raczej w przypadku Skawiny nie powinno dziwić, gdyż wykorzystywane są przez niektórych jako dodatkowe miejsce do zaparkowania na chwilę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *