Z troską o środowisko i mieszkańców [ART. SPONSOROWANY]

Dla mieszkańców Skawiny i Krakowa trzy biało-czerwone kominy elektrowni są integralną częścią podkrakowskiego krajobrazu. Przez ponad sześć dekad Skawinę i elektrownię połączyła historia dwóch pokoleń mieszkańców miasta, którzy związali z nią całe zawodowe życie. Od ponad 30 lat elektrownia jest również jednym z dwóch największych dostawców ciepła sieciowego w obszarze Krakowa, pokrywającym ponad 25% zapotrzebowania miasta na ciepło.

Siła Grupy CEZ

W 2006 roku Elektrownia Skawina, będąca już kilkadziesiąt lat w ciągłej eksploatacji, weszła w skład Grupy CEZ — jednego z największych koncernów energetycznych w Europie. Nowy właściciel nie tylko kontynuował niezbędne prace modernizacyjne, ale także postawił na budowę nowych instalacji i obiektów. Wieloletnie inwestycje umożliwiły przekształcenie elektrowni w zakład przemysłowy spełniający restrykcyjne normy ekologiczne, wyznaczone producentom przez Unię Europejską. Tylko emisja pyłu z elektrowni zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich lat 12-krotnie.

Inwestycje w słusznym celu

Wszystkie projekty elektrowni CEZ Skawina liczone w setkach milionów złotych to nie tylko inwestycje w same źródło produkcyjne w celu utrzymania jego sprawności oraz efektywności. To także działania na rzecz ochrony środowiska oraz czystego powietrza.

Niezwykle istotnym dla redukcji emisji przedsięwzięciem było rozpoczęcie w 2007 roku budowy instalacji odsiarczania spalin. Inwestycja przyczyniła się do kilkunastokrotnego zmniejszenia ilości tlenków siarki w elektrowni, dostosowując poziom emisji do aktualnie obowiązujących norm. Przy okazji znacznej redukcji uległa też emisja pyłów i ilość popiołów emitowanych przez zakład. Następnym krokiem była modernizacja elektrofiltrów, obniżająca stężenie pyłu w spalinach. W 2016 roku poprzez kompleksową modernizację turbogeneratora TG-6 podniesiono jego sprawność, co przełożyło się na obniżenie o ok. 10% wskaźnika emisyjności elektrowni.

Obecnie elektrownia zakończyła jeden z największych projektów w ostatnich latach, a mianowicie budowę instalacji odazotowania spalin (DENOX), której pierwsza nitka została oddana do użytkowania w 2019 roku, a druga w ostatnich kilku miesiącach. Kluczowy projekt, z punktu widzenia działania elektrowni, redukuje emisję tlenku azotu znacznie poniżej wymagań określonych przez Unię Europejską, a dodatkowo pozwala na maksymalne odzyskanie energii ze spalin z instalacji, która wykorzystywana jest do podgrzewania wody ciepłowniczej.

Z uwagi na to, że podstawowym celem jest zapewnienie  dostaw energii elektrycznej i cieplnej, elektrownia nieustannie dąży do poprawy urządzeń, które z czasem się starzeją. W ciągu kilku ostatnich lat wyremontowane zostały kapitalnie elektrofiltry podstawowych kotłów oraz co roku remontowane są kotły według zaplanowanego planu zużycia. Obecnie trwają trwają prace remontowe na trzech kotłach, co pozwoli na ich bezpieczną pracę przez kolejne lata. W bieżącym roku zakończona została również modernizacja części przepływowej turbozespołu TG-3. Był to ostatni turbozespół, który wymagał modernizacji części przepływowej, aby poprawić wskaźnik zużycia paliwa.

Na finiszu są także pracę związane z budową Małej Elektrowni Wodnej Skawina II, która wraz z elektrownią wodną w Borku Szlacheckim produkować będzie tzw. zieloną energię.

Ciepło zamiast smogu?

Problem smogu dokucza mieszkańcom Krakowa i Skawiny przez większość okresu grzewczego. Dlatego wszystkim zależy na ograniczaniu palenia węglem w domowych piecach. W działania promujące ekologiczne i bezpieczne systemy grzewcze od lat angażuje się elektrownia, która wpiera finansowo projekty likwidacji przestarzałych kotłowni poprzez program „Ciepło dla Krakowa”, proponując mieszkańcom Krakowa i Skawiny przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Przyjazny sąsiad

Elektrownia CEZ Skawina angażuje się w ważne lokalne inicjatywy. Realizowany od wielu lat program „Pomagamy” ma na celu pomoc osobom potrzebującym oraz instytucjom działającym w najbliższym sąsiedztwie zakładu. Efekty tych działań to m.in. wielofunkcyjny kompleks boisk sportowych Orlik, Park Energii czy ogród doświadczeń w jednym ze skawińskich przedszkoli. Przykładów działalności jest naprawdę sporo, a wszystkie są doskonałym dowodem dobrej współpracy lokalnej społeczności z elektrownią CEZ Skawina.

Więcej informacji na stronach:

www.cezpolska.pl

www.cieplo-sieciowe.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *