Zachodnia część gminy Skawina pozbawiona wody zdatnej do picia! ZWiK podstawił beczkowozy! (AKTUALIZACJA)

[AKTUALIZACJA 2.09.2017 r.: woda już zdatna do picia] Jak poinformował dziś Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie, z dniem 1 września 2017 r. woda z wodociągu w miejscowościach Facimiech, Jaśkowice, Pozowice oraz Wielkie Drogi nie nadaje się do spożycia, aż do odwołania i to z powodu prac dezynfekcyjnych prowadzonych przez spółkę (sytuacja awaryjna). Zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie ZWiK, woda zdatna do spożycia po przegotowaniu jest udostępniona z beczkowozów rozmieszczonych: w Jaśkowicach (k. kapliczki), centrum Pozowic, centrum Facimiecha i w Wielkich Drogach przy zjeździe PKP.

Jednocześnie poinformowano, że woda z wodociągu może być używana do celów gospodarczych tj. sprzątanie, pranie itp.

Spółka przeprasza mieszkańców za powstałe utrudnienia.

Od redakcji:

Jak wynika z powyższego, brak jest podania godziny pojawienia się tego komunikatu. Zamiast informacje publiczne umieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej spółki (urzędowy publikator teleinformatyczny) gdzie obowiązkowo przy danej informacji podawany jest dokładny czas umieszczenia informacji wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za publikację, to spółka ograniczyła się do lakonicznego komunikatu na stronie www. Zatem informacja ta mogła pojawić się bardzo późno, gdy woda niezdatna do picia była już przez mieszkańców (w tym dzieci!) spożyta.

Z informacji uzyskanych od mieszkańców sołectwa Jaśkowice, komunikat o niezdatnej do picia wody roznosił się po podstawieniu beczkowozów pocztą pantoflową, a dopiero oraz telefonicznym kontakcie ze spółką samych zaniepokojonych mieszkańców, byli informowani o braku możliwości picia wody. W międzyczasie komunikat o niezdatnej wodzie do picia mieszkańcy przekazywali sobie smsami lub od sąsiada do sąsiada. Żaden SMS z Urzędu Miasta i Gminy Skawina do tej pory nie dotarł do odbiorców. Nie pojawiły się też żadne afisze na tablicach ogłoszeń, a dopiero po paru godzinach – jak wynika z relacji mieszkańców – pojawiły się samochody z megafonami informujące o braku możliwości picia wody z kranu. 

Sołtys Jaśkowic poinformował o godz. 16:11 na swoim publicznym profilu Facebooku (obok nas) o tym komunikacie, dlatego szansa na szybkie dotarcie do mieszkańców tej informacji mogła znacznie wzrosnąć:

Sprawę postaramy się zbadać i zapytać spółkę co jest powodem niezdatności wody do spożycia, dlaczego w taki sposób informowano (późno) mieszkańców i dlaczego żaden komunikat z urzędu nie pojawił się ani na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Skawina, ani na stronie www, ani na Facebooku, ani przez SMS.

Jednocześnie prosimy Państwa o udostępnianie powyższego komunikatu.

AKTUALIZACJA (godz. 19:40):

Przyszedł SMS od sołtysa Jaśkowic:

„Do odwołania nie spożywamy wody z kranu. Można się kąpać, myć naczynia. Woda w beczkach przy kapliczce. Proszę dać znać saisiadom. Sołtys.”

AKTUALIZACJA (godz. 19:46):

Z informacji uzyskanej od pracownika ZWiK wynika, że to nie są żadne planowane prace dezynfekcyjne trwające od rana, tylko sytuacja awaryjna, o której ZWiK otrzymał informację około godziny przed publikacją komunikatu na stronie www spółki.

Sprawa ma dotyczyć podejrzenia przekroczenia wskaźników bakteriologicznych w wodzie na ujęciu w Pozowicach. Pozostała część sieci została dla bezpieczeństwa odizolowana. Woda dostarczana w beczkach pochodzi z ujęcia w Skawinie, i powinna być bezpieczna do picia, a informację o konieczności jej przegotowania nakazał na beczkach umieścić SANEPID.

Na chwile obecną ZWiK czeka na wyniki badań kontrolnych próbek wody. Od momentu kiedy się o sytuacji dowiedział ZWiK, sieć jest intensywnie płukana i dezynfekowana – przekazał pracownik ZWiK.

AKTUALIZACJA (godz. 20:31):

Przed chwilą otrzymaliśmy wiadomość od sołtysa Jaśkowic Józefa Tomczaka, że ze strony ZWiK sołtys otrzymał komunikat o wodzie niezdatnej do picia około godz. 12:00, następnie około godz. 15:00 przekazano sołtysowi ze strony ZWiK plakaty informujące o niezdatnej wodzie do picia, które miały zostać rozmieszczone w różnych miejscach wsi. Sołtys wysłał też ok. 180 smsów do mieszkańców sołectwa z informacją o braku możliwości picia wody z kranu.

Z profilu Facebook sołtysa Jaśkowic (godz: 20:24):

Informacja dla mieszkańców Jaśkowic
Poprosiłem o podstawienie beczkowozu drugiego z woda zdatną do picia dla mieszkańców Jaśkowice-Żory.
Jednakże otrzymałem przed chwilą odpowiedź od kierownika zmiany, że ZWiK nie posiada takiej możliwości.
Miałem na uwadze osoby starsze, nie posiadające samochodów.
Niestety nie udało się.
Poproszę OSP, aby pomogło rozwozić wodę do tych domów, gdzie są osoby starsze, niepełnosprawne itd.
Proszę zgłaszać takie fakty a postaramy się pomóc.
Proszę także sąsiadów, aby pomogły swoim bliskim , sąsiadom dostarczyć wodę.
To sytuacja awaryjna i wspólnie starajmy sobie pomóc
Sołtys

Link: https://www.facebook.com/jozef.tomczak.39/posts/1502306049835135

Zachęcamy mieszkańców Jaśkowic do śledzenia profilu Facebook sołtysa, bo tam pojawiają się kolejne komunikaty.

AKTUALIZACJA (godz. 11:41):

Przed momentem dotarł do nas sms od Gminy Skawina, że woda jest już zdatna do picia, podobnie sms dotarł od sołtysa Jaśkowic.

Jednakże z kręgów zbliżonych do ZWiK, oficjalny komunikat na stronie ZWiK o dopuszczeniu wody do spożycia pojawi się dopiero po ostatecznym potwierdzeniu wody zdatnej do picia przez SANEPID.

Póki co jeszcze tego potwierdzenia nie ma, zatem czekamy.

AKTUALIZACJA (godz. 11:50):

Na stronie SANEPIDU Powiat Krakowski można wyczytać:

Nadzór Sanitarny

Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Pozowice, Facimiech, Wielkie Drogi, Jaśkowice, na terenie gminy Skawina w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Pozowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017 r., w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez ludzi została pobrana próba wody ze Stacji Uzdatniania Wody dla wodociągu publicznego Pozowice, gmina Skawina. Diagnostyka laboratoryjna, przeprowadzona w dniach 30 sierpnia 2017 r. – 1 września 2017 r. wykazała w próbie wody pobranej na Stacji Uzdatniania Wody Pozowice obecność bakterii grupy Coli.

Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Pozowice (woda podawana z ujęcia wody Pozowice nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 1 września 2017 r.

Link: PSSE Kraków

Jak czytamy na stronie hydrochemia.pl:

Źródłem większości zakażeń bakteriologicznych wody są nieszczelności przydomowych systemów kanalizacyjnych, np. szamb, dołów chłonnych i innych zbiorników, które powodują przenikanie mikroorganizmów, takich jak np. bakterie, pochodzących z odchodów ludzkich i zwierzęcych. Powyższa sytuacja, w połączeniu z nieodpowiednim zabezpieczeniem studni, prowadzi niemal zawsze do bardzo niebezpiecznego skażenia wody.

Wodę pitną najczęściej skażają bakterie grupy coli, Enterokoki, czyli tzw. Paciorkowce kałowe, Escherichia coli (Pałeczka okrężnicy), Salmonella typhi, czyli tzw. Pałeczka duru brzusznego. Rezerwuary wody pitnej infekują nie tylko bakterie. Mogą być, także zanieczyszczone grzybami, wirusami i pierwotniakami.

Nawet pełne uszczelnienie systemów kanalizacyjnych, zbiorników oraz studni nie gwarantuje odpowiedniej czystości mikrobiologicznej. W związku z bardzo trudnym utrzymaniem należnego poziomu sterylności wody pitnej pochodzącej ze studni lub zbiorników, niezbędne są zabiegi dezynfekujące oraz oczyszczanie. Termin „dezynfekcja wody” oznacza dezaktywację lub oczyszczanie wody z patogennych mikroorganizmów takich, jak np. wspomniane bakterie coli czy enterokoki. Mówiąc prościej, dezynfekcja i uzdatnianie wody pitnej, to doprowadzenie jej do stanu czystości zgodnego z przeznaczeniem, np. do picia.

Źródło: hydrochemia.pl

AKTUALIZACJA (godz. 19:25):

Parę godzin temu (jak przypuszczamy, bo dokładnego określenia czasu/godziny publikacji nie wskazano!) na stronie ZWiK Skawina pojawił się komunikat dotycząc zdatności wody do picia:

Komunikat dla mieszkańców miejscowości: WIELKIE DROGI, JAŚKOWICE, POZOWICE, FACIMIECH

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW  I KANALIZACJI SP.ZO.O. W  SKAWINIE INFORMUJE, ŻE Z DNIEM  2.09.2017 r. WODA Z WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCIACH: WIELKIE DROGI, JAŚKOWICE, POZOWICE, FACIMIECH  JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Decyzja do pobrania: TUTAJ

1 response to "Zachodnia część gminy Skawina pozbawiona wody zdatnej do picia! ZWiK podstawił beczkowozy! (AKTUALIZACJA)"

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *