Zadaj pytanie Burmistrzowi – odpowiedź Urzędu w sprawie braku informacji o terminach spotkań zarządów i rad osiedli w Skawinie

Szanowni Czytelnicy, następne pytanie mieszkańca naszej gminy w nawiązaniu do naszej akcji „Zapytaj Burmistrza” (zobacz artykuł: Ruszamy z nową inicjatywą „Zapytaj Burmistrza”. Zapraszamy do zadawania pytań Burmistrzowi). Prawie miesiąc temu skierowaliśmy do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zapytanie przekazane nam przez naszego Czytelnika. Sprawa dotyczy przyczyn zaniechania informowania obywatelek i obywateli Skawiny o odbywających raz do roku zebraniach osiedlowych wspólnot samorządowych na terenie miasta. Informacji o terminach spotkań przedstawicieli poszczególnych zarządów i rad osiedli z mieszkańcami w nowym roku kalendarzowym nasz Czytelnik nie znalazł na stronie internetowej UMIG oraz portalu BIP (poza chyba osiedlem Samborek i Rzepnik), stąd pytanie skierowane do nas i do Urzędu. Poniżej treść maila oraz odpowiedzi ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Zapraszamy do lektury.

Treść maila (pisownia oryginalna), który przesłaliśmy do Urzędu 20 lutego 2018 r. z prośbą o odpowiedź:

Szanowny Panie Redaktorze, 

Szanowna Redakcjo serwisu Inoskawina.pl

Zwracam się z bezpośrednią prośbą do Pana Redaktora o skierowanie zapytania do Pana Burmistrza MiG Skawina o przyczyny zaniechania informowania obywatelski i obywateli Skawiny o odbywających raz do roku zebraniach osiedlowych wspólnot samorządowych na terenie miasta, ponieważ nie znalazłem na stronie internetowej UMIG oraz portalu BIP (poza chyba osiedlem Samborek i Rzepnik) żadnych informacji o terminach spotkań przedstawicieli poszczególnych zarządów i rad osiedli z mieszkańcami w nowym roku kalendarzowym. 

Postanowiłem skierować prośbą do Pan Burmistrza ponieważ, przeglądając protokoły sporządzone z poprzednich zebrań, zamieszczonych na BIPie, zaniepokoiła mnie niska frekwentacja mieszkańców w tego rodzaju spotkaniach w latach ubiegłych (np. protokół z zebrania wspólnoty osiedla Kościuszki z 13.01.2017 r. – uczestniczyło w nim 11 osób w tym 4 członków zarządu i rady osiedla zamieszkałego na stałe przez 3478 osób). Wydaje mi się, że niska frekwencja (dla wskazanego osiedla wyniosła tylko 3,1 promila!), może być następstwem niedoinformowania mieszkańców z odpowiednim dużym wyprzedzeniem o miejscu i czasie organizowanych przez zarząd i radę osiedla zebraniach lokalnej wspólnoty. Jestem przekonany, że działania P. Burmistrza mogą zmienić ten obecny – jakże smutny obraz – aktywności mieszkańców Skawiny (w porównaniu do zebrań członków rad sołeckich z mieszkańcami, organizowanych z udziałem sołtysa i władz gminnych).

Proszę o skierowanie za pośrednictwem Redakcji portalu Infoskawina.pl zapytania do Pana Burmistrza w powyższej sprawie.

Korzystając z okazji chciałem podziękować szacownej Redakcji i osobiście Panu Redaktorowi za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności i życzyć przede wszystkim pomyślności i wytrwałości w realizacji misji budowy społeczeństwa obywatelskiego na terenie Gminy Skawina.

=====

Odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 16 marca 2018 r.:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na e-mail z dnia 20.02.2018 r. dot. kolejnego pytania Czytelnika Infoskawina do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *