Zakaz montażu kotłów na paliwa stałe w nowych budynkach – wypowiedz się!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu trzytygodniowych konsultacji społecznych w zakresie projektu w sprawie akceptacji dla działań zmierzających do wprowadzenia zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa stałe w nowych budynkach oddawanych do użytkowania w Gminie Skawina. Konsultacje odbywają się w formie pisemnej (również e-mail). Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe zapisy i informacje.

Ogólne zasady konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji: 12 listopada 2018 r.
  • zakończenie konsultacji: 5 grudnia 2018 r.
  • konsultacje przeprowadza się w formie: pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego w następujący sposób:
    – poprzez adres poczty elektronicznej: ghorwacik@gminaskawina.pl (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego formularza konsultacyjnego z podpisem osoby zgłaszającej oraz wersji edytowalnej dokumentu);
    – poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), ul. Rynek 14, pok. 1 – dziennik podawczy;
  • komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 12, pok. 3 (Grzegorz Horwacik, tel.: 12 277 01 68, e-mail: ghorwacik@gminaskawina.pl);
  • dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna na stronie internetowej UMiG w Skawinie (www.gminaskawina.pl) w zakładce „konsultacje społeczne”, w BIP oraz w siedzibie UMiG w Skawinie, ul. Rynek 12, pok. 1.

Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy w załącznikach. 

Link do informacji w BIP-ie:  KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *