Zakaz palenia węglem i drewnem w krakowskich piecach od 1 września 2018 r.

smoke-in-the-air-1093496-mPo długiej dyskusji podczas obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego, radni przegłosowali zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie. Za przyjęciem uchwały o paliwach dopuszczonych do stosowania na terenie gminy miejskiej Kraków głosowało 22 radnych, przeciw było 11, a 5 wstrzymało się od głosu.

Uchwała przewiduje, że do ogrzewania domów i mieszkań i przygotowania ciepłej wody użytkowej będą mogły być używane tylko gaz ziemny i inne węglowodory gazowe przeznaczone do celów opałowych oraz olej opałowy i olej napędowy z wyłączeniem ciężkiego oleju opałowego. Uchwała nie dotyczy kominków.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – dotyczy to budynków, które powstaną już po przyjęciu uchwały. Właściciele istniejących mieszkań i domów będą mieli 5 lat na dostosowanie sposobu ogrzewania do nowych zasad. Okres przejściowy skończy się 1 września 2018 r.

***

Projekt uchwały w sprawie rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania w Krakowie przedstawił wicemarszałek Wojciech Kozak.

– Ta uchwała to precedens na skalę kraju, wprowadzi wiele zmian w Polsce i Małopolsce. To jest uchwała podejmowana dla Krakowa, dla mieszkańców i turystów, którzy odwiedzają nasze miasto.

Wicemarszałek argumentował, że Kraków jest najbardziej zanieczyszczonym miastem w Europie, a niska emisja jest głównym powodem wysokich stężeń pyłu PM10 w Krakowie. To spalanie paliw stałych odpowiada przede wszystkim za zanieczyszczenie krakowskiego powietrza. Mówił również o wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców, zwłaszcza kobiety w ciąży, dzieci, osób starszych.

Średnio koszty zdrowotne zanieczyszczenia to 740 mln zł rocznie.  Dodatkowy argument to ochrona krakowskich zabytków, które są narażone na przyspieszoną degradację.

Zgodnie z projektem uchwały na terenie gminy Kraków dopuszczone zostaną gaz ziemny, olej napędowy i olej opałowy – z wyjątkiem ciężkiego oleju opałowego. Uzasadniając zakaz węgla i drewna wicemarszałek mówił o tym, że średnio w Małopolsce zużywa się 5,5 mln ton węgla rocznie, tylko 2 % (115 tys. ton) wykorzystywanych jest w Krakowie do ogrzewania indywidualnego. Dopuszczenie węgla dobrej jakości będzie nieskuteczne – wg. ekspertyz z 2010 r. tylko całkowity zakaz doprowadzi do spadku zanieczyszczenia pyłem zawieszonym o 53 % i benzo(a)pirenem o 90 % . Natomiast spalanie drewna to dwa razy większa emisja pyłu niż przy spalaniu węgla, dlatego także drewno zostało wykreślone z listy paliw, których będzie można używać do ogrzewania domów i mieszkań w Krakowie. Uchwała nie dotyczy kominków, które nie są podstawowym systemem grzewczym w domu lub mieszkaniu.

Wicemarszałek poinformował również o okresie przejściowym, który wyniesie 5 lat. Do  1 września  2018 r. mieszkańcy będą mieli czas na dostosowanie się do nowych przepisów.

W sesji uczestniczył prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Przed głosowaniem zwrócił się do radnych z apelem o przyjęcie nowych przepisów. Mówił również o tym, co gmina robi w kierunku poprawy jakości powietrza w mieście.

Mamy rozwiązane sprawy oczyszczalni ścieków, zaopatrzenie w wodę, wprowadzamy nowoczesny, ekologiczny tabor do komunikacji miejskiej, a ostatnio uregulowaliśmy także gospodarkę odpadami. Pozostaje nam do rozwiązania kwestia czystości powietrza. (…) Od 2009 r. prowadzimy regularne kontrole palenisk domowych właśnie pod kątem tego, czym palą mieszkańcy.

Prezydent podkreślał, że trwa wymiana pieców, a dofinansowanie do wymiany kotłów pokrywa prawie 100 % inwestycji. Mieszkańcy mogą też liczyć na częściową refundację kosztów utrzymania w tym zakresie.

– Powinniśmy poprawiać jakość powietrza w sposób poważny, merytoryczny, bez konotacji politycznych. To jest nasz wspólny problem, w rozwiązaniu którego trzeba uwzględnić przede wszystkim głos mieszkańców – podsumował prezydent.

Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, podkreślał, że radni stoją przed bardzo trudną decyzją.

To prawdopodobnie najważniejsza decyzja  w tej kadencji. Bez śmiałych ruchów zmiany nie będzie. (…) Trzeba pamiętać też o tym, że złe powietrze to wielka bariera w rozwoju Krakowa.

Głos w dyskusji zabrali przedstawiciele środowisk społecznych, m.in. przeciwnicy wprowadzenia zakazu palenia węglem i drewnem. W ich imieniu wypowiadała się Krystyna Nosek.

Zakaz uderza w grupę najbiedniejszą. My palimy węglem dlatego, że nas nie stać. (…) Jesteśmy w stanie znaleźć inne rozwiązania, takie, które pozwolą chronić zdrowie krakowian i zadbać o interesy uboższej grupy mieszkańców.

Z kolei Andrzej Guła z Krakowskiego Alarmu Smogowego stwierdzi:

– Chcemy mieć powietrze dobrej jakości. To od Państwa zależy to, czy krakowianie będą oddychać świeżym powietrzem. Dlatego apeluję o wprowadzenie uchwały w takiej formie, w jaką przedstawił Zarząd Województwa.

Stanowisko w sprawie projektu uchwały zgłosili też radni województwa.

– Platforma Obywatelska stoi po stronie krakowian, ich zdrowia i zdrowia nas wszystkich. (…) Lobbujemy za czystym powietrzem dla Krakowa. W ciągu kilku miesięcy debaty przeszliśmy kurs świadomości ekologicznej i obywatelskiej, dziękuję przedstawicielom organizacji pozarządowej za bardzo aktywny udział w tej debacie – powiedział w imieniu klubu PO radny Grzegorz Lipiec.

Głos w imieniu klubu radnych PiS zabrał przewodniczący klubu Grzegorz Biedroń.

– Nie interesuje nas propaganda, bo wiele obietnic w dziedzinie ochrony powietrza słyszeliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Ta uchwała pewnie zostanie dziś przyjęta, ale za rok znów będziemy pytać dlaczego stan krakowskiego powietrza nie poprawił się. Domagamy się poważnego potraktowania tego tematu w Małopolsce i innych regionach, a przede wszystkim stosownych uregulowań na poziomie Krakowa.

Reprezentujący klub radnych Solidarnej Polski przewodniczący Krzysztof Tenerowicz wskazał na podstawowe warunki poparcia jego klubu dla uchwały w postaci osłon socjalnych dla mieszkańców palących paliwami stałymi, jednolity zakaz obejmujący zarówno węgiel, jak i drewno, oraz konsekwentne realizowanie uchwały przez samorządy Krakowa i województwa.

– Mam nadzieję, że uchwała będzie twarda, będzie mocna i będzie działała. Dlatego będę głosował za zakazem używania drewna, węgla i ciężkich olejów – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak z PSL.

Za przyjęciem uchwały zakazującej używania niektórych rodzajów paliw na terenie gminy miejskiej Kraków głosowało 22 radnych, przeciw było 11, 5 wstrzymało się od głosu.

Źródło:
malopolskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *