Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach 22.00 – 5.00 na terenie całej gminy Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że w dniu 29 sierpnia br. Rada Miejska w Skawinie podjęła Uchwałę Nr XLVI/621/18 w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Szczegółowe informacje poniżej. Rada Miejska w Skawinie po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy zadecydowała o wprowadzeniu na terenie Miasta i Gminy Skawina zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od 22.00 do 5.00.

Podjęta Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego tj. w dniu 19 września 2018 r.

Cała dyskusja radnych Rady Miejskiej w Skawinie zaczyna się od tego fragmentu sesji (2:55:16).

Ograniczenie dotyczy jedynie punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym punktów sprzedaży na stacjach paliw, nie ma natomiast zastosowania do placówek gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Ponadto, informujemy że podjęta została uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych oraz uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina.

Przydatne linki:

  1. Uchwała Nr XLVI/621/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: KLIKNIJ  TUTAJ
  2. Uchwała Nr XLVI/622/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych: KLIKNIJ  TUTAJ
  3. Uchwała Nr XLVI/623/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina: KLIKNIJ  TUTAJ

  Skany podjętych uchwał zamieszczone są w załącznikach znajdujących się poniżej.

Źródło: RS-CWP

Załączniki:

Zobaczcie też akcję internautów – wydarzenie na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *