Zapis AUDIO sesji nr XLV Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 9 lipca 2014 r.

Sesja_Infoskawina_Gmina_SkawinaDnia 9 lipca 2014 r., w Pałacyku „Sokół” w Skawinie, odbyła się XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazł się m.in.: projekt uchwały w sprawie wsparcia finansowego OSP Skawina II oraz udzielenia pomocy finansowej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. Stanley Dudrick’a w Skawinie. Porządek obrad wraz z projektami uchwał prezentowaliśmy we wpisie z dnia 3 lipca 2014 r. – Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 9 lipca 2014 roku (PROJEKTY UCHWAŁ). Poniżej przedstawiamy również nagranie AUDIO z tej sesji.


Porządek obrad XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 9 lipca 2014 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLIV sesji.
 3. Wystąpienie pana Posła Piotra Ćwika.

  Dyrektor biura poselskiego pan Łukasz Raczkowski odczytał pismo pana Posła Piotra Ćwika w sprawie nieobecności podczas bieżącej sesji Rady Miejskiej w Skawinie.
 4. Informacja pisemna w sprawie realizacji uchwał podjętych w II kwartale br.Wykaz uchwał dostępny jest do pobrania poniżej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

  Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina II.Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie udzielono wsparcia finansowego w wysokości 25 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na rzecz OSP Skawina II celem zakup samochodu gaśniczego.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. Stanley Dudrick’a w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

  Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie postanowiono udzielić Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. Stanley Dudrick’a w Skawinie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne w wysokości 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierżawy, na okres 7 lat w trybie bez przetargowym, części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2951/4 o pow. 0,0012 ha, położona w południowo – zachodniej części Rynku, stanowiąca własność Gminy Skawina, z przeznaczeniem na cele handlowe – kiosk wielobranżowy.
 10. Uchwała w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości ich stawek procentowych – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).Odbyło się pierwsze czytanie Uchwały, termin zgłaszania poprawek ustala się do 14 sierpnia 2014 r.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/508/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – jedno czytanie (projekt Klubu PiS).

  Uchwała została podjęta.

Załącznik do Uchwały Nr XLI/508/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 marca 2014 roku otrzymuje brzmienie: W pozycji 15, w kolumnie „Granice obwodu głosowania” wykreśla się sołectwa Grabie i Polanka Hallera. Wprowadza się wiersz 25, ustanawiający Siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej dla sołectw Grabie oraz Polanka Hallera w Przedszkolu w Polance Hallera.

 • Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
  Uchwała została podjęta.
 • Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Zamknięcie sesji.

 

Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Skawinie planowana jest na 27 sierpnia 2014 r.

Zapis AUDIO Sesji RM w Skawinie w dniu 9 lipca 2014 r.

Źródło:
gminaskawina.pl

4 response to "Zapis AUDIO sesji nr XLV Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 9 lipca 2014 r."

 1. Przez: MIESZKANIEC Zamieszczono: 12 lipca 2014

  czy to drzewo jest pod ochrona? czy na sciecie trzeba miec zgode?

  • Przez: smog Zamieszczono: 13 lipca 2014

   Ten wspaniały pomnik przyrody przeszkadza w remoncie płotu, skąd weźmie parafia pieniądze na odszkodowanie jak spadnie gałąź na przechodnia. Takie argumenty mogliśmy usłyszeć słuchając sesji. Niestety po tysiącach wyciętych drzew, przyszła kolej na pomniki przyrody.

 2. Przez: lipa Zamieszczono: 11 lipca 2014

  Szkoda drzewa w Woli Radziszowskiej, rosło 600 lat, pomnik przyrody. Na tej sesji wydano na niego wyrok śmierci.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia w ciągu roku
  palenie 10 papierosów w ciągu dnia – 1 na 200
  wypadek drogowy – 1 na 8000
  gra w piłkę – 1 na 25 000
  uderzenie piorunem – 1 na 10 000 000
  przygniecenie drzewem – 1 na 20 000 000
  Argument spadających gałęzi jest nadużywany i służy naciskom na zarządców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *