Zapis AUDIO z XLIV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 18 czerwca 2014 r.

Sesja_Infoskawina_Gmina_SkawinaPrzedstawiamy Państwu zapis audio XLIV Sesji Rady Miejskiej w Skawinie, która odbyła się dnia 18 czerwca 2014 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Ratusz) na I. piętrze. Nagranie to zostało właśnie udostępnione na gminnej stronie serwisowej. Zapraszamy do wysłuchania a porządek obrad znajdziecie Państwo poniżej. Jako jedyni udostępniliśmy również projekty uchwał, które zostały nam przesłane z Biura Rady Miejskiej w Skawinie. Wkrótce wyręczając Urząd Miasta i Gminy Skawina przygotujemy też krótkie streszczenie sesji z podaniem godziny, minuty oraz sekundy poszczególnych fragmentów sesji. Prosimy o cierpliwość.

Zapis AUDIO z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 18 czerwca 2014 r.:

KLIKNIJ TUTAJ

STENOGRAM (autorstwa redakcji portalu):

0:00:00 – otwarcie sesji rady miejskiej w Skawinie…

(…)

(w trakcie opracowywania)

1:57:191:59:59 – Radny Ryszard Majdzik pyta o obwodnicę Skawiny (samochody ciężarowe w centrum miasta, kategoria drogi); odpowiada burmistrz Adam Najder.

2:00:04 – 2:06:34Wolne wnioski i zapytania: radny Ryszard Majdzik pyta o oświadczenie majątkowe dyrektora pogotowia (dlaczego nie jest opublikowane w BIP), czy burmistrz przewiduje upublicznienie rejestru umów, dlaczego w BIP nie jest publikowana treść uchwał, jakie czynności burmistrz podjął w sprawie budowy chodników z Borku Szlacheckiego do Jaśkowic oraz czy sesje rady miejskiej będą nagrywane na video; burmistrz odpowiada.

2:06:45 – 2:11:55radny Zdzisław Samborski – podziękowanie dla burmistrza w imieniu Klubu Seniora i Seniorek w Skawinie za wyremontowanie klubu + zaproszenie, radny Antoni Bylica dziękuje za wykoszenie trawy przy wyjeździe z Krzęcina na drogę wojewódzką, pyta o firmę utrzymującą porządek i stan placów zabaw, oraz pyta o kwestię odprowadzania ścieków i obniżenia kosztów, burmistrz odpowiada.

2:11:56 – 2:20:15 – radny Eugeniusz Zając zwraca uwagę na problem słabej polityki informacyjnej w kwestii wyborów do europarlamentu w gminie Skawina, radny Norbert Rzepisko pyta o udostępnienie korespondencji między GDDKiA a urzędem (brak udostępnienia przez urzędników radnemu tej korespondencji), zwraca uwagę na problem dlaczego oświadczenia dyrektora pogotowia za lata poprzednie nie są opublikowane, sprawdzenie i wykoszenie poboczy na strefie (planowane dożynki w tamtym miejscu), stan chodnika przy ul. Energetyków (kałuże przy firmie H+H), precyzuje zapytanie radnego Ryszarda Majdzika odnośnie projektu uchwał w BIP przed sesją i to pytanie składa burmistrzowi; burmistrz odpowiada i “przyjmuje do wiadomości” kwestię publikowania oświadczeń majątkowych w BIP.

2:20:23 – 2:22:30 – radny Stefan Jezioro: prośba do wiceburmistrza Stanisława Żak o MPZP w gminie Skawina (Wola Radziszowska) o wypowiedź w tej kwestii. Burmistrz oznajmia, że Komisja zakończyła prace nad MPZP w gminie Skawina. Obecnie czekamy na decyzję Ministerstwa. Do dwóch tygodni powinna dojść informacja, jaka jest decyzja Ministerstwa w sprawie przekształceń w gminie Skawina. Radny Janusz Śmiech: W dniu 6 lipca 2014 r. w Zelczynie odbędzie się Piknik Rodzinny, na który radny serdecznie zaprasza z uwagi na występ Jorgusie ze Śląska.

2:22:34 – 2:26:23 – radna Małgorzata Zawartka: pismo od dyrektora szpitala w Radziszowie z prośbą o przekazanie gminnych działek szpitalowi pod inwestycję, wniosek dotyczący naprawy/modernizacji placu zabaw przy przedszkolu nr 6 oraz chodnika na terenie tego obiektu. Burmistrz odpowiada.

2:26:27 – 2:31:34 – radna Anna Wąsowicz pyta o kamerę na Rynku – kiedy zostanie naprawiona kamera monitoringowa? Radny Ryszard Majdzik prosi o naprawę drogi przy ulicy Poniatowskiego w Skawinie (stara nawierzchnia/ubytek), radny Eugeniusz Zając: czy będzie możliwe by RM na sesję lipcową mogła otrzymać kosztorys prowadzenia systemu gospodarowania odpadami w ostatnim roku. Burmistrz odpowiada, że w sierpniu. Radny Ryszard Majdzik informuje RM i Burmistrza o wizji lokalnej i o planowanym spotkaniu dotyczącym MPZP. Radny Antoni Bylica jest niemile zaskoczony wizją lokalną w Szkole w Borku Szlacheckim (stan pomieszczeń) – pyta kiedy będzie remont. Wyjaśnia sprawę posądzenia o rozpoczęciu kampanii wyborczej w innych miejscowościach.

2:31:36 – 2:41:20 – Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 Stare Miasto Jerzy Ocetkiewicz dziękuje za pierwsze w historii wywieszenie porządku obrad przed sesją 7 maja 2014 r. Zadaje szereg pytań odnośnie płatnej strefy parkowania w Skawinie. Radny Artur Wątor wyjaśnia.

2:41:22 – 2:44:25 – Wypowiada się Przewodniczący RM Marcin Kuflowski. Następnie głos zabiera Jerzy Ocetkiewicz i Artur Wątor.

2:44:28 – 2:44-49 – Przewodniczący Marcin Kuflowski informuje o terminie następnej sesji w dniu 9 lipca 2014 r. oraz spotkaniu Prezydium 30 czerwca 2014 r. o godzinie 16:30.

Na tym część jawną sesji zakończono.

 

Porządek obrad sesji wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów dostępny jest we wpisie z dnia 11 czerwca 2014 roku pod linkiem: Porządek obrad XLIV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 18 czerwca 2014 r.

 

 

3 response to "Zapis AUDIO z XLIV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 18 czerwca 2014 r."

  1. Przez: głos Zamieszczono: 25 czerwca 2014

    Panie burmistrzu, co to znaczy, że przyjmuję do wiadomości fakt dotyczący braku oświadczenia majątkowego dyrektora Pogotowia. To naruszenie prawa za które powinien ten człowiek odpowiadać. Proszę nie szydzić z obywateli stwierdzeniem, że rejestry umów będą od przyszłego roku, nie ma powodu ich zatajać a upublicznienie odkładać w czasie, zostawiać w spadku następcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *