Zaproszenie na Spotkanie w Centrum Zdrowia Psychicznego w Krakowie – 13 marca 2018 r.

Mniej znana forma leczenia zaburzeń psychicznych, a na pewno mniej dolegliwa niż hospitalizacja, to pobyt w dziennym oddziale psychiatrycznym. Teraz jest ona łatwo dostępna dla mieszkańców Skawiny i okolicznych miejscowości (w tym Krakowa) dzięki zlokalizowanemu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 17 – Centrum Zdrowia Psychicznego, które działa w strukturach krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego.

O szczegółach działań terapeutycznych proponowanych przez Zespół Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Skawinie i ich skuteczności opowiedzą  Kierownik Oddziału pani dr n. med. Aneta Rewer u i psycholog pani mgr Agnieszka Stępień. Zapraszamy na godz. 10.00 do siedziby Centrum  w Skawinie  (ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 17).

Centrum Zdrowia Psychicznego w Skawinie, podobnie inne tego typu  jednostki działające w strukturach  Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego (np. w Myślenicach i Krakowie dla każdej z dawnych dzielnic), realizuje model opieki koordynowanej. To kompleksowe psychiatryczne świadczenia zdrowotne dostosowane do aktualnego stanu zdrowia osoby chorującej. W skład Centrum wchodzą:

–  Poradnia Zdrowia Psychicznego,  w której udziela się  świadczeń ambulatoryjnych (regularne porady lekarza specjalisty i prowadzenie odpowiedniej farmakoterapii, a także porad psychologa),

– Zespół Leczenia Środowiskowego, gdzie zespół (lekarz, pielęgniarka i psycholog) odwiedzają w domu chorych, którzy z różnych względów (np. zaawansowanego wieku i związanych z tym trudności z przemieszczaniem się) nie mogą korzystać z pomocy ambulatoryjnej, a stan ich zdrowia nie wymaga hospitalizacji. Ta forma leczenia wykorzystuje wsparcie bliskich.   

Oddziału Dziennego, którego oferta skierowana jest do pacjentów nie wymagających hospitalizacji, a leczenie ambulatoryjne nie jest wystarczające,

– stacjonarnego Oddziału Psychiatrycznego, do którego trafiają osoby wymagające hospitalizacji. Przy czym trzeba zaznaczyć, że zazwyczaj nie są to pobyty długie (dziś w Szpitalu Babińskiego około 20 dni, w Polsce średnio ok. 40).

Dzienny oddział psychiatryczny jest więc formą leczenia i wsparcia osoby chorującej, w którym albo wzmacnia i utrwala się pozytywne efekty leczenia osiągnięte w oddziale stacjonarnym, albo też pomaga się pacjentom w stanach pogorszeń zdrowia nie wymagających hospitalizacji.

W czasie leczenia w oddziale pacjent przychodzi tu w dni powszednie na kilka godzin dziennie (od 8.00 do 13.00), spędzając  pozostały czas oraz weekendy w domu. Nie jest więc „wyrwany” ze środowiska. W ofercie oddziału znajdują się  konsultacje lekarza specjalisty, farmakoterapia, opieka pielęgniarska, psychoterapia indywidualna i grupowa oraz udział w spotkaniach społeczności terapeutycznej, które mają na celu wzajemne wspieranie się pacjentów i wysiłków personelu zmierzających do poprawy stanu zdrowia. Dodatkowo  oferowane są zajęcia terapii zajęciowej oraz wycieczki i zajęcia kulturalne, a także zapewnione posiłki. Podejmowana współpraca z systemem pomocy społecznej pozwala na skoordynowanie świadczeń medycznych i wsparcia socjalnego. Godne podkreślenia jest również, że np. psychoterapia indywidualna – niezwykle ważny element leczenia,  jest tu najłatwiej dostępna i dodatkowo bezpłatna (w opiece ambulatoryjnej czas oczekiwania jest długi, a poza systemem publicznej służby zdrowia finansowanej przez NFZ koszt sesji wysoki).    

Jestem przekonany, że za Państwa pośrednictwem informacje o tej mniej znanej formie leczenia dotrą do osób potrzebujących oraz ich bliskich. Wierzę także, że wspólnie uda nam się pokonać – wynikające najczęściej z nieprawdziwych stereotypów – bariery, które powodują, że osoby potrzebujące nie chcą podejmować leczenia. Być może wówczas uda się także uniknąć wielu ludzkich tragedii, bo zaburzenia psychiczne naprawdę można skutecznie leczyć, a ludzie nimi dotknięci mogą powracać do funkcjonowania w rodzinie, w pracy i w społeczeństwie oraz do pełnienia swoich ról.

Źródło:

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Rzecznik Prasowy Maciej Bóbr, tel. +48 12 652 44 69, kom. 881-940-515, fax. 12-262 13 35,

e-mail.: [email protected], www.babinski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *