Zarejestrowane w gminie Skawina komitety wyborcze

___KomitetyPrezentujemy Państwu wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych w naszej gminie. Są to komitety lokalne. W sumie 900 komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarejestrowali komisarze wyborczy w trzech obwodach obejmujących teren województwa małopolskiego: w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Najwięcej – 397 komitetów – zarejestrował komisarz wyborczy w Krakowie w okręgu obejmującym stolicę Małopolski i jej zachodnią część. W Oświęcimiu – najmniejszym z tzw. miast prezydenckich w Małopolsce – powstało dziewięć komitetów. W wyborach samorządowych kandydatów na terenie gminy Skawina mogą wystawiać również zarejestrowane w całym kraju komitety partyjne, a część z nich wystawi własnych kandydatów do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Pełny i aktualny wykaz zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Krakowie komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. można znaleźć na stronie PKW.

Komitety wyborcze (gmina Skawina):

___Komitety

I tak. Komitety mają czas na zgłaszanie list kandydatów na radnych: gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, radnych miejskich oraz radnych dzielnic Warszawy do końca dnia 7 października 2014 r.

Z kolei do północy 17 października 2014 r. komitety mogą zgłaszać kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (dodatkowy termin jest możliwy, w przypadku gdy żaden kandydat nie zostanie zgłoszony lub gdy zostanie zgłoszony wyłącznie  jeden).

Należy zaznaczyć, że prawo zgłaszania swoich kandydatów ma ten komitet wyborczy, który zdołał zarejestrować listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie.

Opracowano na podstawie danych zawartych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej Delegatura w Krakowie oraz na stronie PAP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *