Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez partie: Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska

Prokuratura_Siec_ObywatelskaSieć Obywatelska – Watchdog Polska złożyła dziś zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez partie Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską, a także przez komitety wyborcze obu kandydatów. Wszystko z powodu nie dotrzymywania obietnic złożonych podczas kampanii wyborczej i brakiem odpowiedzi na wnioski o informację. 

Prokuratura_Siec_Obywatelska

Poniżej możecie przeczytać czego dotyczyły pytania Stowarzyszenia. Treść pochodzi ze strony Jawności nie wystarczy obiecać, trzeba ją też wdrażać.

___

Od lat wzywamy rządzących do realizowania pełnej przejrzystości wydatków publicznych i procesu stanowienia prawa. W ramach toczącej się prezydenckiej kampanii wyborczej skierowaliśmy dwukrotnie apele z tym związane.

Pierwszy – złożony wspólnie z partnerami: Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Stańczyka, Fundacją Wolności i Instytutem Spraw Publicznych – dotyczył opublikowania jeszcze przed wyborami prezydenckimi aktualizowanej informacji o otrzymanych przez kandydata (w praktyce zaś przez partię) darowiznach od osób fizycznych. Apel do Andrzej Dudy. Apel do Bronisława Komorowskiego.

Drugi dotyczył obiecania przez kandydatów jawnego działania w konkretnych obszarach: wydatków, treści opinii zamawianych za publiczne pieniądze i procesu stanowienia prawa.

Ale obietnice to za mało. Obaj kandydaci z drugiej tury mają okazję wykazać swoją projawnościową postawę już teraz. Co więcej, są kandydatami partyjnymi, a partie w całości finansują ich kampanie, a zatem niech i ich zaplecze ma szansę dokonać konkretnych zmian już teraz.

Oto jakie wnioski o informację złożyliśmy, aby dać taką szansę.

I.

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Dudy
ul. Podwale 3/6
31-118 Kraków
tel. +48 512 160 899
email: biuro@andrzejduda.pl

W imieniu stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, które od 11 lat działa na rzecz jawności życia publicznego w Polsce, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji dotyczących polskiego życia publicznego:

 • informacji o wszystkich o wydatkach, które zostały poniesione przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Dudy w 2015 roku,
 • kalendarza spotkań Andrzeja Dudy, które odbył jako poseł do Parlamentu Europejskiego w 2015 roku

Wnosimy o przesłanie tych informacji w formie elektronicznej lub zeskanowanych dokumentów na adres e-mail, z którego wysłano niniejszy wniosek.
W imieniu stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Wniosek wysłany przez Stowarzyszenie.

II.

Prawo i Sprawiedliwość
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
biuro@pis.org.pl

W imieniu stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, które od 11 lat działa na rzecz jawności życia publicznego w Polsce, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji dotyczących polskiego życia publicznego:

 • informacji o wszystkich wpłatach na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, dokonanych w 2015 roku
 • informacji o wszystkich umowach, które zawarła partia Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku. Chodzi tutaj o podanie osoby (podmiotu) kontrahenta, kwoty na którą opiewała umowa wysokości, daty zawarcia oraz numeru (sygnatury)
 • informacji o wszystkich wydatkach poniesionych przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku

Wnosimy o przesłanie tych informacji w formie elektronicznej lub zeskanowanych dokumentów na adres e-mail, z którego wysłano niniejszy wniosek.

Wniosek wysłany przez Stowarzyszenie.

III.

Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej RP
ul. Wiejska 12a
00-490 Warszawa
biuro@platforma.org

W imieniu stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, które od 11 lat działa na rzecz jawności życia publicznego w Polsce, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji dotyczących polskiego życia publicznego:

 • informacji o wszystkich wpłatach na rzecz Platformy Obywatelskiej, dokonanych w 2015 roku
 • informacji o wszystkich umowach, które zawarła Platforma Obywatelska w 2015 roku. Chodzi tutaj o podanie osoby (podmiotu) kontrahenta, kwoty na którą opiewała umowa wysokości, daty zawarcia oraz numeru (sygnatury)
 • informacji o wszystkich wydatkach poniesionych przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku

Wnosimy o przesłanie tych informacji w formie elektronicznej lub zeskanowanych dokumentów na adres e-mail, z którego wysłano niniejszy wniosek.
W imieniu stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Wniosek wysłany przez Stowarzyszenie.

IV.

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10,
00-902 Warszawa
listy@prezydent.pl

W imieniu stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, które od 11 lat działa na rzecz jawności życia publicznego w Polsce, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji dotyczących polskiego życia publicznego:

 • opinii prawnych (ekspertyz, które były podstawą podjęcia przez Prezydenta RP decyzji o podpisaniu ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych tzw. ustawy o OFE), którego dotyczył wyrok w sprawie o sygn. I OSK 2130/11 – oraz informacji o imionach i nazwiskach autorów poszczególnych opinii prawnych
 • udostępnienie rejestru wejść i wyjść, zawierającego m. in. imię i nazwisko osoby odwiedzającej, datę i godzinę wizyty oraz cel wizyty

Wnosimy o przesłanie tych informacji w formie elektronicznej lub zeskanowanych dokumentów na adres e-mail, z którego wysłano niniejszy wniosek.

Wniosek wysłany przez Stowarzyszenie.

V.

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
kwandrzejduda@gmail.com

W imieniu stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, które od 11 lat działa na rzecz jawności życia publicznego w Polsce, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji dotyczących polskiego życia publicznego:

 • udostępnienie wykazu wszystkich umów, zawartych podczas kampanii wyborczej Przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy, związanej z tegorocznymi wyborami Prezydenta RP
 • udostępnienie informacji o wszystkich wydatkach, poniesionych przez Komitet Wyborczy podczas tegorocznej kampanii wyborczej

Wnosimy o przesłanie tych informacji w formie elektronicznej lub zeskanowanych dokumentów na adres e-mail, z którego wysłano niniejszy wniosek.

Wniosek wysłany przez Stowarzyszenie.

VI.

Biuro Sztabu Wyborczego Bronisława Komorowskiego
ul. Żurawia 2
00-503 Warszawa
kontakt@popieramKomorowskiego.pl

W imieniu stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, które od 11 lat działa na rzecz jawności życia publicznego w Polsce, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji dotyczących polskiego życia publicznego:

 • udostępnienie wykazu wszystkich umów, zawartych przez Komitet Wyborczy (Sztab Wyborczy) Bronisława Komorowskiego podczas kampanii wyborczej, związanej z tegorocznymi wyborami Prezydenta RP
 • udostępnienie informacji o wszystkich wydatkach, poniesionych przez Komitet Wyborczy podczas tegorocznej kampanii wyborczej

Wnosimy o przesłanie tych informacji w formie elektronicznej lub zeskanowanych dokumentów na adres e-mail, z którego wysłano niniejszy wniosek.

Wniosek wysłany przez Stowarzyszenie.

Treść wniosków w formacie pdf – w formacie msword – w formacie odt

Źródło:
Jawności nie wystarczy obiecać, trzeba ją też wdrażać

Sieć Obywatelska Watchdog Polska – Facebook

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *