Zebranie wiejskie w Jaśkowicach 29 listopada 2015 r. (ZDJĘCIA / VIDEO)

_IMG_2189Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją video z zebrania wiejskiego w Jaśkowicach, które odbyło się w dnia 29 listopada 2015 r. o godzinie 16:00. w tamtejszym Domu Ludowym. Przedmiotem zebrania było przede wszystkim zmiana części budżetu sołectwa na rok 2016, ale poruszono również pokrótce i inne tematy tj. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, kwestie odśnieżania dróg gminnych na terenie sołectwa czy Budżet Obywatelski na 2016.

Na zebranie wiejskie jako goście przybyli: wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie Ewa Masłowska oraz Wiceburmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko. Zebranie poprowadził Sołtys Jaśkowic Józef Tomczak. W zebraniu uczestniczyli również członkowie Rady Sołeckiej.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z paragrafem 17 Statutu Sołectwa Jaśkowice (przyjętego jako załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIII/279/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r.):

„Obrady Zebrania Wiejskiego są jawne.”

Każdy z obywateli może rejestrować i rozpowszechniać nagrania z ich przebiegu, a zwłaszcza media/prasa, której rola jest szczególnie istotna w informowaniu społeczności lokalnej.

Jak napisano na stronie www.funduszesoleckie.pl:

Jawność działania władzy gwarantuje art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, że  obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Więcej o jawności zebrań wiejskich i możliwości ich nagrywania można przeczytać na stronie: Opinia prawna – nagrywanie przebiegu zebrania wiejskiego

Przy okazji zachęcamy wszystkich mieszkańców pozostałych jednostek pomocniczych gminy, do prezentowania własnych relacji tekstowych, video i zdjęciowych z zebrań.

RELACJA VIDEO z ZEBRANIA:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=PYglYqJXct8″ width=”540″]

ZDJĘCIA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *