Zebranie wiejskie w Jaśkowicach (ZDJĘCIA / VIDEO) oraz krótka prezentacja kandydatów na burmistrza i radnych

___IMG_4807Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją video z zebrania wiejskiego w Jaśkowicach, które odbyło się w dnia 15 października 2014 r. o godzinie 18:00. w tamtejszym Domu Ludowym. Przedmiotem zebrania było przede wszystkim uchwalenie budżetu sołectwa na rok 2015, ale poruszono również i inne tematy tj. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego czy kwestie stanu dróg gminnych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, oświetlenia czy realizacji kanalizacji we wsi. Pełny zapis video przedstawiamy Państwu poniżej. Po zebraniu część kandydatów na burmistrza i radnych RM w Skawinie przedstawiła swoje sylwetki i założenia programowe.

Informacja o zebraniu wiejskim nie pojawiła się ani na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Skawina ani na stronie gminnej – gminaskawina.pl.

Na dwa dni przed zebraniem wiejskim pojawiło się ogłoszenie o zebraniu na tablicach ogłoszeń umieszczonych w sołectwie.

Liczba osób uczestniczących w zebraniu nie przekroczyła 50 osób (liczba mieszkańców wsi: prawie 1100 osób).

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z paragrafem 17 Statutu Sołectwa Jaśkowice (przyjętego jako załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIII/279/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r.):

„Obrady Zebrania Wiejskiego są jawne.”

Jak napisano na stronie www.funduszesoleckie.pl:

Jawność działania władzy gwarantuje art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, że  obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Więcej o jawności zebrań wiejskich i możliwości ich nagrywania można przeczytać na stronie: Opinia prawna – nagrywanie przebiegu zebrania wiejskiego

RELACJA VIDEO z ZEBRANIA:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=PYT6sWKAY7w” width=”520″]

Za dwa tygodnie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy Prawo prasowe zwrócimy się do Urzędu Miasta i Gminy Skawina o udostępnienie pełnego protokołu z niniejszego zebrania (wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym podjętą uchwałą oraz listą obecności).

Po zakończonym zebraniu wiejskim odbyła się krótka prezentacja kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Ryszarda Majdzika oraz Pana Norberta Rzepisko.

Następnie swoją kandydaturę na radną do powiatu krakowskiego przedstawiła zamieszkała w Jaśkowicach Pani Beata Kurek / KW PiS, a w dalszej kolejności kandydaci na radnych RM w Skawinie z okręgu nr 18 (Jaśkowice, Pozowice) Pani Ewa Masłowska / KW PiS (zam. Jaśkowice), Pan Edward Nowak / KW „Nasze Miasto, Nasza Gmina” (zam. Jaśkowice) oraz Pan Łukasz Tworzydło / KWW Ryszarda Majdzika (zam. Jaśkowice).

Kandydaci odpowiadali również na liczne na pytania zgromadzonych. Więcej na ten temat można zobaczyć w naszym materiale VIDEO:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=bUb0E2UDSIg” width=”520″]

ZDJĘCIA z ZEBRANIA i z PREZENTACJI SYLWETEK KANDYDATÓW:

1 response to "Zebranie wiejskie w Jaśkowicach (ZDJĘCIA / VIDEO) oraz krótka prezentacja kandydatów na burmistrza i radnych"

  1. Przez: słuchacz Zamieszczono: 17 października 2014

    Zlikwidować próg spowalniający, wybudować boisko. 🙁

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *