Zespół Katolickich Szkół w Skawinie im. Jana Pawła II świętuje w tym roku swoje XX-lecie

a234Zespół Katolickich Szkół w Skawinie im. Jana Pawła II świętuje w tym roku swoje XX-lecie. Jego istnienie jest zasługą świętej pamięci ks. Leona Barana, który dzięki swojemu zaangażowaniu i determinacji w 1995 roku otworzył drzwi i serce przed pierwszymi uczniami. Głównym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i w życiu Kościoła. Placówka zachęca do współtworzenia rzeczywistości i, zgodnie z apelem swojego Świętego Patrona, do ciągłego wzrastania w wierze i stawiania sobie nowych wymagań.

Realizację celów szkoły wspiera system wartości oparty na Ewangelii, Dekalogu i chrześcijańskich postawach. Szkoła pomaga swoim wychowankom w odnajdywaniu sensu i celu istnienia oraz przygotowuje do dorosłości, ucząc odróżniać dobro od zła, poszukiwać prawdy, szanować godność osoby ludzkiej oraz kultywować wartości patriotyczne. W osiągnięciu tego celu pomagają autorskie programy dydaktyczno – wychowawcze. W bieżącym roku uczniowie uczestniczą w projekcie związanym  z obchodami 1050-lecia Chrztu Polski oraz Światowymi Dniami Młodzieży.

Ważną inicjatywą religijno – społeczną jest zorganizowanie Orszaku Trzech Króli, który od dwóch lat motywuje mieszkańców Skawiny do pokłonu przed nowonarodzonym Chrystusem. Uczniowie ochoczo włączają się w działania o charakterze charytatywnym. W szkole działa koło Caritas im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. Z grona absolwentów szkoły wywodzą się księża i klerycy Krakowskiego Seminarium Duchownego.

ZKS może pochwalić się licznymi sukcesami swoich uczniów, o czym świadczą wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych oraz wzrastająca ilość laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych. Od kilku lat Szkoła organizuje wymiany międzynarodowe, które stwarzają niepowtarzalną okazję do  poznania nowej kultury. Ważnym przeżyciem jest również coroczna uczniowska  pielgrzymka do Włoch.

Nasi wychowankowie mają  możliwość rozwijania swoich sportowych pasji i zainteresowań. Długoletni Dyrektor Szkoły (dziś Poseł na Sejm RP) – Piotr Ćwik – zorganizował i wyposażył salę gimnastyczną. Dzięki wyczerpującym treningom, uczniowie ZKS osiągają wybitne sukcesy na niwie sportowej.

Szkoła towarzyszy i wspiera Rodziców w trudnym procesie wychowawczym, organizując od sześciu lat „Szkołę Rodziców i Wychowawców”, w której prelegentami są ważne autorytety moralne (m.in.: s. Małgorzata Chmielewska, p. Tim Guenard, p. Lech Dokowicz, p. Janina Ochojska, p. Marcin Jakimowicz). Jej inicjatorką była ówczesna Pani Pedagog, a dziś Dyrektor Szkoły – mgr Elżbieta Drążek.

Nie sposób opisać wszystkich inicjatyw, w które angażuje się ZKS. Jako podsumowanie warto przytoczyć ewangeliczną sentencję „Poznacie ich po owocach”. Jesteśmy przekonani, że wszystkie działania wychowawcze mają na celu rozwój ucznia i jego wzrost.

a234

Źródło:
Dyrekcja ZKS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *