“Zgłoszę swoją glosę!” – weź udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Watchdog Polska

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska zaprasza do wzięcia udziału w I ogólnopolskim konkursie na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji publicznej.

Interesujesz się dostępem do informacji publicznej? Chcesz odnieść się do orzeczenia, które Cię zaciekawiło, jest istotne dla praktyki, kontrowersyjne, lub stanowi dobry przykład? Napisz glosę i weź udział w konkursie.

 

I Wybierz orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądu powszechnego, Sądu Najwyższego, lub któregoś z sądów międzynarodowych – Trybunału Sprawiedliwości UE lub Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące prawa do informacji publicznej.

II Przeanalizuj je i skomentuj. Wypełnij formularz, wyślij glosę i weź udział w konkursie, w jednej z dwóch kategorii.

Kto może wziąć udział w konkursie?

 • studenci wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich (jedna kategoria),
 • osoby zainteresowane prawem do informacji publicznej, zwłaszcza doktoranci, pracownicy naukowi, prawnicy-praktycy oraz ci, którzy w swojej działalności korzystają z prawa do informacji publicznej (druga kategoria).

Nagrody:

 • Dla laureatów (trzy najlepsze prace w każdej kategorii) – nagrody rzeczowe oraz opublikowanie glosy w recenzowanej publikacji naukowej, przygotowanej i wydanej przez Stowarzyszenie.
 • Dla wyróżnionych – opublikowanie glosy w recenzowanej publikacji naukowej.
 • Dla uczestników, których glosa zostanie pozytywnie zrecenzowana – opublikowanie konkursowej glosy w portalu Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

Termin zgłaszania prac konkursowych – 30 kwietnia 2015 r. (do godz. 23.59). Glosa konkursowa nie może być dłuższa niż 10 stron.

plakat_web_cih3_1

Jury konkursowe:

 • Michał Bernaczyk – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji z zakresu prawa do informacji publicznej, radca prawny, ekspert zewnętrzny Biura Analiz Sejmowych;
 • Marek Domagała – doktor nauk prawnych, starszy radca orzecznictwa w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego;
 • Aleksandra Monarcha-Matlak – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji US, specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz komunikacji elektronicznej, autorka publikacji z tego zakresu;
 • Anna Streżyńska – prawnik, rozpoczynała karierę w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, następnie w latach 1998-2000 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności. W latach 2001-2005 prowadziła działalność doradczą, a od listopada 2005 do maja 2006 była podsekretarzem stanu w ministerstwie transportu i budownictwa, właściwym w sprawach łączności. Od maja 2006 do stycznia 2012 r. na stanowisku prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W 2008 r. została uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za walkę z monopolem Telekomunikacji Polskiej. Dwa lata później otrzymała Odznakę Honorową „Bene Merito”. Obecnie jest prezesem zarządu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA, budującej regionalną sieć szerokopasmową z dofinansowaniem UE, członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji oraz członkiem Rady Programowej United States Global Compact – inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju;
 • Piotr VaGla Waglowski – prawnik, publicysta, poeta, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, felietonista miesięcznika IT w Administracji oraz miesięcznika Gazeta Bankowa. Uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji działającego – w ramach programu Odpowiedzialne Państwo;
 • Mirosław Wróblewski – radca prawny, od 2007 r. dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=mNbf1FHf5KE”]

Wymogi redakcyjne pracy konkursowej:
Praca konkursowa nie może przekraczać 10 stron A4, marginesy: 2,5, interlinia: 1,5, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12

Harmonogram konkursu:

 • Zgłoszenia prac konkursowych – do 30 kwietnia 2015 r.
 • Ogłoszenie wyników i powiadomienie uczestników – do 15 czerwca 2015 r.
 • Wręczenie/przekazanie nagród – czerwiec/lipiec 2015 r.
 • Wydanie publikacji – wrzesień 2015 r.

Regulamin konkursu i dodatkowe informacje: glosa.siecobywatelska.pl. Odpowiemy na wszystkie Wasze pytania! (glosa@siecobywatelska.pl)

 

Formularz – wersja .doc .odt

 

Źródło:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *