Złóż elektronicznie podpis pod obywatelskimi postulatami zmian w prawie samorządowym

jawnosc_sprzyja_kfr9W styczniu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprosiło obywateli do debaty na temat zmian w prawie samorządowym. Jak zadeklarowano, mają one być priorytetem w 2015 roku. Żeby zabrać głos w debacie należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://mac.gov.pl/aktualnosci/przeglad-prawa-samorzadowego-zapraszamy-do-debaty. Jest on dosyć wymagający. Trzeba:

 • podać nazwę ustawy, w której należałoby wprowadzić zmiany;
 • wskazać konkretny przepis, który obowiązuje obecnie (jeśli istnieje);
 • i sformułować proponowane rozwiązanie wraz z jego uzasadnieniem.

Propozycje zgłoszone w inny sposób mają nie być rozpatrywane. Cóż, obywatele nie są legislatorami. Ci pracują natomiast w Ministerstwie, które rozpoczęło debatę. Inicjatywa dobra, ale wykonanie mało przyjazne – wydaje się, że przyczyną jest bardzo krótki czas na wprowadzanie ewentualnych zmian. Idą wybory.

Jednocześnie jednak doceniamy, że takie otwarcie na obywatelski głos ma miejsce i przedstawiamy postulaty. Głównie dotyczą one jawności i aktywnego informowania (w Internecie). Te byliśmy w stanie opracować zgodnie z wymaganiami MAiC – na tyle, na ile mieliśmy możliwość. Do ich podpisywania zachęcamy także Was. Siła wspólnego głosu będzie dużo bardziej słyszalna.

Dlatego jeśli są to też Wasze postulaty potwierdźcie to wysyłając następujący formularz LINK.

A same propozycje są następujące:

 • publikowanie, w formacie możliwym do odczytu maszynowego, w Biuletynie Informacji Publicznej, rejestru wszystkich umów zawieranych przez urząd (z danymi na temat przedmiotu umowy, strony umowy, kwoty, daty zawarcia umowy, numeru umowy);
 • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w formacie możliwym do odczytu maszynowego, wykazu uiszczonych zobowiązań ze wskazaniem wysokości zobowiązania, daty zapłaty, wierzyciela, przedmiotu zobowiązania;
 • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej listy wynagrodzeń pracowników urzędu w formie możliwej do odczytu maszynowego;
 • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o nagrodach wszystkich pracowników urzędu w formie możliwej do odczytu maszynowego;
 • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej listy spraw zgłoszonych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
 • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w formie możliwej do odczytu maszynowego, listy projektów mających na celu pozyskanie dodatkowych środków na rozwój gminy/powiatu/województwa, składanych do podmiotów zewnętrznych;
 • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o przeszłych, bieżących i przyszłych spotkaniach służbowych wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków w formacie możliwym do dalszego wykorzystywania;
 • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru wniosków o informację publiczną;
 • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z naborów na stanowiska pracy;
 • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej struktury organizacyjnej z wykazem wszystkich stanowisk, w formie możliwej do odczytu maszynowego
 • wprowadzenie obowiązkowych głosowań imiennych rady gminy i powiatu oraz sejmiku województwa;
 • publikowanie, w formacie możliwym do odczytu maszynowego, w Biuletynie Informacji Publicznej, danych o imiennych głosowaniach radnych (gmina, powiat, województwo), w formie możliwej do odczytu maszynowego;
 • zakaz zależności radnych od organu wykonawczego (gmina, powiat, województwo);
 • publikowanie, w formacie możliwym do odczytu maszynowego, w Biuletynie Informacji Publicznej, rejestrów wydanych decyzji administracyjnych;
 • publikowanie, w formie możliwej do odczytu maszynowego, w Biuletynie Informacji Publicznej, wykazu spraw sądowych, których stroną jest organ gminy/powiatu/województwa;
 • obowiązkowe prowadzenie i publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej nagrań lub stenogramów (w formie możliwej do odczytu maszynowego) z posiedzeń rady.
 • prowadzenie przez wszystkie komitety wyborcze stron internetowych i podawanie do publicznej wiadomości adresów e-mail, adresów stacjonarnych i listy zgłaszanych kandydatów.
 • publikowanie przez wszystkie komitety wyborcze wydatków on-line komitetów wyborczych.

W naszej propozycji nie znalazło się niestety wiele z zaproponowanych przez Was rozwiązań, o których dyskutowaliśmy w mediach społecznościowych. Skupiliśmy się głównie na tym, co dotyczy jawności i co jesteśmy w stanie dobrze uzasadnić. Staraliśmy się też wybrać rzeczy kluczowe, nie powielać rozwiązań – niektóre informacje szczegółowe będzie można uzyskać dzięki szerszym zmianom.

Jeśli zobaczycie, że coś warto poprawić, dawajcie znać: biuro@siecobywatelska.pl

Poniżej znajduje się list ze skrótem postulatów. Stopniowo publikujemy też tabele z propozycjami i uzasadnieniami. Na razie są to wersje robocze.

***

Podpisy zbieramy do 6 lutego, do godziny 12.00.

Pismo do Ministrów

Wersje robocze zmian w ustawach.

Tekst / Źródło:
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *