Zmiana organizacji ruchu na obwodnicy Krakowa A4 związana z remontem

DSCF1047Dziś, tj. 9 czerwca 2015 r. zmianie uległa organizacja ruchu na odcinku autostrady A4 od wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej w Krakowie do węzła Kraków Wieliczka. Zmiana spowodowana jest pracami przygotowawczymi do remontu nawierzchni na tym odcinku. Sam remont rozpocznie się 15 czerwca 2015 r.

Zmiana organizacji ruchu polega na tym, że pojazdy poruszać się będą dwoma pasami w każdym kierunku, pasy środkowe obydwu jezdni zostaną wyłączone z ruchu na odcinku ok. 3,5 km (plan wyłączeń pasów znajduje się poniżej). Do końca tygodnia wykonane zostaną przełączki pomiędzy dwoma jezdniami i od poniedziałku 15 czerwca rozpocznie się remont nawierzchni.

Plan liniowy wyłączeń pasów ruch A4 w okresie 09-15.06.2015

By jak najsprawniej poprowadzić ruch w trakcie remontu na odcinku o długości 7,0 km A4, roboty prowadzone będą na zamkniętej jednej jezdni. Autostradowa obwodnica Krakowa na tym odcinku posiada przekrój 2×3, w związku z tym na jezdni aktualnie nie remontowanej wprowadzony będzie ruch dwukierunkowy, z trwałą separacją kierunków ruchu, czyli po dwa pasy w każdym kierunku. W rejonie węzłów natomiast będą zawężenia do jednego pasa ruchu.

Remont nawierzchni autostrady A4 na odcinku: od wiaduktu w/c ul. Kąpielowej w Krakowie do Węzła Wielicka (w km: 418+030 – 425+300) wraz z naprawami elementów obiektów inżynierskich podzielono na cztery etapy:

– I etap: wyłączenie z ruchu jezdni południowej od wiaduktu ul. Kąpielowej do km 421 + 500 (do około połowy odcinka). Na jezdni północnej będzie odbywał się ruch dwukierunkowy, po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Dla zachowania bezpieczeństwa uczestników ruchu przeciwległe kierunki ruchu zostaną rozdzielone barierami oraz wprowadzone ograniczenie prędkości.

– II etap: zamknięcie jezdni północnej na odcinku od ul. Kąpielowej do km 421+500 i przełożenie ruchu na wyremontowany odcinek jezdni południowej, przy zachowaniu po dwa pasy ruchu w dwóch kierunkach.

– III etap: zamknięcie jezdni południowej na odcinku od km 421+500 do węzła Wielickiego (wraz z węzłem). Analogicznie jak w etapie I utrzymane będą po dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach.

– IV etap: zamknięcie jezdni północnej od km 421+500 do węzła Wielickiego (wraz z węzłem). Analogicznie jak w etapie II utrzymane będą po dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach.

W trakcie remontu nawierzchni autostrady sfrezowana zostanie istniejąca warstwa ścieralna i wykonana nowa z mieszanki mastyksowo-grysowej, z asfaltem wysoko modyfikowanym. Nawierzchnia wymieniona będzie także na węźle Łagiewnickim wraz łącznicami (zjazdy w kierunkach na Katowice, Rzeszów i ul. Myślenicką) oraz węźle Kraków Wieliczka wraz z łącznicami (zjazdy na Kraków, Katowice, Rzeszów). Wykonane zostaną także niezbędne naprawy m.in. izolacji, powierzchni betonowych, zabezpieczenia antykorozyjne i antygarafitti oraz oznakowanie poziome. Wymienione będzie również oznakowanie pionowe. Oprócz węzłów wyremontowane zostaną wszystkie przepusty, wiadukty i mosty na tym odcinku A4. M. in. Wiadukty w ciągu ulic: Kąpielowej, Podgórki, Do Luboni, Niebieskiej, Hallera, Bednarskiej oraz mosty na rzece Wildze i potoku Malinówka.

W umowie podpisanej 21 maja 2015 r. określono termin realizacji remontu na 170 dni, jednak nawierzchnia zarówno na autostradzie jak i na węzłach ma być wymieniona w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy. Chodzi o to, by maksymalnie skrócić okres z utrudnieniami dla kierowców.

Źródło:

Iwona Mikrut

Główny specjalista ds. komunikacji społecznej GDDKiA w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *